Histriónske správanie v politike je nebezpečné. Je však liečiteľné

Dalito.sk/Minister financií SR a bývalý premiér SR Igor Matovič (OĽaNO)/archívne foto: ÚV SR

Teatrálnosť, emocionalita bez reflexie, egocentrické správanie, dramatický emocionálny prejav, vyhľadávanie aktivít, pri ktorých je centrom pozornosti, neprimeraná zhovievavosť voči sebe, manipulatívne správanie či skutočnosť, že problém nevidí v sebe, ale vždy len v okolí – to sú základné črty histriónskej poruchy osobnosti.

„Jedinec s histriónskou poruchou osobnosti potrebuje a vynucuje si predovšetkým pozornosť. Potrebuje dynamiku a často organizuje situáciu tak, aby sa dynamika točila okolo neho…“ Takto naznačujú klinický obraz histriónskej poruchy osobnosti odborníci (odkazujúc pritom na popredného českého psychiatra Cyrila Höschla a jeho kolegov) v materiáli, ktorý je dostupný na stránke ministerstva zdravotníctva. Pokiaľ ostatní nezapadajú svojím správaním do konceptu takéhoto človeka, môže sa „veľmi kruto, efektívne a cielene mstiť, produkuje ohovárania, klebety, nedôveru a postranné koalície“.

V kontexte politiky pred časom psychológ a psychoterapeut Dušan Fábik vo svojom blogu upozornil, že mnohým ľuďom „psychopatické črty často neuveriteľne imponujú“, pričom „bezbrehé sebavedomie a aroganciu vnímajú ako prejav sily a kompetentnosti politika“. Preto je namieste otázka, „akým spôsobom informovať ľudí, aby boli schopní akceptovať, že líder ich preferovanej politickej strany môže mať niektoré psychopatické črty a môže sa jednať o rizikovú osobu vo verejnej funkcii“.

Odpoveď na túto otázku by mala dať politická psychológia, ktorej dôležitosť zatiaľ zostáva u nás nepovšimnutá. No pohľad na slovenskú politiku v ostatných rokoch jej dôležitosť a aktuálnosť len potvrdzuje.

Histriónske črty ešte nutne nemusia znamenať aj poruchu osobnosti v zmysle diagnózy. Určiť konkrétnu diagnózu a navrhnúť liečbu napríklad formou psychoterapie je kompetentný lekár so špecializáciou v odbore psychiatria.

Na Slovensku máme dostatok odborníkov schopných a bezpochyby aj ochotných odborne a so všetkou diskrétnosťou pomôcť každému, kto vykazuje črty nejakej poruchy osobnosti. Aj keby to bola osoba z prostredia politiky. Keby to však bolo pre takéhoto človeka subjektívne citlivé a nepríjemné, špičkových odborníkov možno nájsť aj v Rakúsku.

Avšak pretrvávanie človeka s takýmito črtami vo vládnej funkcii prehlbuje rozklad politiky i spoločnosti. Zároveň vylepšuje pozície pre návrat tých, ktorých deficit politickej kultúry je dostatočne známy.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)