30 rokov samostatne, ale srdcom stále spolu

ilustračné foto: FB Srdcom doma
DALITO -

Tento rok si Česká a Slovenská republika pripomínajú 30 rokov od rozdelenia spoločného štátu. Obe krajiny sú pevne etablované vo svete, patria do európskeho spoločenstva a stretávajú sa ako členovia v mnohých medzinárodných a nadnárodných štruktúrach. Vzťahy medzi oboma krajinami zostali na mimoriadne vysokej úrovni a čo je najcennejšie, nejde iba o deklaratívnu politickú rovinu.

Česi a Slováci k sebe majú veľmi blízko a ak by niekto pátral po nespochybniteľnom dôkaze, nájde ho napr. v oficiálnych štatistikách cestovného ruchu. Dlhodobo sú pre Slovensko českí návštevníci najčastejšími turistami, ktorí už dávno nenavštevujú len Tatry. V Česku si zasa Slováci pevne držia druhú príjazdovú priečku medzi všetkými cudzincami. V minulom roku podľa údajov ČSÚ prišlo do Česka 780-tisíc slovenských návštevníkov a zlomili tým absolútny rekord.

Zahraničné zastúpenie CzechTourism na Slovensku sa propagácii turistických cieľov Čiech a Moravy venuje systematicky a intenzívne po celú dobu svojej existencie. „Spolupracujeme s odbornou verejnosťou, teda so širokým spektrom subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu a hotelierstve, oslovujeme svojimi aktivitami a kampaňami širokú verejnosť a veľkú starostlivosť venujeme kooperácii s médiami“, hovorí riaditeľka zastúpenia CzechTourism Slovensko, Nora Gill.

Špeciálne projekty, ktoré súvisia s výročím samostatnosti, si CzechTourism na Slovensku pripravil aj s prihliadnutím na spomínané cieľové skupiny. Novinári a cestovné agentúry pozval na konci júna na tlačovú konferenciu, na ktorej predstavili české a slovenské pamiatky, aktuálne zapísané na prestížnom Zozname prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, odborníci z oboch krajín. Za Českú republiku to bola Michaela Severová, výkonná riaditeľka DSO České dědictví UNESCO a za Slovensko zástupkyňa riaditeľky SNM – Spišské múzeum v Levoči, Dáša Uharčíková – Pavúková.

Pre širokú verejnosť v spolupráci s mladou slovenskou ilustrátorkou Karolínou Uherčíkovou pripravila agentúra CzechTourism Slovensko československé pexeso. Je určené predovšetkým deťom a mladšej generácii, ktorá už kontakt s druhým jazykom stráca a tu si môže hravou formou precvičiť slovenské slovíčka a ich české ekvivalenty.

V spolupráci s galériou Prolaika v Bratislave prebieha od apríla do konca júla online fotosúťaž pre profesionálov i fotografujúcich amatérov na tému „Po stopách Karla Plicky v Čechách a na Slovensku“. Najlepšie práce sa dočkajú nielen hodnotných cien, ale aj samostatnej výstavy. Fotosúťaž prebieha pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku, Rudolfa Jindráka.

CzechTourism Slovensko v spolupráci s Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravuje po začatí nového akademického roka aj debatu veľvyslancov, súčasného českého, už spomínaného Rudolfa Jindráka, a dlhoročného slovenského veľvyslanca v Českej republike, Petra Weissa.

Posledným projektom k výročiu samostatnosti oboch republík je spolupráca s mesačníkom Historická revue. Časopis až do konca roka venuje osobitnú pozornosť československej histórii vrátane rozdelenia republiky a následnému vývoju v oboch samostatných krajinách. Súčasťou textov v mesiacoch máj, august a október je aj tematická grafika CzechTourism Srdcom stále spolu. „Verím, že aj tieto naše príspevky k pripomienke 30. výročia samostatnosti budú mať kladnú odozvu a že nielen v cestovnom ruchu sa bude naďalej odrážať naša vzájomná blízkosť, náklonnosť a radosť z toho, že nám na sebe ešte stále záleží“, uzatvára Gill.

Môže vás zaujať: