Dospeli sme k toxickým pracoviskám

ilustračné foto: pixabay.com - Geralt
DALITO -
  • Zmrazené nábory, diskrétna fluktuácia 
  • Workoholici bez klapiek na očiach 
  • Neudržateľne udržateľné riadenie

Dať padáka, upskillovať, či mať božskú trpezlivosť? Do zoznamu fenoménov pracovného trhu pribúda nový neduh. Pracoviská sa tak pomaly menia na tiché bojiská, kde si každý háji vlastné záujmy. 

Najskôr to bola veľká rezignácia, potom quiet quitting. Tie sa vďaka vlnám masových prepúšťaní vo vrcholnej inflačnej kríze na chvíľu vytratili z obzoru. Náboroví zamestnanci a HR manažéri teraz začínajú objavovať praktiku, ktorá obracia princíp quiet quittingu v prospech obidvoch strán.

Nadšených a pracovitých zamestnancov v dobrej vôli presúva na nové pozície. Spoločnosti si tak dokážu poradiť s limitovanými personálnymi kapacitami a ušetriť na nákladoch spojených s prijímaním nových zamestnancov. Argumentom voči tomuto konaniu je úľava pre zamestnancov, ktorí nemusia byť vystavení stresu z hľadania novej práce na presýtenom pracovnom trhu. O výhodách pre firmy by sa dalo písať ešte dlhšie, ibaže na falošných istotách sa ťažko buduje plnohodnotný pracovný vzťah. V toxickom prostredí, kde sa kumulujú pracovné povinnosti a kde zamestnávatelia netušia, na koho sa spoľahnúť, vzniká napätá situácia. 

Zmrazené nábory, diskrétna fluktuácia 

Benefitmi quiet hiringu je využívanie existujúcich pracovných síl, zdokonaľovanie ich pracovných schopností a poskytovanie takých príležitostí, ktoré im dovolia prejaviť ich skutočný potenciál. Má to však háčik. Dochádza k tomu bez ohlásenia, s prenášaním povinností z iných zamestnancov a často bez adekvátnej finančnej kompenzácie. 

Akoby zázrakom prestávajú existovať človekohodiny a zamestnanci sa v dobrej viere chopia zverených úloh. A nielenže majú zamestnávatelia pocit, že quiet hiringom efektívne vyriešili niekoľko kritických miest v riadení firmy, ale dokonca v tom nachádzajú udržateľné hľadisko. Teda až do momentu, kým sa nepreukáže, že aj kvalitní zamestnanci majú svoje limity a pri znásobení ich pracovných úloh sa môže dostaviť syndróm vyhorenia či strata rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

S čím nastupuje ďalší toxický a rovnako tichý neduh. Tým je quiet firing. V skratke to znamená, že neproduktívny zamestnanec sa stane pre firmu nežiaducim prvkom a namiesto niekdajšieho rozvíjania jeho schopností sa pozornosť upriami na iných členov. Postupným prenášaním pracovných povinností sa však dostáva do nepriamej úmery pôvodne stanovená výška platu. Z pragmatického a ekonomického pohľadu zaťažuje takýto člen spoločnosť a napokon je z nej vytlačený rovnako plynule, ako v nej bol povýšený.

Workoholici bez klapiek na očiach 

Pri hľadaní toho, čo je na quiet hiringu prospešné pre zamestnancov, môžeme zastávať názor, že aj nenápadný a účelný upskilling im pomáha v tom, aby na pracovnom trhu boli atraktívnymi kandidátmi pre iné spoločnosti. Lenže ani quiet hiring sa nevylučuje s quiet quittingom. A po nenápadnom povýšení či presunutí zamestnanca na inú pozíciu môže nastať situácia, že si zamestnanec uvedomí svoju aktuálnu pozíciu a začne vyjednávať o platových podmienkach.

Viac sa dočítate v článku Quiet hiringom sa zamestnávanie vymyká spod kontroly: Dospeli sme k toxickým pracoviskám, kde nikto netuší, čo očakávať? [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: