Výzva: Ak máte komplikovaného pacienta, vyhľadajte nás

Prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH./foto: UNLP
DALITO -

Maxilofaciálni chirurgovia z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie na Rastislavovej 43 v Košiaciach pripravili poradňu pre čeľustných ortopédov. Spoločne hľadajú riešenia pre pacientov, ktorí potrebujú operácie tváre pre anomálie postavenia čeľustí, zubov, či kvôli nesprávnemu postaveniu  čeľuste a sánky. Dalito.sk o tom informovala Monika Krišková, hovorkyňa UNLP v Košiciach.

PORADNE PRE ORTOGNÁTNE OPERÁCIE sú určené čeľustným ortopédom

Ak trpíte spomínanými problémami, aj váš čeľustný ortopéd sa môže prísť poradiť ku chirurgom do UNLP. „Moderné chirurgické metódy dokážu korigovať zhryz, upraviť tvar zubných oblúkov, obnoviť symetriu a správne proporcie tváre. Či už ide o vrodený stav, alebo tvárové defekty po úrazoch hlavy a tváre. Hovoríme o ortognátnej chirurgii, ktorá má široký záber,“ vysvetľuje prednosta kliniky MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH.

„V prípade, ak má  kolega čeľustný ortopéd komplikovaného pacienta, prinesie jeho dokumentáciu, alebo môže prísť aj spolu so samotným pacientom. Následne formou krátkeho workshopu problém pacienta zadefinujeme a navrhneme terapeutický postup,“ dodáva Kizek. 

Ojedinelé pracoviská

Na Slovensku vykonáva ortognátne operácie len niekoľko pracovísk. „V posledných týždňoch sme ich vykonali najviac práve v UNLP,“ dodáva primár kliniky MDDr. Branislav Borza, PhD.. Chirurgovia z UNLP sa pravidelne zúčastňujú stáží na popredných európskych pracoviskách.

Práve maxilofaciálni chirurgovia sa zaoberajú  chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti.

Kedy chirurgovia navrhujú ortognátnu operáciu?

  • abnormálna veľkosť čeľustí
  • asymetria čeľustí
  • hypoplázia dolnej čeľuste, tzv „vtáčí profil“
  • silne vyčnievajúca dolná čeľusť
  • asymetrický úsmev

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)