Vďaka ich ocenenej kampani sa na Slovensko dostal celosvetovo známy Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie

zdroj: UNIQA
DALITO -

Kampaň UNIQA na podporu duševného zdravia „Hovorte úprimne o duševnej nepohode“ získala ďalšiu významnú cenu – zabodovala na EFFIE Awards Slovensko, odkiaľ si odnáša striebro v kategórii Finančné služby. Ide tak už o druhé vysoké ocenenie za kampaň na podporu duševného zdravia. V decembri minulého roka UNIQA získala bronzovú EFFIE awards Europe 2023 v kategórii „Positive change – Social Good“. Najprestížnejšia súťaž v oblasti reklamy a marketingu EFFIE Awards každoročne oceňuje efektivitu kampaní spoločností na celoeurópskej aj štátnej úrovni.

„V UNIQA sa veľmi sa tešíme, že po bronzovej EFFIE Europe v kategórii Pozitívna zmena sme získali toto prestížne ocenenie v podobe striebra aj na slovenskej úrovni v kategórii Finančné služby. To, že sa nám podarilo pozitívnu zmenu pre celú spoločnosť naviazať aj na obchodné výsledky je aj výsledkom fungujúceho kreatívneho partnerstva. Ďakujeme agentúre TRIAD za skvelú spoluprácu, kreativitu a celkové uchopenie témy duševného zdravia, ktorá je pre UNIQA veľmi dôležitá a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty, ” komentovalaocenenie členka predstavenstva UNIQA pre ľudské zdroje, značku a udržateľnosť Ganna Pidgorna.

EFFIE Awards je najprestížnejšia cena v oblasti reklamy a marketingu. Kritériá sú nastavené veľmi prísne, hodnotí sa celková efektivita kampane. Ocenenie je preto významným dôkazom, že strategická podpora duševného zdravia zo strany UNIQA CZ a SK prináša pozitívnu zmenu obom krajinám. Tá sa navyše sa premietla aj do vyhodnotenia brandových a predajných atribútov.

Vzrástli hodnoty ako „zvažovanie značky“ a „nákupný zámer“. Zároveň sa zvýšil finančný ukazovateľ gross production /hrubej produkcie  pri poisteniach domácnosti a životnom poistení, ktoré boli komunikované v kampani.

Kampaň Hovorte úprimne

Imidžová kampaň Hovorte úprimne o duševnej nepohode mala v prvom kroku pomôcť destigmatizovať tému duševného zdravia. V reklamných spotoch ju podporili naše športové ambasádorky lyžiarky Petra Vlhová a Martina Dubovská.

Kľúčovou aktivitou kampane bol Test duševného zdravia, ktorý prostredníctvom služby Diagnose.me priniesla UNIQA cez svoju webstránku a vyplnilo ho 320 000 ľudí z Česka a Slovenska. https://www.uniqa.sk/hovorte-uprimne/zistite-ako-tom-ste/

Vďaka podpore UNIQA sa na Slovensko dostal celosvetovo známy Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie, ktorý sa v blízkej budúcnosti dostane aj do Českej republiky. Odborníci z Ligy za duševné zdravie profesionálne školia ľudí na Slovensku a Českej republike, aby sa stali trénermi a aby šírili povedomie o ochrane duševného zdravia ďalej. Prvou spoločnosťou, ktorá do školení zapojila svojich ľudí, je UNIQA.

https://kurzy.dusevnezdravie.sk/akosarozpravat

Do kurzu sa z UNIQA CZ a SK zapojilo viac ako 90 našich zamestnancov, ktorých aktuálne školia odborníci z Ligy za duševné zdravie. Naučia sa poskytovať pomoc a podporu svojim kolegom, kolegyniam a blízkym práve v oblasti duševného zdravia tak, ako keď poskytujete prvú pomoc pri fyzickom úraze alebo v ohrození života.

UNIQA sa v rámci podpory duševného zdravia spojila s renomovanými profesionálnymi platformami: Na Slovensku spolupracuje s linkou pomoci Nezábudka a Ligou za duševné zdravie, v Českej republike s Linkou bezpečí pro děti a jejich rodiče. V Bratislave sa UNIQA finančne podieľala na spustení prvého detského psychiatrického stacionára a podporila aj vybudovanie druhého v Martine. V Prahe UNIQA podporila detské psychiatrické oddelenie v nemocnici v Bohniciach a pripravili sme českú verziu online kurzu pre ľudí, ktorých blízki čelia problémom a výzvam v oblasti duševného zdravia.

UNIQA myslí na duševné choroby a poruchy správania aj v rámci svojich produktov, okrem iného aj preto, že duševné choroby sú druhou najčastejšou príčinou priznania  invalidného dôchodku. V rámci krytia invalidity poskytujeme poistné plnenie pre desiatky takýchto diagnóz. Súčasťou životného poistenia je takisto bezplatná pomoc a psychologické poradenstvo.

Pozn. redakcie: PR článok vypracovala poisťovňa UNIQA Slovensko.

Môže vás zaujať: