Odborníci rozhodli, ktorý je najlepší produkt životného poistenia na trhu

Foto: Shutterstock.com - Africa Studio
DALITO -

Jednotkou na trhu životného poistenia je poistenie od UNIQA Active Life. Vyplýva to z aktuálnej odbornej analýzy spoločnosti Scott & Rose, ktorá prevádzkuje hodnotiace portály pod značkou Finparáda a dlhé roky sa špecializuje na hodnotenie finančných produktov. Rozhodujúcim parametrom pri hodnotení bol rozsah ponuky, transparentnosť a inovácie.

„Naše produkty sa snažíme kontinuálne vylepšovať a prispôsobovať aktuálnym potrebám našich klientov a doby. Význam životného poistenia v tejto zložitej dobe narastá a sme radi, že naša ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia na trhu,“ hovorí manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová.

Čo ocenila porota na životnom poistení UNIQA ActiveLife

Hodnotitelia pri životnom poistení UNIQA ocenili, že v rámci poistenia ponúka vyše 40 pripoistení a poistených môže byť až 8 osôb na jednej zmluve. Praktické asistenčné služby platia automaticky pre všetkých poistených len za 2 € ročne. Poistenie je bez obmedzenia  minimálnej výšky celkového poistného za krytie rizík a pri dojednaní poskytuje najviac zliav na trhu. Klientov odmeňuje za zdravý životný štýl, za výšku platby, za viac zmlúv v poisťovni ako aj za elektronickú komunikáciu. UNIQA v poistená akceptuje čakacie doby pri prechode od konkurencie v rovnakých pripoisteniach a čakacích dobách, pričom základná čakacia doba je len 3 mesiace od začiatku poistenia. Active Life ponúka aj komplexný balíček 1. rizika – tzv. „poistenie úveru“, kde má klient možnosť výberu z 8 balíčkov v kombinácii smrť, invalidita, kritické choroby a má 15 % zľavu pre dvojicu osôb. Z hľadiska inovácií ocenila porota e-podateľňu, klientsky portál moja UNIQA, asistenčné služby Diagnose.me, ako aj varovanie pred náhlymi zmenami počasia meteo UNIQA.

Viac tu: Zanalyzovali sme ponuku rizikového poistenia a postavili rebríček najlepších ponúk (finparada.sk)

Význam životného poistenia rastie

Rizikové životné poistenie je zamerané na krytie nepredvídaných životných udalostí, ktoré môžu  postihnúť každého z nás. Viac ako 45% obyvateľov spláca úver v rôznej forme, človek by preto mal myslieť na zabezpečenie rodiny a udržanie primeranej životnej úrovne. Možnosti rizikového životného poistenia sú neobmedzené, vieme ho meniť v čase podľa aktuálnych potrieb. Medzi základné krytia patrí smrť, trvalá invalidita, trvalé následky a kritické choroby. Na cenu poistenia má vplyv vstupný vek, poistná suma, zvolené pripoistenia. Kvalitné rizikové životné poistenie sa dá uzatvoriť za 3-5 % z čistej mzdy, pri starších klientoch to môže byť 5-7%.

Pozn. redakcie: PR článok spracovala poisťovňa UNIQA

Môže vás zaujať: