Všade dobre, doma najhoršie?

Zdroj: Tesco
PR -

Domov by mal byť pre každého to najlepšie a najbezpečnejšie miesto.  Pre obete domáceho násilia to však neplatí. Na Slovensku je domácemu násiliu podľa odhadov vystavená každá piata žena*, avšak nevyhýba sa ani mužom. Podľa interného prieskumu spoločnosti Tesco skúsenosť s domácim násilím zažili aj kolegyne a kolegovia reťazca. Buď sa osobne stali obeťou, alebo obeťou bol či je niekto z ich blízkeho okolia. Na vážny spoločenský problém, ktorý sa väčšinou odohráva za zatvorenými dverami, reaguje Tesco unikátnym systémom pomoci obetiam domáceho násilia.

„V Tescu robíme všetko, aby bolo pre naše kolegyne a kolegov tým najlepším miestom na prácu, kde sa každý cíti vítaný a v bezpečí. Už roky poskytujeme anonymnú Dobrú linku pomoci pre všetkých kolegov a kolegyne, ktorá poskytuje aj psychologickú poradňu. Vďaka všeobecnej štatistike z linky a aktuálnemu anonymnému prieskumu vieme, že domácemu násiliu čelia aj naše kolegyne a kolegovia. Takisto vnímajú, že domáce násilie je stále vážny celospoločenský problém, ktorý treba riešiť,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Podľa interného prieskumu Tesca až 79 % kolegýň a kolegov považuje domáce násilie za celospoločenský problém, ktorý sa netýka iba konkrétnej rodiny. Zároveň 39 % respondentov pozná niekoho zo svojho okolia, kto sa stal obeťou domáceho násilia, 17 % opýtaných má dokonca priamu skúsenosť s domácim násilím. Až 90 % mužov aj žien sa zhodlo, že fyzické a sexuálne násilie je pre nich najviac závažné. Isté rozdiely sa ukazujú pri ďalších typoch násilia. Ekonomické násilie považuje za závažné viac žien (73 %) ako mužov (67 %), psychické násilie zas vnímajú horšie muži (93 %) ako ženy (80 %). Sociálne násilie vníma negatívne 75 % mužov aj žien, no hlavne mladšie generácie vnímajú toto násilie ako závažné. Aj preto Tesco na Slovensku spúšťa špeciálny prepracovaný program na pomoc obetiam domáceho násilia. Je jedinečný nielen na našom trhu v rámci potravinových reťazcov na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Obetiam domáceho násilia podľa prieskumu najviac v náročnej situácii pomohla finančná podpora, rady, ako vyhľadať odbornú pomoc a ubytovanie. Najväčšiu podporu a pomocnú ruku im zväčša poskytla najbližšia rodina a polícia. 

„Nie je hanba požiadať o pomoc a chceme, aby naši kolegovia a kolegyne vedeli, že sme tu pre nich aj v náročných časoch. Tesco na Slovensku poskytne podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia,“ dodáva Miroslava Rychtárechová.

Súčasťou pomoci je napríklad platené voľno pri sťahovaní, návšteve krízového centra či pri stretnutí s právnikom, sprevádzanie obete k psychológovi alebo na políciu, finančná aj produktová pomoc, možnosť nových kontaktných údajov či vstup na pracovisko iným východom alebo vchodom a systém ľudskej podpory od kolegov a kolegýň podľa potreby obete. Zároveň všetci manažéri a manažérky absolvujú školenia o domácom násilí, aby vedeli spoznať znaky domáceho násilia, ale aj vhodne reagovať podľa situácie.

Napriek odhadovanému vysokému výskytu má nielen na Slovensku, ale i v celej Európe a v globálnom meradle domáce násilie vysokú mieru latencie. Väčšina násilných činov páchaných na ženách alebo mužoch sa deje doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia. Samotné deti sú pritom rovnako obete, či už priamo zasiahnuté násilím alebo prostredím, v ktorom vyrastajú.

„Domáce násilie sa môže diať za zatvorenými dverami ktorejkoľvek domácnosti a zažívajú ho ľudia nezávisle od veku, pohlavia, etnika či vzdelanostnej úrovne. Štatistiky na Slovensku ukazujú, že násilie sa deje vo väčšej miere ženám, no dotýka sa aj mužov, ktorí však častejšie nevyhľadávajú pomoc. Spoločnosť Tesco prináša svojim zamestnancom unikátny balíček benefitov, ktorým otvára dvere tejto téme. Ľudia zažívajúci násilie môžu čeliť rôznym komplikáciám a zraneniam na tele i duši. Tento program môže pomôcť obetiam domáceho násilia znovu nadobudnúť pocit bezpečia a kontrolu nad svojím životom,“ dodáva psychologička Katarína Janotová, ktorá sa venuje obetiam domáceho násilia.

Z interného prieskumu Tesca vyplýva, že kolegyne a kolegovia majú záujem dozvedieť sa o tejto téme viac a v prípade potreby je prevažná väčšina ochotná podať pomocnú ruku – až 95 %. Ako pomoc, ktorá by im najviac pomohla, označili bezplatnú psychologickú pomoc. Práve tú im Tesco poskytuje v podobe nonstop Dobrej linky pomoci, kde majú obete domáceho násilia dostupnú bezplatnú psychologickú a právnickú pomoc. O finančnú pomoc môžu požiadať prostredníctvom verejnej finančnej zbierky Tesco Anjel.

Tesco zároveň pripravilo tzv. plán bezpečného pracoviska, ktorý môže obetiam domáceho násilia pomôcť, ako napríklad:

  • možnosť použiť iný vchod/východ z pracoviska
  • nové telefónne číslo
  • bezpečnostná schránka na pracovisku na uschovanie dokladov, financií atď.
  • pomoc pri sťahovaní
  • sprevádzanie na políciu, k lekárovi, psychológovi
  • zosumarizované kontakty na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia na celom Slovensku
  • platené bezpečné voľno pre kolegu, ktorý sa rozhodol riešiť situáciu s domácim násilím

Súčasťou boja Tesca proti domácemu násiliu je aj kampaň s heslom Všade dobre, doma najhoršie a s označením #UžStačilo.

Tesco už tretí rok po sebe potvrdzuje, že ponúka skvelé miesto na prácu. V prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ roka 2022 sa Tesco umiestnilo na 2. mieste spomedzi 23 nominovaných spoločností v kategórii Obchod a služby. Opäť sa potvrdilo, že Tescu záleží na kolegyniach aj kolegoch, a rovnako to vníma aj široká verejnosť.

*Pozn.: Dáta sú použité z webu zastavmenasilie.gov.sk, ktorý poskytuje informácie z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. 

Môže vás zaujať: