Hydratácia z pohľadu gastroenterológa: Pravidelné pitie sladených nápojov je cesta k vážnym ochoreniam

Dalito.sk/ilustračné foto: fizkes / Shutterstock.com

Aká je skutočnosť ohľadom príjmu sladených nápojov? V nedávnej analýze viac ako 95 000 žien, ktorá sledovala ich stravovacie preferencie (The Nurses Health Study) sa ukázalo, že ženy, ktoré pili dva alebo viac cukrom sladených nápojov za deň, mali väčšiu pravdepodobnosť diagnostikovnia rakoviny hrubého čreva v porovnaní s tými, ktoré pili menej ako jeden sladený nápoj za týždeň. Ak pili sladené nápoje počas ich teenagerského obdobia (hlavne vo veku 13-18), našla sa u nich rakovina hrubého čreva diagnostikovaná najmä v skorom veku.

Mimochodom viete čo sa v tejto štúdií ukázalo ako ochranný faktor pred vznikom rakoviny hrubého čreva? Už asi mnohí z vás tušíte, že to bolo cvičenie, strava skladajúca sa prevažne z rastlinnej vlákniny (tzv. „plant based“ diéta). Aj znížený príjem červeného mäsa v strave, ako aj znížený príjem procesovaných potravín (polotovarov).

Zo štyroch detí jedno vôbec nepije vodu

Ako je to možné? Pretože si rodičia myslia, že stačia sladené nápoje a džúsy? V USA viac ako 50% dospelých a viac ako 60% detí nespĺňa vyššie uvedené diétne odporučenia pre príjem vody. Pričom jedno zo štyroch detí nepije vodu vôbec, ale pije iba rôzne „farebné“ nápoje („soft drinky“, koncentrované džúsy alebo mlieko), čiže pije kalorické nápoje. Až 50% detí v USA pije na dennej báze sladené nápoje.

Čísla na Slovensku nemáme, ale bojím sa, že tiež nie sme ďaleko k týmto strašným, doslova devastačným výsledkom na našom zdraví. Dôkazy rovnako hovoria, že pitie iba jedného sladeného nápoja na dennej báze dokáže zvýšiť riziko vzniku cukrovky o 20 až 40%, v závislosti od veku či metabolického stavu… Takže dôležitá je nielen hydratácia, ale hlavne aj zdroj hydratácie. Správnym zdrojom by mala byť čistá tekutina, teda voda.

Niekedy stačí málo

Ako naučiť deti piť vodu? Niekedy stačí naozaj málo. Napríklad v New Yorku vo všetkých verejných školách inštalovali zariadenia, kde si deti mohli doplniť do svojich fľašiek pitnú vodu. V krátkom čase bol u detí v rámci týchto škôl pozorovaný pokles obezity.

Mechanizmus bol veľmi jednoduchý. Deti začali piť vodu a prestali piť sladené nápoje. Takže je to veľmi ľahké a jednoduché, stačilo deťom zaviesť cez prestávky voľný prístup k vode.

Čo sa s telom deje pri dehydratácii

Čo sa deje pri dehydratácii? Ak človek nepije dostatočné množstvo vody, začne sa mu vylučovať takzvaný antidiuretický hormón (vazopresín), ktorý vylúči výdaj moču. Takže ak človek pije málo vody, následkom uvedeného hormónu nastane metabolický stav, pri ktorom si telo neustále snaží akoby udržať vodu. Ak sa pije menej ako je vyššie odporučené, následky sú všetkým známe.

Chodíme na záchod menej často a vyprodukujeme iba málo, veľmi koncentrovaného moču. Tento stav sa v súčasnosti nazýva „podhydratácia“ (underhydration). Podhydratácia je na základe súčasných poznatkov hodnotená ako nezdravá.

Pitný režim iný nápoj ako vodu nepozná

Ukázalo sa, že ľudia, ktorí pijú málo vody (podhydratácia) a pijú namiesto toho iné tekutiny (síce v dostatočne odporúčanom množstve) a myslia si, že sú perfektne zdraví, tak opak je pravdou. Títo ľudia majú významne vyššie riziko pre vznik cukrovky, v porovnaní s ľuďmi, ktorí pijú vodu.

Mechanizmus ešte nie je úplne objasnený, predpokladá sa úloha spomínaného antidiuretického hormónu, ktorý sa aktivuje pri konzumácií malého množstva vody. Tento hormón má účinky ako na pečeň, tak aj na pankreas, čím dochádza k porušeniu schopnosti využiť cukor prijatý v strave. Pravdepodobne je to cesta, ktorou dochádza k vzniku cukrovky.

Voda, voda a ešte raz voda= NAJLEPŠÍ LEKÁR

Experimentálne štúdie u zvierat ukázali, že ak podáte po dobu štyroch týždňov zvieratám antidiuretický hormón, dôjde u nich k vzniku stukovatenia pečene (steatóza) a cukrovky (diabetes). Ak sa tieto zvieratá liečia prípravkom blokujúcim tento hormón, tento stav sa zvráti. Ak sa obéznym diabetickým potkanom podáva zvýšený príjem vody po dobu 4 týždňov, zlepší sa ich schopnosť využívať cukor (glukózu) a zníži sa ich objem tuku v pečeni.

Taktiež existujú dáta ukazujúce na to, že dostatočné pitie vody dokáže preventívne vplývať na vznik infekcie močového traktu. U žien s opakovanými infekciami močového traktu adekvátne pitie vody dokáže zníži percento ďalších opakovaných zápalov (viac ako 70% v priebehu 1 roka).

Pokračovanie nabudúce…

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)