Ako žijú českí dôchodcovia oproti slovenským

Dalito.sk/Nový smartfón pre seniorov/foto: Doro
DALITO -

Vzdialenosťou blízko, finančne ďaleko. Tak by sme mohli zhodnotiť priemernú výšku dôchodkov Slovákov a Čechov. Kým priemerný dôchodok na Slovensku vzrástol medziročne o takmer 21 eur, v Čechách cez 35 eur. Rozdiely vidíme aj v ich prerozdelení. Slovenskí dôchodcovia – muži, dostávajú v priemere o 95 eur mesačne menej než tí českí. Ani ženy nie sú na tom lepšie. Dokonca ani v krajinách EÚ.

Kým ku koncu januára 2020 dosiahla na Slovensku priemerná mesačná výška sólo starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou 477,14 eura, v Českej republike je priemerný mesačný starobný dôchodok 14 336 Kč (v prepočte 564,23 eura), čo pre českých dôchodcov predstavuje v rovnakom období roku 2019 nárast až 900 Kč (v prepočte 35,42 €). Pre slovenských  necelých 21 eur (20,94 €).

Slovenskí „starobní dôchodcovia – muži pritom koncom januára 2020 dostávali v priemere 526,29 eura mesačne, kým výška dôchodku pre starobné dôchodkyne – ženy bola takmer o stovku nižšia. Ženy totiž poberali sólo starobný dôchodok priemerne vo výške 428,46 eura mesačne,“ informuje Peter Višváder, riaditeľ Ústredia Sociálnej poisťovne, odboru komunikácie s verejnosťou.

Na porovnanie, na konci januára roku 2019 predstavoval slovenský priemerný mesačný starobný dôchodok pre mužov 505,67 eura a pre ženy 406,98 eura.

Vychádzajúc z údajov  českého Ministerstva práce a sociálních věcí, muži v roku 2020 v porovnaní so slovenskými dôchodcami, dostávajú v priemere o 95 eur mesačne viac a ženy viac takmer o 89 eur. Priemerný dôchodok mužov v ČR koncom januára 2020 predstavoval 15 786 Kč (v prepočte 621,30 €), kým priemerný dôchodok žien bol o 2 645 Kč (v prepočte 104,10 eur) nižší a mal výšku 13 141 Kč (v prepočte 517,20 €),“ informoval Jan Brodský z tlačového oddelenia Ministerstva práce a sociálních věcí v Prahe.

Na porovnanie, na konci januára roku 2019 bol český priemerný mesačný starobný dôchodok pre mužov nižší o 1 090 Kč (v prepočte 42,37 eur) a pre ženy nižší o 953 Kč (v prepočte 37,05 eura). Viac v priloženej tabuľke.

Porovnanie muži a ženy

Keď si porovnáme výšku dôchodkov mužov a žien v krajinách EÚ, ženy staršie ako 65 rokov poberali v roku 2018 v priemere asi o 30 percent nižší starobný dôchodok než muži. V Českej republike bol rozdiel štvrtý najnižší, 13 percent. Ako uvádza správa Európskeho štatistického úradu Eurostat, Slovensko obsadilo tretiu priečku odspodu s ôsmymi percentami.

Hociženy poberajú nižšiu penziu vo všetkých krajinách EÚ, rozdiel sa výrazne líši štát od štátu. Najväčšie rozdiely medzi dôchodkami mužov a žien boli v Luxembursku, a to 43 percent, na Malte (42 percent), v Holandsku (40 percent), Rakúsku (39 percent), na Cypre (38 percent) a v Nemecku (37 percent).

Naopak najmenšie rozdiely v starobných dôchodkoch v závislosti od pohlavia malo Estónsko (jedno percento), Dánsko (sedem percent) a Slovensko (osem percent). Nasleduje Česká Republika (13 percent) a Maďarsko (16 percent).

Invalidné a iné dôchodky

Pokiaľ ide o ostatné druhy dôchodku na Slovensku, priemerná mesačná výška predčasného starobného dôchodku k 31. 1. 2020 dosahovala 444,41 eura, kým v ČR 12 859 Kč (v prepočte 506,10 eura). V roku 2019 táto dávka na Slovensku činila 422,39 a v Českej republike 11 931 Kč (v prepočte 463,81 eura).

Invalidné dôchodky na Slovensku boli vo výške priemerne 283,58 eura mesačne (275,92 eura v roku 2019), kým v Českej republike tento typ dôchodku rozdeľujú ešte na tri rôzne stupne, pričom pri III. stupni bola jeho priemerná výška 12 725 Kč (v prepočte 500,83 eura), pri II. stupni 8 537 Kč čo predstavuje 366 eura a pri I. stupni invalidity je jeho priemerná výška 7 405 Kč (v prepočte 291,44 eura).

Vdovské  dôchodky na Slovensku boli v januári 2020 v priemere 271,01 eura (263,15 eura v roku 2019) a vdovecké 215,31 eura (207,49 v roku 2019). V Českej republike je ich priemerná mesačná výška rovnaká a to 9 328 Kč čo je niečo cez 367 eura. Sirotský dôchodok sa na Slovensku pohyboval okolo priemernej výšky 142,09 eura mesačne (137,15 v roku 2019) a u našich českých susedov 7 628 Kč čo je v prepočte 300 eur. Viac v tabuľke.

K 31. januáru 2020 evidovala Sociálna poisťovňa na Slovensku spolu 1 408 789 dôchodcov (v januári 2019 ich bolo 1 395 822) a Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR2 409 498 dôchodcov (kým v januári 2019 ich bolo 2 402 420), čo medziročne predstavuje nárast takmer 10 % v oboch krajinách. Najväčšiu skupinu z nich predstavovali na Slovensku poberatelia starobného dôchodku – 1 088 208 (v roku 2019 ich bolo 1 070 083) a poberatelia invalidného dôchodku – 234 015 (237 302 v roku 2019).