Dovolenku si bez krytia storna neobjednávajte

Santorini/ilustračné foto: Dalito.sk
PR -

Nevyhnutnou súčasťou každého cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov v zahraničí s dostatočne vysokou poistnou sumou. Ak plánujete dovolenku v predstihu, je dôležité poistiť si aj storno zájazdu alebo služieb cestovného ruchu. Najmä pri deťoch sa môžu stať nepredvídateľné udalosti, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Aj keď zásadnú časť likvidovaných poistných udalostí tvoria stále liečebné náklady, v poslednom čase zaznamenáva UNIQA  výrazný nárast poistných udalostí práve z rizika storna zájazdov.

Na poistenie storno poplatku myslite, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Poistenie storna je zahrnuté vo vyšších balíkoch s prednastavenými limitmi, storno je však možné uzatvoriť aj samostatne. Môže nastať situácia, že nakoniec nebudete môcť vycestovať  – choroba, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo či rozvod, živelná udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu vášho majetku, alebo ste dostali výpoveď z práce či neurobili štátnice – to všetko sú dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storno poplatku.

Poisťovňa Vám preplatí vopred uhradené náklady na cestu, ubytovanie a  nespotrebované služby v prípade, že máte poistené storno poplatky. Požičanie auta, karavanu či motorky však do poistenia storna nespadá. Poisťovni stačí doručiť lekársku správu, resp. potvrdenie dokazujúce dôvod zrušenia cesty a potvrdenie o zakúpení a úhrade dovolenky so storno podmienkami.

„V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila,“ radí manažérka CP UNIQA Ľubomíra Hricová.

Pozor! Dôvody na uplatnenie storna sú jasne špecifikované v poistných podmienkach a cestu nemôžete stornovať z akýchkoľvek dôvodov. Napríklad, ak sa rodina bojí odcestovať do Egypta, kde pred časom útočil žralok, takýto prípad poistenie nekryje.

Nezabudnite, že cestovné poistenie kryje poistné udalosti už na Slovensku od momentu, ako opustíte miesto svojho bydliska či pracoviska a končí sa návratom do miesta vášho bydliska či pracoviska. Ak vás cestou na letisko alebo na hranice SR prekvapí nepredvídaná udalosť či nehoda ešte na území SR, kvôli ktorej zmeškáte lietadlo alebo vôbec nebudete môcť cestovať do zahraničia, využite poistenie. „Spolu s poistením storna poplatkov má u nás klient poistené aj prerušenie cesty, čo znamená, že ak je z dôvodu náhleho ťažkého ochorenia alebo úmrtia rodinného príslušníka alebo blízkej osoby nutný skorší návrat z dovolenky, poisťovňa uhradí nečerpané služby a spiatočnú cestu,“ hovorí Ľ. Hricová  z UNIQA.

Storno a prerušenie cesty  z rovnakej príčiny si môže uplatniť až 6 ľudí, ktorí sú poistení na jednej zmluve. „Znamená to, že ak napríklad pred cestou ochorie dieťa a je hospitalizované, storno poplatkov si môže uplatniť celá rodina“, vysvetľuje Ľ. Hricová.

 „Evidujeme prípad rodiny, ktorá cestovala na dovolenku autom z východného Slovenska k moru do Talianska. Počas cesty mal vodič ešte na strednom Slovensku dopravnú nehodu. Poškodené auto a úraz vodiča, ktorý si vyžadoval hospitalizáciu, znemožnili rodine cestovať ďalej. Celej rodine boli preplatené nečerpané služby, ktoré mali objednané a uhradené  ubytovanie v hoteli v Taliansku. V rámci liečebných nákladov vznikol nárok na preloženie vodiča  do najbližšej nemocnice v mieste jeho bydliska,“ hovorí Ľ. Hricová.

Upozorňujeme, že poistenie storno poplatkov je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd/ubytovanie/cestovný lístok. V opačnom prípade, pokiaľ si klienti uzatvoria storno až po zakúpení resp. dovolenky, platnosť poistenia storna sa o niekoľko dní posunie.

 „Najčastejšou chybou je, že si klienti uzatvárajú poistenie storna neskoro. Odporúčame klientom uzatvoriť si poistenie storna v deň kúpy/rezervácie zájazdu/ubytovania/cestovného lístka, v tomto prípade platnosť krytia začína hneď od nasledujúceho dňa. Umožňujeme síce uzatvoriť si storno aj po zakúpení cesty, avšak treba rátať s ochrannou lehotou 15 dní. Znamená to, že ak poistná udalosť nastane počas tejto lehoty, klient nemá nárok na poistné plnenie. Je preto dôležité uzatvárať si v tomto prípade poistenie storna v dostatočnom predstihu pred cestou do zahraničia,“ upozorňuje Ľ. Hricová z UNIQA.

Môže vás zaujať: