Ako sa varilo kedysi? Terézia Vansová a jej 900 receptov!

Dalito.sk/Foto: Tatran

Toto je skoro ako pamäť jednej doby. Nová kuchárska kniha od Terézie Vansovej. Táto významná slovenská spisovateľka a gazdinka knihu zostavila prevažne na základe receptúr, ktoré jej zasielali čitateľky ženského časopisu Dennica v rokoch 1898 až 1908. Prvýkrát vyšla v roku 1914, o jedenásť rokov neskôr ju Vansová doplnila a prepracovala pre potreby druhého vydania z roku 1925.

Východiskom pre vydanie Novej kuchárskej knihy je tretia edícia z roku 1930 od nakladateľa Františka Klimeša. Nejde však len o nové vydanie pôvodného diela. Táto dnes už kultová kuchárska kniha má zaiste nespornú faktografickú hodnotu – ukazuje totiž, čo a akým spôsobom sa v slovenských (a predovšetkým v meštianskych) domácnostiach varilo na prelome 19. a 20. storočia, aj ako sa v „lepších“ domoch pristupovalo k stolovaniu. Autorkine početné poznámky k príprave jedál, servírovaniu, stolovaniu aj vedeniu domácnosti navyše poskytujú jedinečný, fascinujúci pohľad na to, ako Vansová vnímala ženu a jej úlohu v domácnosti.

Nad tento rámec však má Nová kuchárska kniha, ktorá vychádza pri príležitosti 80. výročia úmrtia Terézie Vansovej vo výnimočnej grafickej úprave štúdia Pergamon, potenciál byť v 21. storočí nielen čriepkom zo zašlých čias, ale aj živou, príjemnou a originálnou alternatívou k rozsiahlej ponuke moderných kuchárskych kníh a odpoveďou na večnú otázku gazdiniek: Čo variť?

„Staršie slovenské gazdinky to nepotrebujú, ale tie mladé, ktoré ešte nestačili nadobudnúť skúsenosti, tu nájdu odpoveď na vážnu otázku: Čo budem variť? Je ťažké učiť sa na vlastnej škode, a preto: učte sa zo skúseností starších. Zapamätajte si, že kuchyňa je pre udržanie ľudského zdravia omnoho dôležitejšia než lekáreň a že poriadna kuchyňa je známkou dokonalej domácnosti!“
Terézia Vansová, Banská Bystrica, január 1914

Terézia Vansová

(1857 – 1942). Jedna z najvýznamnejších slovenských spisovateliek konca 19. a začiatku 20. storočia, pochádza zo šľachtického rodu Medveckých. Je zakladateľkou a redaktorkou prvého ženského časopisu na území dnešného Slovenska Dennica (vychádzal v rokoch 1898 až 1914), ktorý sa stal manifestom nastupujúcej slovenskej moderny.
Je tiež funkcionárka ženského spolku Živena, podporovateľka ochotníckeho divadla, etnografka a priekopníčka ženského románu.

V roku 1927 získala štátnu cenu za román Kliatba. Térezia Vansová patrí do štvorice spisovateliek (Šoltésová – Vansová – Timrava – Podjavorinská), ktorých diela a postoje od poslednej tretiny 19. storočia spoluvytvárali kultúrny a spoločenský život Slovenska.

(Ak vás recenzia zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)