CSO ako manažéri udržateľnosti už nevyhnutnosťou

ilustračné foto: pixabay.com - hoekstrarogier
DALITO -
  • Zelené čísla, zelenšie podniky 
  • Zákazníci si sociálny dopad uvedomujú
  • Aktivity, ktoré prospievajú všetkým 

Pre mnohé firmy je manažér udržateľnosti ešte stále čímsi relatívne nepotrebným. Lenže kým s obsadzovaním CSO zamestnávatelia váhajú, tí, ktorí už túto pozíciu zastávajú, sa intenzívne vysporadúvajú s povinnosťami, ktoré si pre firmy pripravili európske klimatické dohody. 

O manažérov udržateľnosti sa po pandémii začalo zaujímať prakticky každé odvetvie. Dokonca už aj na Slovensku a v Česku existujú prvé firmy, ktoré majú vo svojom vrcholovom manažmente osoby zodpovedné za udržateľné riadenie aktivít spoločnosti. Na čo všetko sú manažéri udržateľnosti potrební a prečo je dôležité nezanedbať túto pracovnú pozíciu v priebehu tohto desaťročia, nám dokáže dať odpoveď upravená legislatíva, ktorá už v súčasnosti zohľadňuje tému klimatickej zodpovednosti firiem a tvorby uhlíkovej stopy.

Manažéri udržateľnosti sa tak musia pozrieť do čísel, venovať sa finančným výkazom a pripravovať stratégie, ktorými bude možné preukázať, že firmy sú uhlíkovo neutrálne. Vedieť preto, akými schopnosťami by CSO (chief sustainability officer, pozn. red.) mali oplývať, čo s tým majú do činenia zelené kompetencie a s akými stratégiami udržateľnosti prichádzajú iné spoločnosti, môže byť pre iné spoločnosti tým správnym benchmarkom, ktorým dokážu začleniť funkciu manažéra udržateľnosti do vlastných organizačných štruktúr a strategických plánov. 

Zelené čísla, zelenšie podniky 

Manažéri udržateľnosti, hoci sa to tak môže zdať, nie sú v skutočnosti až takými idealistami. Ich úloha spočíva v tom, aby bol podnik súčasne udržateľný z dlhodobého hľadiska a zohľadňoval aj také vonkajšie faktory, ktoré bývajú často prehliadané. Napríklad zmenu klimatických vzorcov, politické okolnosti, sentimenty trhu alebo technologické posuny v odvetví. Súčasne pritom musia mať na pamäti reč čísel a reagovať na nové povinnosti, ktoré im vyplývajú z vrcholového riadenia spoločnosti.

Viac sa dočítate v článku CSO ako manažéri udržateľnosti budú pre podnikové riadenie nevyhnutnosťou ešte v tomto desaťročí [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: