Všetko o refluxe, chorobe pažeráka

Dalito.sk/Gastroenterologické centrum/foto: Dalito.sk.

Reflux je známy pre každého a rovnako sa s ním dennodenne stretávame. Ide o spätný tok štiav zo žalúdka do pažerák. Odborne nazývaný aj gastroezofágový reflux je normálny, prirodzený jav, ktorý ľudia  môžu pociťovať najmä po jedle. Samotný reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového obsahu do pažeráka. Ak už však hovoríme o ochorení, treba aj reflux mať podrobne popísaný.

Gastroezofágová refluxová choroba – jej skratka je GERD, je vyvolaná patologickým gastroezofágovým refluxom. Ten vznikne následkom toho, že množstvo žalúdočných štiav, ktoré sa dostanú do pažeráka, presiahnu normálny limit. Práve to začne spôsobovať príznaky. Tie môžu, ale aj nemusia vyvolať sprievodné poškodenia sliznice pažeráka. Hovoríme tomu aj ezofagitída. Definujeme ju aj ako stav, ktorý vznikne následkom spätného toku – refluxu žalúdočného obsahu a spôsobuje ťažkosti alebo až komplikácie.

AKÝ JE VÝSKYT?

Údaje, koľko pacientov trpí refluxovou chorobou sa rôznia. Pretože len asi 20% ľudí s príznakmi GERD navštívi lekára (vzniká tzv. fenomén ľadovca). Každopádne ide  o najčastejšie ochorenie tráviacej trubice, s ktorým prichádzajú pacienti k svojmu praktickému lekárovi. Muži sú postihnutí približne rovnako často ako ženy. Až 50% pacientov s GERD má prítomný zápal sliznice pažeráka (ezofagitídu).

ČO VYVOLÁVA REFLUXOVÚ CHOROBU PAŽERÁKA?

GERD – refluxová choroba pažeráka, je spôsobená viacerými faktormi. Tými najdôležitejšími príčinami  sú:

  • zlá hybnosť pažeráka
  • oneskorené vyprázdňovanie žalúdka
  • zvýšený vnútro-žalúdočný tlak
  • nefunkčný dolný pažerákový zvierač (lower esophageal sphincter, skrátene LES)

Rovnako však ochorenie môžu vyvolať aj určité jedlá. Napríklad tie, ktoré obsahujú kofeín alebo alkohol,  lieky (napríklad blokátory kalciových kanálov, nitráty, beta-blokátory) alebo hormóny (napríklad progesterón), môžu znížiť tlak LES a tým spôsobiť GERD.

Rovnako poznáme aj iné činitele, ktoré tiež prispievajú k vzniku GERD  a tými sú obezita, tehotenstvo, konzumácia „veľkoobjemovej“ stravy a fajčenie. Hlavný mechanizmus zodpovedný za produkciu ťažkostí u GERD však ostáva kontakt sliznice pažeráka s kyselinou.

AKO SA REFLUXOVÁ CHOROBA PAŽERÁKA PREJAVUJE?

Takým typickým  príznakom GERDu dospelých je pálenie záhy alebo pyróza. Tá je opisovaná ako pálivá bolesť lokalizovaná za hrudnou kosťou (dolná alebo stredná časť), pričom niekedy môže byť lokalizovaná iba v hornej časti brucha. GERD môže typicky spôsobovať aj spätný tok potravy do úst po jedle (regurgitáciu) alebo bolesť na hrudníku.

Alarmujúce symptómy, ktoré nasvedčujú, že máme toto ochorenie sú aj ťažkosti pri prehĺtaní (dysfágia), bolesti pri prehĺtaní (odynofágia odynofágia), nedobrovoľná strata na hmotnosti, pretrvávajúce zvracanie (vomitus), chudokrvnosť (anémia) alebo krvácanie do tráviacej trubice.

GERD však môže mať aj mimo-pažerákové príznaky, najmä pľúcne. Tie sa prejavujú napríklad ako kašeľ, astma alebo až zápal pľúc.

AKÁ JE DIAGNOSTIKA GERDU?

V diagnostike okrem charakteristických ťažkostí je potrebné realizovať gastroskopiu (ezofágogastroduodénoskopiu, skrátene EGD), ktorá nielen nájde anatomické zmeny na pažeráku, na prechode do žalúdka, rovnako tak dokáže nájsť eventuálne komplikácie.

Môže sa použiť aj meranie pH v pažeráku cestou tzv. ambulantnej 24-hodinovej pH-metrie. Manometria pažeráka dokáže zistiť funkciu dolného pažerákového zvierača (LES), ako aj poruchy hybnosti pažeráka a vhodná je najmä pred plánovaným operačným zákrokom alebo u pacientov nereagujúcich na liečbu. V diagnóze sa môže použiť aj tzv. skusmá liečba inhibítormi protónovej pumpy (skrátene PPI, ako napr. omeprazol, pantoprazol, lanzoporazol, ezomeprazol), teda liekmi, ktoré dokážu stlmiť tvorbu žalúdočnej kyseliny. Podávajú sa 2x denne po dobu 14 dní a sleduje sa ich účinok (dosiahnutie vymiznutia príznakov a ich znovuobjavenie po vysadení liečby).

Existuje tzv. neerozívny GERD, čo je forma kedy sa u pacienta pri gastroskopii nenájdu slizničné zmeny na dolnej časti pažeráka a pacient má príznaky typické pre GERD. Pri tzv. erozívnom GERD sú prítomné zápalové zmeny na sliznici dolnej časti pažeráka od zápalu (ezofagitída). Na posúdenie závažnosti zápalu sa používa tzv. Los Angeles (LA) klasifikácia.

AKÁ JE LIEČBA FEFLUXOVEJ CHOROBY PAŽERÁKA?

Cieľom liečby je dosiahnuť kontrolu príznakov a ak je prítomný na pažeráku zápal (ezofagitída), treba samozrejme dosiahnuť jej vyliečenie. Taktiež musí byť ale liečba zameraná na prevenciu komplikácií a udržanie ochorenia v kľudovom štádiu. Ideálne je upraviť hmotnosť tak, aby sa dosiahol optimálny body mass index (BMI), fajčenie nie je povolené, vhodné je redukovať alkohol a kávu, jesť častejšie, menšie porcie, neľahnúť po jedle a vyhýbať sa jedlám a nápojom navodzujúcim reflux.

V liečbe sa postupuje podľa stupňa závažnosti zápalu na pažeráku. Pri nekomplikovanom GERD sa podávajú vyššie spomínané PPI 30 minút pred raňajkami po dobu 4 týždne. V prípade zápalových zmien je liečba dlhšia (8 týždňov).

Ak nenastane úľava možno zvýšiť dávkovanie (2x denne) alebo zameniť PPI. Pri udržiavacej liečbe sa PPI podávajú dlhodobo (1x denne). Ak nie sú prítomné komplikácie je možná aj tzv. on-demand liečba, teda liečba podľa potreby PPI sa podávajú iba pri ťažkostiach (väčšinou 1 dávka PPI a podávanie sa zastaví pri úľave ťakostí). Tzv. intermitentná terapia spočíva v podávaní PPI po určitú dobu (napr. 7 až 28 dní), ktoré sa zaháji po návrate ťažkostí (recidíve symptómov). Uvedená liečba je vhodná iba ak nie sú prítomné komplikácie GERD.

Chirurgická liečba (robí sa zákrok s názvom laparoskopická fundoplikácia) je vhodná pre mladých pacientov so závažnými alebo opakujúcimi sa komplikáciami GERD (zúženia, vredy, krvácanie), ktoré majú napriek adekvátnej liečbe a u pacientov s pľúcnymi komplikáciami (astma, opakované zápaly pľúc, chronický kašeľ).

Komplikácie GERD sú zúženie (striktúra) v strednej alebo distálnej tretine pažeráka, Barrettov pažerák (2-4%), karcinóm pažeráka a zriedkavo krvácanie alebo prederavenie (perforácia) pažeráka.

PRÍZNAKY REFLUXOVEJ CHOROBY PAŽERÁKA

Medzi typické symptómy patrí: pyróza ( pálenie záhy) , regurgitácia (návrat jedla zo žalúdka do úst, najmä po jedle, zhoršená po zaľahnutí alebo v predklone, bolesť na hrudníku.

Medzi extraezofageálne symptómy patrí: laryngitída, zachrípnutie, kašeľ, astma, aspiračná pneumónia, bolesť na hrudníku, zubné erózie, halitóza.