VEDA: Covid-19 sa začína aj tráviacimi ťažkosťami a vírusom v stolici

Dalito.sk/ilustračné foto: U.S. Navy

Po takmer roku, čo aj my bojujeme v pandémiou COVID-19, už asi ani netreba opakovať, aké sú príznaky ochorenia. Všetci vieme, že horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, či bolesť kĺbov môže naznačovať, že náš organizmus bojuje s covidom. Menej z vás však vie, že COVID-19 môže začať aj s tráviacimi problémami a prvým prejavom môže byť napríklad hnačka, či žalúdočné problémy. My gastroenterológovia sa preto už pár mesiacov venujeme aj téme COVID 19 a gastroenterologické príznaky.

Zaujímavosťou je, že príznaky prvého pacienta v USA boli práve bolesť brucha a hnačka a následne  metódou PCR sa u neho našiel vírus aj v stolici. Odvtedy pribudli dáta z rôznych centier sveta a sledujú tráviace príznaky pri infekcii COVID-19.

Na základe dostupných dát sa ukazuje, že asi jedna štvrtina pacientov s COVID-19 má gastrointestinálne príznaky. Najčastejšie sú pozorované hnačka a žalúdočné ťažkosti ako nutkanie na zvracanie (nauzea) a alebo vracanie (vomitus). Rovnako pacienti pociťujú aj bolesť brucha a nechutenstvo.

Odborník Cheung a spol. vo svojej metaanalýze ukázali až 17,6%-nú celkovú prevalenciu gastroenterologických príznakov. Prevalencia je pomer počtu chorých k počtu obyvateľov. Najčastejším príznakom bola hnačka, ktorú malo 7,4% pacientov. Americká gastroenterologická spoločnosť (American Gastroenterological Association- AGA) vykonala literárny prehľad gastrointestinálnych prejavov u COVID-19. V zozname sa prevalencia hnačky potvrdila na úrovni 7,7%. Prevalenciu nutkania na zvracanie (nauzey) alebo zvracania bola 7,8%. Bolesť brucha sa nachádzala u 2,7-5,3% pacientov. Nie je však jasné, či s infekciou COVID-19 je spojený aj určitý charakteristický typ bolesti.

COVID-19 aj v stolici

Až 40 % sledovaných pacientov s COVID-19 mali dokázanú pozitivitu aj v stolici. A to nezávisle od toho, či mali alebo nemali hnačku. Zatiaľ však nie je jasné riziko infekčnosti takéhoto nálezu. Štúdie sú však stále otvorené a tak už čoskoro budeme mať aj viac informácií.

Je úplne nespochybniteľné spojenie gastroenterologických príznakov s COVID-19. No zatiaľ nevieme, či takéto príznaky sú spojené s viac závažným fenotypom COVID-19.

Bola síce publikovaná metaanalýza, ktorá ukázala, že gastrointestinálne príznaky sa nachádzali častejšie u závažného priebehu choroby, iné štúdie však tento nález nepotvrdili. Ak zoberieme na vedomie vyššie spomínanú prevalenciu gastrointestinálnych symptómov je pomerne jasné, že COVID-19 môže byť príčinou pomerne častých gastroenterologických ťažkostí. Preto je naozaj veľmi dôležité, aby nielen gastroenterológovia, ale aj pacienti boli ostražití.

Rovnako však musí povedať, že určite nie je obvyklé, aby sa COVID-19 prejavil iba izolovanými gastroenterologickými ťažkosťami, bez klasických dýchacích (respiračných) príznakov. Iba gastroenterologické problémy uvádza len 16% pacientov. Vo väčšine prípadov (i keď gastrointestinálne ťažkosti môžu byť prvým prejavom COVID-19), sa klasické pľúcne príznaky vyvinú v priebehu pár dní. Napriek tomu však AGA odporúča v oblastiach s vysokou prevalenciou COVID-19, pri novovzniknutých gastroenterologických symptómoch, zvážiť testovanie na COVID-19.

Hnačka ako dobrý znak?

Pri bežnom testovaní stolice na diagnózu COVID-19 v klinickej praxi nie sú v súčasnosti dostačujúce dáta. Limitované dáta ukazujú, že hnačka u pacientov s COVID-19 je spojená s priaznivejšou prognózou, čiže bola pozorovaná nižšia úmrtnosť počas hospitalizácie v porovnaní s pacientami,  ktorí hnačku nemali.

Preto ak máte zrazu bolesť žalúdka, alebo hnačku, buďte prosím v pozore a preventívne ostaňte doma a dajte sa otestovať PCR metódou.

Na záver si vám dovolím dať zopár praktických rád a odporúčaní.

Čo robiť ak mám hnačku, nutkanie na zvracanie alebo zvraciam?

Ak máte uvedené príznaky, samozrejme to hneď neznamená, že máte COVID-19. Rozumné je, dať si extra pozor na tieto príznaky, najmä teraz v období pandémie. Ak sa objavia určite to znamená, že je potrebné dodržať nasledovné opatrenia:

Ostať doma. Väčšina pacientov s pozitívnym koronavírusom má iba mierne príznaky, ktoré sa upravia bez liečby. Vychádzať von s uvedenými príznakmi by ste mali, len ak idete navštíviť lekára a skonzultovať s ním náš stav.

Ak je to možné, oddeľte si spálňu aj kúpeľňu. Ak Vám to bývanie umožňuje, ideálne je mať „chorú“ spálňu a aj kúpeľňu, takto viete preventívne zabrániť šíreniu choroby.

Umývať si často ruky. Potrebné je umývať si ruky vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd. Minimálne po každom použití záchoda, po kýchnutí, po smrkaní do vreckovky a aj pred jedením alebo varením. Samozrejme je vhodný aj dezinfekčný prípravok, ktorý obsahuje minimálne 60% alkoholu.

Pravidelne čistiť a dezinfikovať povrchy. Povrchy zahŕňa aj toaleta, kľučka na splachovanie, kľučka od kúpeľne, telefón a iné veci, ktorých sa často dotýkate.

Piť dostatok tekutín. Ak máte hnačku alebo zvraciate je veľmi dôležitá náhrada tekutín. V prípade potreby je v lekárni dostať aj tzv. rehydratačný roztok.

Jesť nedráždivú diétu. Možno vyskúšať potraviny, ako napríklad banán, toast, bielu ryža, varené zemiaky, pečené kura bez kože alebo šťavu z jablka.

Kedy volať alebo ísť k lekárovi? Ak došlo k vyššie spomínaným príznakom následkom otravy jedlom, mali by ste sa cítiť lepšie do 48h. Ak nie, radšej treba konzultovať vášho lekára, nakoľko môže ísť  o bakteriálnu infekciu alebo o skorý príznak COVID-19.

POZOR – Ihneď volať lekára ak máte nasledovné:

  • Spozorovali ste, že máte príznaky dehydratácie, máte suché ústa a jazyk, tmavý moč, ste extrémne slabý.
  • Máte krvavú hnačku alebo čiernu dechtovitú stolicu, alebo hnačku spojenú s výraznými bolesťami brucha.
  • Máte horúčku, kašeľ alebo skrátený dych.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)