Česká protirakovinová látka MitoTam v liečbe nádorov účinkuje

Dalito.sk/Scan CT nádorov ľadvín pred podaním látky a po/zdroj: AV ČR
DALITO -

Výskumný tím pod vedením profesora Jiřího Neužila z Biotechnologického ústavu AV ČR v centre BIOCEV popísal na nádoroch ľadvín účinok českej protirakovinovej látky MitoTam v kombinácii s imunoterapiou. Práca nadväzuje na nedávno ukončenou prvú fázu klinického hodnotenia látky. Najväčší benefit sa ukázal práve u pacientov s nádorom ľadvín. V jednom z prípadov došlo k zmenšeniu karcinómu ľadvín až 30 násobne. Získané poznatky poslúžia pri návrhu druhej fázy klinických testov, ktoré by sa mohli začať už budúci rok.

„Jsem velice rád, že se nám podařilo udělat další krok směrem k vývoji českého léku proti nádorovým onemocněním. V našem článku, který dnes publikoval mezinárodní odborný časopis Clinical and Translational Medicin, jsme popsali vliv látky MitoTam v kombinaci s imunoterapií na nádor ledvin u myšího modelu,“ vysvetľuje profesor Neužil a dodáva: „Za tímto účelem jsme použili myši s funkčním imunitním systémem, což lépe odpovídá situaci u pacientů. Zjistili jsme, že látka MitoTam sama o sobě zabíjí buňky nádoru několika mechanismy, což je u léčby nádorů, které se vyznačují častými mutacemi, výhodné. Hlavním poznatkem výzkumu bylo zjištění, že kombinovaná terapie látkou MitoTam a imunoterapie (takzvané ‚immune checkpoint inhibitors‘) mají na nádory větší účinek než při použití obou přístupů zvlášť.“  

Prvá fáza testov MitoTamu trvala dva roky a podieľala sa na nej Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe. Do klinického testovania boli zaradení pacienti so solídnymi a metastatickými nádormi. Práve pacienti s metastatickým karcinómom ľadvín reagovali na liečbu najlepšie.

„Ve druhé fázi je obvyklé kombinovat experimentální látku se zavedeným způsobem terapie, což by mohla představovat právě kombinatorní léčba látkou MitoTam s imunoterapií. Tato publikace je významná nejen z hlediska lepšího porozumění nádorové biologie, ale zejména pro svůj translační potenciál,“ doplnil profesor Jiří Neužil.

A to nie je všetko.

Česko-austrálska  protirakovinová látka účinkuje aj na diabetes 2. typu. Výskum publikovali v prestížnom časopise Nature Communications.

Diabetes 2. typu (D2T) vyvolali u myšiach šesťmesačnou vysokotukovou diétou. „Po aplikaci MitoTam klesla tělesná hmotnost téměř na úroveň myší na kontrolní dietě. Došlo také ke snížení glukózy v krvi i produkce inzulinu, což naznačuje potlačení inzulinové rezistence,“ povedal prof. Jiří Neužil, vedúci Laboratória molekulárnej terapie (Biotechnologický ústav AV ČR v centru BIOCEV). „Mimořádný účinek vykázala látka také u jater, které kvůli ukládání tuku během diabetu ztrácejí funkci a dochází k jejich postupné cirhóze,“ dodal prof. Neužil.

Látka MitoTam, pôsobiaca na mitochondrie (energetické zdroje) rakovinových buniek, prešla nedávno prvou fázou klinických testov. Trvala dva roky a rovnako sa na nej podielala podieľala aj VFN v Prahe. Vývoj látky MitoTam je spoločným projektom BTU AV ČR a Griffith University v austrálskom Queenslandu.

„V těsné spolupráci s Klinikou diabetologie IKEM jsme zjistili, že právě působením na mitochondrie, zabíjí MitoTam senescentní buňky, které mají charakteristiku stárnoucích, tedy méně funkčních buněk a které se hojně vyskytují u některých chorob, mezi nimiž je také D2T. Poznatky o MitoTam z jeho testování na pacientech s nádory mohou velmi přispět k jeho případnému využití v léčbě diabetu 2. typu,“ vysvetľuje prof. Jiří Neužil.  

TIULNÁ FOTOGRAFIA: Scan CT nádorov ľadvín (metastáz) pred liečbou a po liečbe. Pacient 1 – stabilná cieľová lézia a všetky metastatické nádory. Pacient 2 – lokálny relaps v chirurgickom lôžku po odstránení ľavej ľadviny: zmenšení objemu nádoru zo 150 cm3 na 5 cm3, asi 30-násobná redukcia. Niekoľko  metastáz je stabilizovaných, jedna metastáza v mäkkého tkaniva (neďaleko sleziny) nie je detekovateľná.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)