Názory a Komentáre

Histriónske správanie v politike je nebezpečné. Je však liečiteľné

Histriónske správanie

Teatrálnosť, emocionalita bez reflexie, egocentrické správanie, dramatický emocionálny prejav, vyhľadávanie aktivít, pri ktorých je centrom pozornosti, neprimeraná zhovievavosť voči sebe, manipulatívne správanie či skutočnosť, že problém nevidí v sebe, ale vždy len v okolí – to sú základné črty histriónskej poruchy osobnosti.

„Jedinec s histriónskou poruchou osobnosti potrebuje a vynucuje si predovšetkým pozornosť. Potrebuje dynamiku a často organizuje situáciu tak, aby sa dynamika točila okolo neho…“ Takto naznačujú klinický obraz histriónskej poruchy osobnosti odborníci (odkazujúc pritom na popredného českého psychiatra Cyrila Höschla a jeho kolegov) v materiáli, ktorý je dostupný na stránke ministerstva zdravotníctva. Pokiaľ ostatní nezapadajú svojím správaním do konceptu takéhoto človeka, môže sa „veľmi kruto, efektívne a cielene mstiť, produkuje ohovárania, klebety, nedôveru a postranné koalície“.

V kontexte politiky pred časom psychológ a psychoterapeut Dušan Fábik vo svojom blogu upozornil, že mnohým ľuďom „psychopatické črty často neuveriteľne imponujú“, pričom „bezbrehé sebavedomie a aroganciu vnímajú ako prejav sily a kompetentnosti politika“. Preto je namieste otázka, „akým spôsobom informovať ľudí, aby boli schopní akceptovať, že líder ich preferovanej politickej strany môže mať niektoré psychopatické črty a môže sa jednať o rizikovú osobu vo verejnej funkcii“.


Odpoveď na túto otázku by mala dať politická psychológia, ktorej dôležitosť zatiaľ zostáva u nás nepovšimnutá. No pohľad na slovenskú politiku v ostatných rokoch jej dôležitosť a aktuálnosť len potvrdzuje.

Histriónske črty ešte nutne nemusia znamenať aj poruchu osobnosti v zmysle diagnózy. Určiť konkrétnu diagnózu a navrhnúť liečbu napríklad formou psychoterapie je kompetentný lekár so špecializáciou v odbore psychiatria.

Na Slovensku máme dostatok odborníkov schopných a bezpochyby aj ochotných odborne a so všetkou diskrétnosťou pomôcť každému, kto vykazuje črty nejakej poruchy osobnosti. Aj keby to bola osoba z prostredia politiky. Keby to však bolo pre takéhoto človeka subjektívne citlivé a nepríjemné, špičkových odborníkov možno nájsť aj v Rakúsku.


Avšak pretrvávanie človeka s takýmito črtami vo vládnej funkcii prehlbuje rozklad politiky i spoločnosti. Zároveň vylepšuje pozície pre návrat tých, ktorých deficit politickej kultúry je dostatočne známy.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *