Už aj Slovensko má Národné superpočítačové centrum

Dalito.sk/foto: Výpočtové stredisko SAV
DALITO -

Národné superpočítačové centrum (NSCC – National SuperComputing Centre) bude na Slovensku zastrešovať HPC (High Performance Computing) aktivity, vrátane posilňovania HPC kompetencií v úzkej spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC, rozvoja HPC infraštruktúry, podpory projektov a investícií v oblasti HPC.

Dalito.sk o tom informovala Monika Tináková, hovorkyňa SAV.

Národné superpočítačové centrum vzniklo ako konzorcium Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV), Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a združenia I4DI (Innovations for Digital Infrastructure), ktorého členmi sú aj IT spoločnosit. Predsedom správnej rady bude počas prvých dvoch rokov činnosti NSCC Lukáš Demovič, riaditeľ CSČ SAV, podpredsedom správnej rady sa stal Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy MIRRI.

Víziou projektu Národného superpočítačového centra ako združenia štátnych inštitúcií a súkromného sektora je okrem iného vybudovať na Slovensku nový superpočítač, ktorý by bol na konkurenčnej výkonnostnej úrovni v rámci európskeho priestoru a umožnil by rozsiahlejšie a efektívnejšie využívanie HPC technológií, ako aj utilizáciu nástrojov vysokovýkonnej dátovej analytiky, umelej inteligencie a strojového učenia slovenským užívateľom. NSCC sa bude v spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC podieľať na zvyšovaní kompetencií v týchto oblastiach, a to najmä poskytovaním bezplatných konzultácií a vzdelávacích aktivít určených malým a stredným podnikom, priemyselným spoločnostiam, subjektom štátnej správy a v neposlednom rade akademickým inštitúciám.

“Cieleným rozvojom HPC infraštruktúry a jej sprístupnením, zvyšovaním kompetencií, poskytovaním služieb a v neposlednom rade podporou národných projektov činnosť NSCC bezpochyby prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti Slovenska nielen v oblasti inovácií,” povedal predseda správnej rady NSCC Lukáš Demovič.

Slovensku sa otvára možnosť využívať superpočítače v prospech biznisu, výskumu aj verejného sektora.

 „Som presvedčená, že pre budúcnosť Slovenska budú rozhodujúce odvážne inovácie. Jedným z dôležitých nástrojov pri ich zavádzaní budú práve superpočítače. Doteraz ich na Slovensku využívala len úzka skupina akademikov. So vznikom Národného superpočítačového centra sa otvára cesta k ich využívaniu aj v oblasti podnikania, výskumu či verejného sektora. Práve vďaka pomoci superpočítačov budú slovenské firmy konkurencie schopné na lokálnej i globálnej úrovni,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Do náplne NSCC bude patriť podpora projektov a investícií v oblasti vysokovýkonných výpočtov, podpora získavania praktických skúseností výskumníkov aj malých a stredných podnikov v oblasti superpočítačov a v neposlednom rade tiež rozvoj infraštruktúry superpočítačov.

Víziou projektu Národného superpočítačového centra ako združenia štátnych inštitúcií a súkromného sektora je tiež vybudovať na Slovensku nový superpočítač, ktorý by bol na konkurenčnej výkonnostnej úrovni v rámci európskeho priestoru,“ zdôraznila vicepremiérka. Superpočítače dnes nachádzajú uplatnenie pri vysokovýkonných výpočtoch, spracovaní veľkých objemov dát, podpore umelej inteligencie a strojového učenia. NSCC bude poskytovať bezplatné konzultácie a vzdelávacie aktivity pre malé a stredné podniky, priemyselné spoločnosti, subjekty štátnej správy a v neposlednom rade pre akademické inštitúcie.

Superpočítač je každý vysokovýkonný počítač schopný vykonať obrovské množstvo výpočtov. Na svetovej úrovni v súčasnosti súperia viaceré krajiny o výstavbu počítačov s výkonom v ráde exaflopov. To znamená, že zvládne viac ako jeden bilión výpočtov za sekundu!

Cieľom NSCC nie je len postaviť jeden superpočítač, ale vytvoriť ekosystém firiem a výskumníkov a sprístupniť im už existujúce kapacity vysokovýkonných výpočtov,“ uviedol Radoslav Repa, podpredseda správnej rady NSCC a generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy MIRRI SR. Adrián Vyčítal zo združenia Inovácie pre digitálnu infraštruktúru predpovedá, že NSCC môže využívať jedny z najrýchlejších mikročipov na svete, ktoré momentálne vyvíja slovenská firma.

Sídlo NSCC je v objekte výpočtového strediska SAV v Bratislave, kde už je inštalovaný superpočítač Aurel (od roku 2012) a pracuje tam tím odborníkov, ktorí sa starajú o jeho prevádzku. Predsedom správnej rady NSCC bude počas prvých dvoch rokov činnosti Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností SAV. Aktivity združenia budú financované z členských príspevkov – úvodný vklad MIRRI SR je 300-tisíc eur.

NSCC sa bude aktívne zapájať do európskych projektov a medzinárodných grantových výziev. Očakáva sa, že v budúcnosti bude zastupovať Slovensko v európskych projektoch ako je PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) či EuroHPC (European High-Performance Computing Joint Undertaking).

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)