Ako vyvážiť pracovný čas a osobný život

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Foundry
DALITO -

Zamestnanec môže pracovať v rôznom prostredí. Na pracovisku zamestnávateľa, v zahraničí, doma alebo na inom dohodnutom mieste. Od druhu pracovného úväzku sa odvíja aj pracovná doba.

NA DOBU URČITÚ

Vopred sa dohodne trvanie a presný dátum ukončenia pracovného vzťahu. Uzatvára sa maximálne na dva roky. Lehotu je možné predĺžiť dvakrát počas maximálnej doby výkonu. Dôvod sa uvádza v pracovnej zmluve. Nárok zamestnancovi vzniká počas zastupovania materskej alebo rodičovskej dovolenky. Dôvodmi môžu byť aj dočasná práceneschopnosť, či uvoľnenie na výkon verejnej a odborovej funkcie.

Všeobecne sa oplatí najmä uchádzačom, ktorí hľadajú krátkodobé zamestnanie. Uplatňuje sa aj pri sezónnych prácach. Práca však nesmie presiahnuť 8 za sebou idúcich mesiacov v kalendárnom roku.

Dĺžka trvania môže byť určená inak ako konkrétnym dátumom. Napríklad skončením prác, rodičovskej dovolenky alebo materskej dovolenky.

Zamestnanci majú možnosť zistiť, či im práca, prostredie alebo kolektív budú vyhovovať. Na druhej strane, zamestnávateľ získa obraz o ich spoľahlivosti a výkonnosti. Keď sa osvedčia, často dostanú ponuku na dobu neurčitú

NA NEURČITÚ DOBU

Uzatvára sa, ak nie je určená presná doba trvania. Ďalším dôvodom je nesplnenie podmienok na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú. Taktiež, ak zmluva na určitú dobu nebola dohodnutá písomne.

Po skončení skúšobnej doby firma s takým zamestnancom dlhodobo počíta. Výhodu môže maž napríklad pri žiadosti o hypotéku. Pre banku je spoľahlivejší na splácanie záväzkov ako pracovník, ktorý uzatvoril zmluvu na dobu určitú.

Ukončenie je možné dohodou, výpoveďou alebo okamžitou výpoveďou. Ak je zo strany zamestnávateľa, zamestnanec má nárok na dvojmesačné odstupné. Pokiaľ to v kolektívnej zmluve nie je dohodnuté inak a hrubo neporušil pracovnú zmluvu.

V priebehu výkonu práce môže nastať zmena z doby určitej na neurčitú, alebo naopak. Potrebný je však písomný súhlas oboch strán.

ŠPECIFICKÉ DRUHY PRACOVNÉHO POMERU

NA SKRÁTENÝ PRACOVNÝ ÚVÄZOK

Rozsah pracovného času záleží na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky dni v pracovnom týždni. Pracovník je v takom prípade odmenený len za odpracovaný čas.

Ďalšie druhy pracovných úväzkov a odporúčania nájdete TU na pracuj.sk.

https://www.dalito.sk/zivnostnici-to-budu-mat-tazke-zahranicie-nam-uteka-stale-viac-aj-v-znizeni-zataze-prace/