5 techník time managementu, ktoré vám pomôžu rozhodovať o vašom čase

DALITO -
 • TECHNIKY TIME MANAŽMENTU
 • “TO DO” LIST
 • PLÁN PRIORÍT
 • TECHNIKA POMODORO
 • METÓDA SMART

Riadenie nemá svoje miesto len v marketingu. Zadefinovať si ciele a priority môžete na každý deň. Osvojením si základných pravidiel, využijete svoj čas na maximum. 

TECHNIKY TIME MANAŽMENTU

Výhody časového manažmentu sú naozaj pestré. Pomôžu vám nájsť si stratégiu, ktorá je pre vás najvhodnejšia pri riadení svojich povinností. Nájdete si čas na všetko čo potrebujete, naviac sa dokážete rozvíjať po kariérnej aj osobnostnej stránke. Vďaka používaniu efektívnych stratégií, budete produktívnejší a organizovanejší.

Kontrola nad svojim časom naviac znižuje riziko stresu. Pokiaľ dopredu viete, kedy čo máte urobiť, môžete si byť istý, že všetky činnosti budú hotové včas.

Nedokážete síce zabezpečiť, aby mal deň viac hodín. Ale môžete si čas rozvrhnúť tak, aby ste stihli vykonať všetko efektívne, ako keby sa vám to podarilo. Pri správnom rozvrhovaní času a sebadisciplíne vám pomôžu jednoduché metódy.

Prvým krokom k riadeniu svojho času je určenie si cieľov. Následne ich zaradíte do jedného zo štyroch stupňov dôležitosti. Činnosti sa klasifikujú od najnaliehavejších, po tie, ktoré môžu počkať.

Rozdeľovanie činností do štyroch kvartálov sa odborne nazýva Eisenhowerova metóda. Kritériom členenia je naliehavosť a dôležitosť. Vďaka tomu si viete rozvrhnúť čas tak, aby ste stihli urobiť všetko, čo potrebujete.

4 kvartály členenia času podľa Eisenhowera sú:

 • 1. časový kvadrant – najnaliehavejšie a najdôležitejšie;
 • 2. časový kvadrant – dôležité a menej naliehavé;
 • 3. časový kvadrant – naliehavé a menej dôležité;
 • 4. časový kvadrant – nenaliehavé a nedôležité.

Ak vyjdete v ústrety všetkému, čo vám niekto navrhne, niet sa čomu čudovať, že nemáte čas na seba a vlastné povinnosti. Naučte sa odmietať, ak sa nejedná o dôležité veci pre vás. Práve neočakávané návrhy či požiadavky zo svojho okolia, najčastejšie človeku bránia   dodržiavať vlastný režim.

Brian Tracy klasifikoval detailnejšie členenie, ktoré využívajú najčastejšie výkonní pracovníci či riaditelia podniku. Zadefinoval riadenie času na dennej báze, rovnako ako Eisenhower, do štyroch kategórií. Tie označuje písmenom A-E. Ak uprednostníte jednu úlohu nad druhu, pômože vám to sústrediť sa.

Členenie každodenných úloh:

 • A – tie, ktoré musíte urobiť;
 • B – tie, ktoré by ste mali dokončiť, pretože nesplnenie môže mať dôsledky na iné úlohy;
 • C – tie, ktoré nemajú žiadne dôsledky, keď ich neurobíte;
 • D – tie, ktorými môžete poveriť niekoho iného;
 • E – tie, ktoré môžete vynechať.

Tip: Najdôležitejším aspektom pri klasifikácii je ignorovať všetko rušivé. I keď time manažment patrí medzi jednoduché metódy riadenia, jeho efektívnosť znižuje viacero činiteľov. Mobilný telefón, neočakávané situácie, osobné problémy či iné rušivé elementy, ktoré vás uberajú o čas.

“TO DO” LIST

Forma “to do” listu nie je presne daná. Môže ísť o poznámky v laptope, klasický poznámkový blok či malé lístky pripnuté na chladničke. Nie je potrebné činnosti zložito rozpisovať, postačí krátka poznámka. Dôležité je, aby ste sa v zozname vedeli zorientovať a nezabudli na nič dôležité.

Do “to do ” listu môžete začleniť pracovné, osobné aj rodinné aktivity. Záleží to od vás. Rovnako ako interval, ako často si budete povinnosti vypisovať. Môže to byť na dennej, týždennej alebo pokojne aj na mesačnej báze.

Ďalšie techniky ako ušetriť čas nájdete TU na www.pracuj.sk