Absolútna novinka v Žiline: Prvá náhrada lakťového kĺbu 

Dalito.sk/FNsP v Žiline a jej Úrazová chirurgia zrealizovala prvú náhradu lakťového kĺbu/foto: FNsP Žilina
DALITO -

Oddelenie úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline úspešne implantovalo totálnu endoprotézu lakťového kĺbu. K širokému spektru odborných výkonov (operácie chrbtice, výmena bedrového, kolenného a ramenného kĺbu po úrazoch) tak žilinskí traumatológovia pridali významný typ operácie, vďaka ktorej dokážu pacientovi vrátiť hybnosť poškodeného kĺbu. Zaradením nového výkonu skompletizovalo oddelenie úrazovej chirurgie možnosti ošetrovania poranenia lakťového kĺbu.

Samotný zákrok prebehol bez komplikácií, pacientka bola prepustená do domácej liečby a pomaly pokračuje v rehabilitácii.

„Podarilo sa nám pomôcť pacientke, ktorá bola mimo Žiliny, bohužiaľ, neúspešne liečená pre komplexnú mnohoúlomkovú vnútrokĺbnu zlomeninu dolného konca ramennej kosti. Rekonštrukcia kosti už nebola možná, takže sme u nás zrealizovali operáciu s vložením TEP lakťa typu Coonrad Morrey,“ priblížil primár úrazovej chirurgie FNsP Žilina Juraj Kacian.

Podľa jeho slov je implantácia umelého kĺbu posledným riešením pri nerekonštruovateľných zlomeninách.

„Snaha nasilu rekonštruovať často prináša ťažkosti pre pacienta i operatéra. Cieľom bolo zabezpečiť, aby mohla pacientka opätovne používať zranený lakťový kĺb v rozsahu potrebnom pre bežné denné aktivity. Hoci po dobre zvládnutej rehabilitácii by mal ostať len minimálny deficit hybnosti, počítať treba s určitými obmedzeniami, najmä čo sa týka zdvíhania a nosenia ťažkých bremien,“ zdôraznil J. Kacian.

Oddelenie úrazovej chirurgie získalo v posledných týždňoch tiež významné investície do dvoch operačných sál, v ktorých lekári zrealizujú ročne okolo 1800 operácií.

Nemocnica kompletne zmodernizovala operačnú sálu č. 4 a pre super sterilnú operačnú sálu č. 1 zakúpila nový operačný stôl v hodnote 102-tisíc eur. Moderné vybavenie prináša podstatne väčší komfort pre operatéra i pacienta a vďaka RTG transparentným prvkom minimalizuje nežiaduci vplyv RTG žiarenia.

Oddelenie úrazovej chirurgie patrí medzi najväčšie v rámci Slovenska a svojou činnosťou zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre úrazového pacienta v regióne cca 250 000 obyvateľov.

Pri niektorých typoch výkonov (spinálna chirurgia, liečba komplikovaných zlomenín)  je koncovým pracoviskom pre viac ako 400 000 obyvateľov. Dalito.sk o tom informovala Lenka Záteková, hovorkyňa FNsP Žilina.