Bezmocnosť, keď vám nariadili presný termín dovolenky. Šanca brániť sa však existuje

Dánsky prístav Hirtshals/foto: Dalito.sk
DALITO -
  • Zamestnanci v jasnej nevýhode
  • Syndróm quiet firingu
  • Nevyčerpaná dovolenka na výplatnej páske

Nariadili vám presný termín letnej dovolenky? Zákon to zamestnávateľom dovoľuje, hoci to nemusí byť fér. Prikázaný oddych počas letných mesiacov dokáže zaskočiť. V praxi však skutočne existujú prípady, kedy zákon zamestnávateľom dovoľuje jednostranné nariadenie dovolenky. Ako to však naozaj je – musíte dovolenkovať aj proti svojej vôli? 

Pokiaľ nepatríte medzi tých, ktorí si letnú dovolenku plánujú s ročným predstihom a nemáte o dovolenkovom období predstavu ani v týchto dňoch, prístup zamestnávateľa vás môže prekvapiť. Zákonník práce je totiž v definovaní postupu nariaďovania nejasný a formuluje práva a povinnosti tak, že si ich môže každý subjekt interpretovať podľa seba.

Zamestnávatelia pri nariaďovaní dovoleniek najčastejšie postupujú, respektíve by mali postupovať, podľa znenia §111 Zákonníka práce. Ten stanovuje, že zamestnávateľ určuje dovolenku zamestnancom podľa plánu dovoleniek. Rovnako však zákon dodáva, že je pri určovaní dovolenky potrebné prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Už v tomto znení vzniká medzi právami zamestnávateľa a zamestnanca nerovnovážny vzťah, v ktorom má navrch práve zamestnávateľ. Zákonník však vysvetľuje dovolenku vo viacerých bodoch v rámci časti Spoločné ustanovenia o dovolenke, a to od §100 až po znenie §117.

Zamestnanci v jasnej nevýhode

Definícia dovolenky a základná výmera dovolenky sú v zákonníku jasne a presne stanovené. Čo však už zákon nezohľadňuje, je prístup a spôsob oznamovania dovoleniek zamestnávateľmi. Potreby a záujmy zamestnanca môžu byť preto pri určovaní dovolenky vzaté na zreteľ zamestnávateľa, ibaže nemusia. Keďže zákon pripúšťa v tomto prípade vôľu zamestnanca, v praxi si zamestnávatelia často dovoľujú nariadiť zamestnancom, najmä menej skúseným ročníkom – mileniálom a zoomerom – nariadiť dovolenku v nimi vybratých termínoch počas letných mesiacov. To však ešte v rozpore, bohužiaľ, byť nemusí.

Takýto postup by mal mať pritom opodstatnenie a navyše byť riadne zaznamenaný v pláne dovoleniek. Tento však nemá a nesmie byť pred zamestnancami utajený. Plán dovoleniek totižto každému zamestnávateľovi pripadá do povinnej evidencie, ktorá musí byť vedená a v prípade riadnych radových zamestnancov sú dovolenky ďalej ohlasované aj prostredníctvom dovolenkového lístka.

Plán dovoleniek by navyše nemal byť len ústnou dohodou, no reálnym tlačivom či dokumentom, ktorý sa spravidla ešte schvaľuje a v súlade s ktorým sa plánuje ďalší rozpis zmien či pracovných skupín na prevádzkach. Ak vám preto zamestnávateľ určí dovolenku absenciou plánu dovoleniek či bez dodatočnej konzultácie, je možné podať podnet na preverenie postupu príslušnému inšpektorátu práce.

Syndróm quiet firingu

Stať sa môže aj to, že zamestnávateľ od vás požaduje, aby ste si počas letných mesiacov vyčerpali celú dovolenku. V takom prípade by ste mali spozornieť. Znamenať to totižto môže aj to, že spoločnosť s vami plánuje nenápadne ukončiť pracovný pomer a chce, aby boli v súlade s predpísaným množstvom dovolenkových dní a vyčerpaného konta pracovného času vysporiadané všetky náležitosti. Dovolenka tak môže byť súčasťou takzvanej quiet firingovej taktiky. Čo je to quiet firing?

Viac sa dočítate v článku Nariadili vám presný termín letnej dovolenky? Zákon to zamestnávateľom dovoľuje, hoci to nemusí byť fér na pracuj.sk.

Môže vás zaujať: