Vyhlásenie spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia, a. s., k zvýšeniu sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov v skrátenom legislatívnom konaní

ilustračné foto: pixabay.com - Sasuka
PR -

V utorok 12. decembra 2023 bude Národná rada SR hlasovať o zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tlač 97) v skrátenom legislatívnom konaní. Súčasťou návrhu je aj zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia ako výrobca aj distribútor rozumie zámeru vlády SR zvýšiť sadzby dane z tabaku, ako aj potrebe skráteného legislatívneho konania vzhľadom na nevyhnutnosť schválenia štátneho rozpočtu na rok 2024. Podporujeme aj postupný a proporčný rast spotrebných daní.

Za kľúčový problém návrhu však považujeme neproporčné zvýšenie sadzby dane z tabaku určeného na ručné zhotovenie cigariet (ďalej len „tabak“). Predmetná kategória slúži ako akási záchranná sieť pre fajčiarov, ktorí nemajú prostriedky na nákup klasických cigariet a hľadajú lacnejšiu alternatívu namiesto prechodu na nelegálne výrobky. Typickým spotrebiteľom tejto kategórie sú práve sociálne najslabší občania, ktorí sa tak po zvýšení dane stanú najviac dotknutou skupinou fajčiarov.

Zatiaľ čo podľa návrhu nové sadzby dane zaťažia jednu škatuľku cigariet sumou približne 40 centov, spotrebiteľské balenie tabaku bude zaťažené rekordnou sumou až 1,50 eura! Vyjadrené percentuálne – sadzby všetkých ostatných kategórií tabakových výrobkov porastú v roku 2024 aj 2026 približne o 12 %, sadzba na tabak v roku 2024 podľa návrhu narastie až o 37 % a v roku 2026 o ďalších 27 %.

Európska legislatíva požaduje minimálnu sadzbu dane tabaku na úrovni 60 eur na kilogram a zároveň umožňuje nižšie zdanenie tabaku približne o tretinu oproti cigaretám (Článok 14 ods. 2 Smernice Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov), a tak pokiaľ by bol predmetný návrh schválený v nezmenenej podobe, sadzba na tabak na Slovensku sa v roku 2026 dostane na úroveň bezmála trojnásobku toho, čo požaduje Európska únia.

Zároveň by sa Slovensko už v roku 2024 stalo po Holandsku, Belgicku a Spojenom kráľovstve 4. krajinou s najvyšším nárastom spotrebnej dane kategórie tabaku, pričom kúpna sila na Slovensku je v porovnaní s týmito krajinami výrazne nižšia. Dá sa predpokladať, že takýto vysoký nárast by bol pre kategóriu tabaku likvidačný a jej spotrebitelia by boli nútení prejsť na nelegálne výrobky.

Žiadame navrhovateľa zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ako aj poslancov Národnej rady SR, aby  znížili navrhované sadzby na tabak určený na ručné zhotovenie cigariet.

V tejto veci na neproporčné sadzby upozornila zákonodarcov aj Európska asociácia výrobcov tabaku (ESTA) a Asociácia distribútorov tabakových výrobkov Slovenska (ADTVS).

Môže vás zaujať: