Finančníci, ktorí majú najlepšie životné aj cestovné poistenie a investičný fond

ilustračné foto: pixabay.com - Skitterphoto
DALITO -

Finančnými produktami roka sa stali životné a cestovné poistenie UNIQA. Vyplýva to z aktuálnej odbornej analýzy spoločnosti Scott & Rose, ktorá prevádzkuje hodnotiace portály pod značkou Finparáda a dlhé roky sa špecializuje na hodnotenie finančných produktov. Ocenenie získal finančný dom UNIQA aj v oblasti investícií.

V súťaži Top Fond Slovakia 2023 organizovanej Slovenskou asociáciou správcovských spoločností a Vydavateľstvom MAFRA Slovakia bol investičný fond UNIQA Selection Opportunities vyhodnotený ako nejlepší z hľadiska výnosu a rizika v kategórii konzervatívnych zmiešaných a štruktúrovaných fondov. 

„Triumf v oceneniach finančnej produktovej kvality opätovne potvrdil našu povesť tak atraktívneho a spoľahlivého poisťovateľa, ako aj významného poskytovateľa komplexných finančných služieb – od poistenia až po dôchodkové sporenie a investície. Som rád, že finančný dom UNIQA sa stáva symbolom kvality a pre zákazníkov je to dôkaz, že svoje finančné záležitosti nemusia riešiť nikde inde,“ komentoval výsledky ocenenia generálny riaditeľ UNIQA Rastislav Havran.

Čo ocenila porota na životnom a cestovnom poistení

Pri životnom poistení porota hodnotila porota Finparády rozsah poistenia 70 %, transparentnosť produktu 15 % a inovácia produktu 15 %. Ako najlepšie na trhu boli ocenené produkty UNIQA UNIQÁT Risk a ActiveLife.

Produkty ponúkajú v rámci poistenia vyše 40 pripoistení, poistených môže byť až 8 osôb na jednej zmluve. Súčasťou je odmena za zdravý životný štýl, až 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení, nadštandardné asistenčné služby v oblasti zdravia a životného štýlu (diagnose.me), bezplatnú poradňu ku koronavírusu (pre poistenie Uniqat Risk) a nie je určená minimálna výška poistného. V prípade Active Life sa v poistných podmienkach neuvádza výluka alebo znížené poistné plnenie v prípade alkoholu a omamných látok pre poistenie smrti.

Poisťovňa ponúka aj komplexný balíček 1. rizika – tzv. „poistenie úveru“, kde má klient možnosť výberu z 8 balíčkov v kombinácii smrť, invalidita, kritické choroby a 15 % zľava pre dvojicu osôb.

Pre klientov sú k dispozícii početné inovácie ako e-podateľňa, moja UNIQA, automatické vyhodnocovanie zdravotného stavu v aplikácii UNIQA Studio do 15 minút, METEO UNIQA.

Pri cestovnom poistení sa hodnotili kritéria:  rozsah poistenia 40 %, cena poistenia 40 %, transparentnosť poistenia 10 % a inovácia poistenia 10 %. Keďže ponuka je rozsiahla, do porovnávania boli zaradené balíky, ktoré kryli poistenie liečebných nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie batožiny a asistenčné služby. Pri kalkulácii ceny sa brala do úvahy celosvetová platnosť.

Cestovné poistenie UNIQA bolo ocenené aj pre flexibilitu krytia podľa individuálnych potrieb klientov, dostupnú cenu, rýchlu pomoc v prípade núdze, ponúka balíky pre všetky vekové kategórie, široký rozsah krytia a storno bez spoluúčasti.

TOP FOND 2023

Investičný fond UNIQA Selection Opportunities bol  súťaži Top Fond Slovakia 2023 organizovanej Slovenskou asociáciou správcovských spoločností a Vydavateľstvom MAFRA Slovakia vyhodnotený ako nejlepší z hľadiska výnosu a rizika v kategórii konzervatívnych zmiešaných a štruktúrovaných fondov, čím potvrdil svoju dlhodobo silnú pozíciu.

Fond bol otvorený v roku 2008 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 80 mil. EUR. V minulom roku fond profitoval najmä z rastu cien akcií najväčších svetových spoločností, tzv. Magnificient 7, ale aj dlhopisov a zlata. Fond medziročne posilnil o 5,6% a za posledných 5 rokov vykázal priemernú výkonnosť 6,2% p.a. pri zachovaní relatívne nízkych ukazovateľov rizika.

Je to zmiešaný fond, ktorý aktívne vyhľadáva rôzne príležitosti na finančných trhoch.  Portfólio zahŕňa mix sektorových a regionálnych akcií, inflačné a tzv. „high yield“ dlhopisy a komodity s vysokým podielom investíc do zlata. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

“Okrem maximalizácie výnosov je naším cieľom pri tvorbe portfólia nižšia miera volatility, ktorá do určitej miery chráni aktíva klientov v časoch zvýšenej rizikovej averzie na finančných trhoch. Úspech fondu v súťaži Top Fond Slovakia je ocenením našej práce a motiváciou udržať fond medzi najlepšími finančnými produktmi aj v budúcnosti. Pre konzervatívnejšieho investora môže byť fond rozumnou alternatívou zhodnotenia úspor v dnešnej dobe, ktorá sa vyznačuje pomerne vysokou mierou neistoty a geopolitického napätia,” povedal František Vobořil, senior portfólio manažér investičnej spoločnosti UNIQA.

Pozn.redakcie: PR článok spracovala UNIQA

Môže vás zaujať: