Vysoká fluktuácia kazí meno firme. Záverečné pohovory pred opustením zamestnania môžu personalistom poskytnúť dôležité informácie

ilustarčné foto: pixabay.com - PhotoMIX-Company
DALITO -
  • Za výpoveďou je vždy dôvod
  • Fluktuácia je dôvod na vylepšenie
  • Zlá vizitka či dobrá príležitosť na posun

Ľudské zdroje sú hnacím motorom firiem a takisto aj najdôležitejšími assetmi. Je však možné, že snahou nerozbiť zohratý pracovný kolektív, bránite tomu, aby ste ako zamestnávatelia napredovali. 

Fluktuácia je z princípu nežiaducim stavom, ktorý sa vyhodnocuje v percentách a poukazuje na pomer medzi novými a ukončenými pracovnými vzťahmi v roku. A aj napriek mnohým retenčným stratégiám, ako udržať vo firme zamestnancov, sa prepúšťanie či odchod zamestnancov na základe ich vlastnej výpovede, nemusia javiť ako najhorší možný scenár. Veď vyhorieť, stratiť motiváciu alebo si skrátka uvedomiť, že je čas spraviť výraznješiu zmenu, obvykle skôr alebo neskôr vedie k tomu istému výsledku. Podaniu výpovede. Ak sa teda na niektoro z postov striedajú príliš často noví ľudia, môže to byť pozitívny impulz pre budúcnosť firmy. Rovnako je však dôležité zaoberať sa tým, prečo k tomuto stavu neustále dochádza. 

Pracovníci majú svoje dôvody

Zamestnanci z firmy neodchádzajú len kvôli jednému dôvodu. Faktorov, pri ktorých by ste mali spozornieť, býva viac a je vhodné zaznamenávať ich koreláciu aj v rámci sezón v roku. Okrem najčastejších príčin, akými bývajú napríklad toxická kultúra na pracovisku, sociálne zaháľajúci kolegovia, či neúnosné množstvo práce, môžu byť príčinou aj slabý onboardingový proces, nedostatočné zaškolenie, priskorá zmena povinností zamestnancov či takzvaný quiet hiring zamieňaný s upskillingom a napokon nezvládnutý manažment oddelenia, ktoré je fluktuáciou najväčšmi poznačené.

Obzvlášť pre súčasných Zoomerov je otázka spokojnosti z práce a príležitosti na kariérny rast dôležitejšia ešte viac ako slušné platové ohodnotenie. Podľa prieskumu agentúry Deloitte chce dokonca až 75% flexibilnejší pracovný čas viac ako vysoký plat. A nielen u Zoomerov prevláda presvedčenie, že ich súkromný život a osobné hodnoty by mali byť v súlade s prácou, ktorú sa rozhodnú robiť. 

Fluktuácii zamestnancov sa netreba brániť

Rýchlejšia výmena zamestnancov na postoch však dáva príležitosti na to, aby sa firma stala lepšou. A v priebehu času súčasne znižovala aj mieru fluktuácia a zvyšovala mieru retencie zamestnancov, hoci to nemusí byť vždy pravidlom. Z hľadiska bezprostredného vypovedania pracovno-právneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom sú vďačnými spôsobmi na prevenciu pred fluktuáciou exit interviews.

Tieto záverečné pohovory pred opustením zamestnania môžu personalistom poskytnúť dôležité informácie a indície k tomu, aby sa fluktuácia znižovala, respektíve zostala v dobrých hodnotách aj vzhľadom na medziročné porovnávania. Ak však k fluktuácii nevyhnutne dôjde z dôvodu štrukturálnych zmien vo firme, downsizingu či úpravy pracovných kompetencií, môže to byť v prospech výkonnosti firmy.

Viac o dopade častých výpovedí na firmu sa dočítate v článku Áno, aj vysoká fluktuácia môže byť pre zamestnávateľov dobrým znamením na pracuj.sk.

Môže vás zaujať: