Turistické Slovensko. 3 úžasné knihy v jednom komplete

Vrchol Vysokej/foto: Dajama

Slovensko je krajina, ktorá z turistického hľadiska ponúka takmer všetko. Na jednej strane nádherné hory, doliny, lesy či pralesy, na druhej strane kultúrno-historické objekty. Toto všetko sa dá najkrajšie objavovať pešou turistikou a najlepšie počas diaľkových pochodov, keď je naša myseľ ideálne nastavená na premýšľanie a pociťovanie všetkej tej nádhery okolo nás.

Knižná trilógia Turistické Slovensko spája viaceré aspekty pešej turistiky v zmysle jej poznávacieho charakteru a precítenia krajiny. V kombinácii diaľkových a jednodňových trás je skutočnou turistickou prechádzkou po Slovensku a ponúka veľa inšpirácie na jeho objavovanie.
Trilógia pozostáva z troch kníh – Najkrajšie jednodňové túry, Turistické magistrály, Cesta hrdinov SNP. Predstavuje to najlepšie, čo v rámci turistiky môže Slovensko ponúknuť. Od najkrajších jednodňových túr a turistických magistrál, až po emocionálne trasy, akou je napríklad Cesta hrdinov SNP.

Najkrajšie jednodňové túry

Prvá kniha prezentuje najkrajšie jednodňové túry na Slovensku a ponúka zaujímavé výlety do rôznorodej krajiny. Autor Ján Lacika nás prevedie prírodnými scenériami a kultúrnymi pamiatkami na trase, ktorá sa dá stihnúť počas jedného dňa.
„Hoci sme sa pri tejto knihe zamerali na skúsených turistov, schopných a ochotných od rána do večera prejsť väčšie vzdialenosti, neznamená to, že by po knihe nemali siahnuť aj ostatní, vrátane tých, ktorých označujeme prívlastkom sviatoční turisti. V podstate každá z prezentovaných 38 peších túr ponúka možnosti zľahčenia, zjednodušenia či skrátenia základnej trasy na všeobecne prijateľnú mieru. Viaceré výlety sa dajú rozdeliť na menšie a absolvovať ich po častiach. To už necháme na čitateľov, ako s naším výberom naložia,“ popisuje autor Ján Lacika.

Turistické magistrály

Pre skúsených turistov sú určené ďalšie dve publikácie z trilógie.
Kniha Turistické magistrály nás zavedie na diaľkové turistické trasy Slovenska, ktoré získavajú čoraz väčšiu popularitu nielen medzi domácimi, ale aj zahraničnými turistami.
Do knihy sme zaradili osem diaľkových trás na Slovensku spĺňajúcich kritérium „viacdennosti“ a červeného značenia. Okrem nich sa medzi magistrálami uvádzajú aj Cesta hrdinov SNP a Štefánikova magistrála, avšak tie sú spracované v tretej knihe z našej trilógie Turistické Slovensko. V tejto súvislosti treba poznamenať, že na Slovensku neexistuje presná definícia toho, čo je magistrála. Tento termín sa používa len voľne pre diaľkové viacdenné pešie turistické trasy značené v teréne červenou farbou. My sa takisto držíme tohto nepísaného pravidla, a tak v knihe dostalo priestor osem magistrál,“ popisuje editor knihy.

Cesta hrdinov SNP

Tretia kniha Cesta hrdinov SNP predstavuje najpopulárnejšiu turistickú magistrálu na Slovensku a vo svojej podstate zahŕňa aj Štefánikovu magistrálu, ktorá vedie z Devína po Mohylu generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Cesta hrdinov SNP potom pokračuje už samostatne z Bradla až do Duklianskeho priesmyku. Kniha, určená všetkým dobrodruhom, ktorí túžia objaviť kúsky slovenskej histórie a prírody, je výpoveďou šestnásťročného chlapca Adama Frkáňa. Absolvoval ju spolu s otcom a niektoré úseky s mamou a ďalšími priateľmi. Mladý autor nás prevedie počas nej nielen viacerými pohoriami, ich vrcholmi, prírodnými atrakciami a historickými pamiatkami, ale sprístupní nám aj svoje zážitky a vyvolané pocity.

Okrem základných opisov trás v knihách Turistické Slovensko nechýbajú ani zaujímavosti súvisiace s jednotlivými navštívenými miestami a texty sú doplnené viac ako 450 farebnými fotografiami, ktoré sa snažia ilustrovať priebeh trás a aspoň čiastočne vizuálne pripraviť čitateľa na pohľady, ktoré na neho čakajú. Tie len doplnia celkové zážitky z absolvovania najkrajších túr na Slovensku a celkom iste aj skvelé pocity po ich ukončení.

Môže vás zaujať: