Klimatické zmeny zasiahli už aj trh práce

Ilustračné foto: WWF Slovakia
DALITO -
  • História ukazuje zamestnávateľom cestu 
  • Zelené zručnosti v zelených podnikoch
  • Treba sa pripraviť 

Efekty klimatických zmien si už uvedomujú všetci. V záujme o plynulý prechod k udržateľnej, cirkulárnej ekonomike sa teraz na trhu práce objavujú požiadavky na zelené zručnosti. No viete, čo si pod nimi predstaviť? Podľa analytikov Európskej komisie sa môže klimatická zmena podpísať pod stratu viac ako 490 000 pracovných miest.

Mali by mať zelené zručnosti len pracovníci v energetickom priemysle a odpadovom hospodárstve, alebo je to skill set, ktorý bude v ďalších dôležitý takmer v ktoromkoľvek inom odvetví? Pravdou je, že o zelených kompetenciách sa v súčasnosti vedú dialógy najmä v špecializovaných priemyselných odvetviach. Tých, ktoré zo všetkého najskôr môžu dostať spoločnosť k udržateľnejším riešeniam. Lenže s formovaním priemyselných odvetví, ktoré existujú len veľmi krátko, je nachádzanie tých správnych odborníkov náročné. Ak chcú firmy zamestnávať ľudí so zelenými zručnosťami, je možné, že si ich budú musieť vychovať. A následne nájsť medzi nimi talenty.

História ukazuje zamestnávateľom cestu 

Nielen klimatická zmena, ale takisto transformácia priemyslu je niečím, čím momentálne ako spoločnosť prechádzame. Zamestnanci a zamestnávatelia sa snažia adaptovať na pravidlá, ktoré sú v súlade s dosiahnutím globálnych či kontinentálnych energetických cieľov. Úspory času, energie a nákladov tak už v nepriamej miere súvisia s tým, čo si možno predstaviť pod zelenými kompetenciami.

Podľa analytikov Európskej komisie sa môže klimatická zmena podpísať pod stratu viac ako 490 000 pracovných miest. S výhľadom vzniku nových priemyselných odvetví sa predpokladá, že na trhu práce v rámci celého kontinentu vznikne následne 100 000 pozícii. Celkom odlišných od doterajších prác. Požadujúcich od pracovníkov iný prístup. Zodpovednejší a hospodárnejší. A ak história predchádzajúcich priemyselných revolúcii zanechala pre zamestnávateľov a podnikateľov nejaký odkaz, tak rozhodne ten, aby nepodceňovali príchod nových technológií. 

Zelené zručnosti v zelených podnikoch 

Keďže aj zelené zručnosti patria k tým výrazom, s ktorými sme sa pred piatimi rokmi mohli stretnúť len ojedinele, ich vágne vysvetlenie na internete vedie k domnienkke, že je to skôr požiadavka na inžinierov a pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výrobných odvetviach. To však nie je celá pravda.

Viac sa dočítate v článku Klimatické zmeny sú späté s trhom práce: Teraz záleží na zelených kompetenciách [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: