7 zásad formálnej e-mailovej komunikácie

foto: Dalito.sk
DALITO -

Pri bežnej konverzácii cez sociálne siete sa nezvykne brať ohľad na dodržiavanie pravopisu. Naopak, oslovenie budúceho zamestnávateľa, obchodného partnera či pedagóga, má jasné pravidlá. Vzbudenie dobrého dojmu záleží na dodržaní každej čiarky a odseku.

Odporúčame vytvoriť si aspoň dva e-mailové účty. Jeden osobný a druhý pracovný. Jednotlivé kontá môžete vzájomné prepojiť. Vybavíte všetko na jednom mieste a zároveň zabezpečíte prehľadnosť.

Menej formálnu adresu využívajte na komunikáciu s blízkymi priateľmi alebo na online nakupovanie. Názov môže obsahovať číslice, prezývku, skratku mena a podobne.

Na pracované a iné serióznejšie účely takéto pomenovanie neodporúčame. Užívateľ má byť presne identifikovateľný. Jeho e-mailová adresa by mala obsahovať celé meno a priezvisko. Slová môžu byť od seba oddelené bodkou. Pri častej komunikácie v mene spoločnosti je vhodné si vytvoriť firemný e-mail.

Stručné uvedenie, čoho sa komunikácia týka, je povinné. Dokáže zaujať na prvý pohľad a urýchliť odpoveď príjemcu. Na druhej strane, je to istota, že odoslaný e-mail sa nestratí.

Skladať by sa mal z 2-5 kľúčových slov. Vyjadriť sa môžete aj heslovito za pomoci spojovníka.

V prípade, že potrebujete urýchlenú spätnú väzbu, správu môžete označiť ako urgentnú. Túto možnosť je vhodné vyžívať len v nevyhnutnej situácii.

OSLOVENIE

Klasický pozdrav nie je postačujúci. Cieľte komunikáciu priamo. Pri oslovení využite titul príjemcu, jeho priezvisko a prívlastok pán/pani.

Napr.: Dobrý deň, pán Novák,

          Príjemný dobrý deň, pán Ing. Novák,

Pozdrav a oslovenie sa vždy píšu do samostatného riadka a oddeľujú sa čiarkou. So sprievodným textom pokračujeme v ďalšom riadku. Keďže veta nasleduje ďalej, píše sa s malým začiatočným písmenom.

Ďalšie zásady mailovej komunikácie nájdete TU na pracuj.sk.