Vyšetrovatelia hlásia skokový nárast poistných podvodov

ilustračné foto: pexels.com
DALITO -
  • Hodnota preukázaných podvodov v UNIQA SK vzrástla  o 31 %
  • Počet vyšetrovaných prípadov narástol najmä v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti
  • Najvyšší výskyt problematických prípadov v poistení motorových vozidiel

UNIQA Slovensko zistila v minulom roku celkovo 563 sporných poistných udalostí. V porovnaní s rokom 2021 zaznamenala pokles vyšetrovaných prípadov v oblasti poistenia PZP, havarijnom poistení a poistení osôb. Naopak, zvýšila sa činnosť páchateľov v poistení majetku a zodpovednosti.

Vyšetrovanie preukazujúce podvodné konanie bolo počas sledovaného obdobia ukončené v 220 prípadoch. Celkovo sa podvodníci chceli obohatiť o sumu 1,051 milióna eur, ktorú UNIQA uchránila odhalením (+ 31% medziročne). Priemerná hodnota jednej vyšetrovanej škody s úmyselným konaním vzrástla z 2 225 eur  na 4 776 eur.

“Nárast pripisujeme najmä súhre negatívnych ekonomických vplyvov. Existuje zjavná snaha o zlepšenie finančnej situácie ľudí na úkor poisťovní. Niektorí občania, ktorí inak dodržiavajú zákony, vnímajú poistné podvody ako príležitosť na zlepšenie svojej situácie v trvalo sa zhoršujúcich podmienkach. Ukazuje sa, že v súčasnosti je aj menšia suma dostatočne atraktívna a to aj napriek potenciálnej konfrontácii so zákonom. Vzhľadom na hospodársky výhľad a projekciu inflácie v priebehu roka 2023 očakávame tento trend aj v tomto roku. Pre oddelenie vyšetrovania neštandardných škôd UNIQA to znamená vyšší objem práce na viacerých menších prípadoch,” komentovala Ivana Glombová, manažérka pre podvody UNIQA.

Najväčší podiel problematických prípadov eviduje aj slovenská UNIQA v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP) a havarijnom poistení. Tieto sektory spolu predstavovali viac ako polovicu celkového počtu nových vyšetrovaných pokusov o podvod.

Relatívne výrazný nárast chránených hodnôt v prípade PZP súvisí so zameraním vyšetrovateľov na ujmu na zdraví pri dopravných nehodách.  Pri havarijnom poistení ide najmä o umelo navýšené poškodenie kovov, ďalej súbeh dvoch alebo troch poistných udalostí, ktoré sa nestali súčasne alebo udalosť prebehla inak.

Jeden príklad za všetky: Klient si uplatnil nárok na zhorené športové vozidlo, pričom ako príčinu škody uviedol technickú poruchu. Pokiaľ ide o rozsah a povahu škody, začalo sa vyšetrovanie s cieľom určiť skutočnú príčinu škody. V spolupráci s vyšetrovateľmi hasičského zboru sa zistilo, že majiteľ používal vozidlo spôsobom, ktorý je v rozpore s krytím poistnej zmluvy. Poistná dávka bola preto zamietnutá. Uchránená hodnota 32 000 EUR.

Okrem poistenia áut sa špekulanti na Slovensku zameriavajú aj na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Tieto dva sektory zaznamenali v minulom roku celkový nárast nových prípadov o 25%.

V odvetví poistenia osôb sa vďaka odhaleniu podvodov ušetrila značná suma: 374 700 EUR. Za zmienku stojí veľmi smutný príbeh, ktorý vyšetrovatelia UNIQA vyriešili minulý rok z doplnkového poistenia veľmi závažných chorôb. Klient uzavrel poistné krytie diagnózy až po tom, čo sa ju dozvedel od lekára. Týmto spôsobom sa snažil získať finančné prostriedky pre seba a svojich blízkych. Vyšetrovateľom sa však nezdala veľmi blízka časová následnosť uzavretia poistenia a stanovenia diagnózy. Vyšetrovanie odhalilo skutočný chronologický sled udalostí a žiadosť vo výške približne 35 000 EUR bola zamietnutá.