Branislav Zlocha: Uniká nám najpodstatnejšie

Dalito.sk/Branislav Zlocha, VŠM/City University Bratislava
DALITO -

Pri príležitosti 4. výročia online magazínu DALITO.sk sme oslovili osobnosti politického a spoločenského života na Slovensku. Tých, ktorí nielen na Dalito zanechali svoje myšlienky a názory, pretože im záleží na tom ako žijeme. Autorom dnešného zamyslenia je Branislav Zlocha, riaditeľ pre marketing a rozvoj na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle v Bratislave.

Svet sa kalibruje a my s ním. Pandémia nás neustále preveruje v pracovných, či osobných vzťahoch a dáva nám okúsiť nový normál.

Či už je to home office v teplákoch a kilečkom navyše a s deťmi pripojenými na online štúdium alebo výlet do prírody s povinným príchodom pred zákazom vychádzania. Rozdelili sme sa na zaočkovaných a nezaočkovaných a tak, ako koľko právnikov, toľko právnych názorov, začína platiť koľko lekárov, toľko lekárskych názorov.

Bijeme sa za vlastnú pravdu, ktorá nemusí však byť pravdou a to len preto, aby sme vo svojich bublinách nevyzerali hlúpo. Obľúbili sme si relativizovanie pomaly aj axióm a vieme stráviť hodiny diskusiami o LGBTI, BLM a ďalších skratkách.

S údivom sledujeme zmenu klímy, či rast cien bytov v Bratislave. Rozhorčujeme sa nad vecami, ktoré nedokážeme ovplyvniť a tým pádom nám uniká to najpodstatnejšie … čas.

Kvalitne strávený čas v kruhu blízkych alebo len tak sám so sebou. Preto pri príležitosti 4. narodením DALITO prajem Lucii Tomečkovej a celej redakcii veľa kvalitne stráveného času s tými, s ktorými sa chcete o váš čas deliť. Veľa zdravia, úspechov a času do ďalších kvalitne strávených rokov.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)