ZMENY V PREDSTAVENSTVE UNIQA

Generálny riaditeľ UNIQA v ČR a SR Rastislav Havran/foto: UNIQA
PR -

Martin Žáček odstúpi zo svojej súčasnej pozície CEO k 30. aprílu 2023 na základe vzájomnej dohody a bude mu zverená nová úloha poradcu v rámci UNIQA Insurance Group. Odchádza po takmer 30 rokoch v UNIQA, kde pôsobil 14 rokov ako generálny riaditeľ UNIQA v Českej republike a 9 rokov na Slovensku.

Martin Žáček počas svojho pôsobenia významne prispel k úspechu spoločností UNIQA v Českej republike a na Slovensku. Pod jeho vedením sa UNIQA rozrástla z menšej poisťovne na významnú finančnú skupinu na českom a slovenskom trhu. Zohral ústrednú úlohu v procese fúzie s bývalými spoločnosťami AXA na českom a slovenskom trhu. Po úspešne dokončenej fúzii je vhodná doba posunúť riadenie skupiny ďalej.

Zároveň oznamujeme, že od 1. mája 2023 bude za nového generálneho riaditeľa UNIQA v Českej republike a na Slovensku vymenovaný Rastislav Havran. S UNIQA Insurance Group je spojený od roku 2006, kedy sa po ukončení vysokej školy zapojil do trainee programu. Odvtedy sa podieľal na mnohých úspešných projektoch v regióne strednej a východnej Európy. Od roku 2016 je Rastislav Havran členom predstavenstva UNIQA v Českej republike a na Slovensku so zodpovednosťou za IT a Operations.

Zároveň oznamujeme, že Sylwia Szymula (PL) sa s okamžitou platnosťou stane novou členkou predstavenstva zodpovednou za Retail v Českej republike a na Slovensku a nahradí súčasného člena predstavenstva Mareka Bárteka. Ďakujeme Markovi za mnoho spoločných úspechov a prajeme mu veľa šťastia v jeho ďalšej kariére.

Sylwia Szymula predtým pracovala ako riaditeľka pre riadenie zákazníckych skúseností v PZU Insurance Group a neskôr ako riaditeľka pre korporátnu stratégiu v ING. Minulý rok Sylwia podporila prípravu strategických tém pre Retail v UNIQA International a v UNIQA Česká republika a UNIQA Slovensko.

Vymenovanie stále podlieha príslušným regulačným schváleniam. Podrobnejšie informácie poskytneme po ukončení tohto formálneho procesu.