Jitka Derková : Ako sa dostať z partnerskej krízy 

Dalito.sk/ilustračné foto: shutterstock
DALITO -

Pri príležitosti 4. výročia online magazínu DALITO.sk sme oslovili osobnosti politického a spoločenského života na Slovensku. Dnes na základe dlhoročných skúseností z ambulancie píše Doc.PaedDr. Jitka Derková, PhD. z Terapeutického centra v Bratislave.

Slovo „kríza“ je často skloňované, no hoci si zatiaľ nevieme účinne poradiť s tou celospoločenskou a celoplanetárnou, dôležité je pochopiť ju na mikroúrovni. Na úrovni individua a jeho intímnych vzťahov. Ako psychologička a psychoterapeutka  evidujem vo svojej praxi za posledný rok a pol enormný nárast  partnerských a rodinných problémov. Preto snáď  nezaškodí zhrnúť najdôležitejšie body, ako sa dostať z partnerskej krízy  a zvrátiť negatívny vývoj na pozitívny.

Zásady ako z toho von

Ø  Za najdôležitejšie považujem prevziať zodpovednosť za svoje myšlienky a emócie, teda  prestať si myslieť, že za to, že sa nám vo vzťahu nedarí, môže zaručene partner/ka, alebo tiež svokra, zlé počasie, prípadne  súčasná vláda. Je vhodné raz a navždy prijať fakt, že my sme tvorcovia  nášho života. Deje sa nám len to, čo dovolíme. Na základe našich terajších rozhodnutí a činov sa odvíja to, ako budeme žiť v budúcnosti  a tak tomu bolo aj včera, pred týždňom, pred rokom…

Ø  Hoci v partnerstve každý máme svoj diel zodpovednosti, nemali by sme dlho zotrvávať  v sebaľútosti, obviňovaní druhého a  čakaní, že on/ona  urobí prvý krok ku zmene.   

Ø  Či si to uvedomujeme alebo nie, partner/ka  nám vždy zrkadlí naše nedostatky. Preto je nanajvýš dôležité si ich priznať a presne pomenovať. Treba si ujasniť  všetky svoje negatívne myšlienky, emócie, presvedčenia, ktoré súvisia s partnerským vzťahom. Niekedy musíme zájsť hodne hlboko až ku koreňom. Do nášho detstva, ba niekedy až do minulých životov, ktoré – bezpochyby – ovplyvňujú súčasnosť. Už vieme, že musíme zmeniť v prvom rade seba, aby sa mohol následne zmeniť vzťah.

Ø  Najčastejšie negatívne „programy“ (t.j. vedomé i podvedomé opakujúce sa vzorce správania i prežívania), ktoré evidujem u žien žijúcich v krachujúcom vzťahu sú: Posudzovanie a odsudzovanie partnera, strach, pocity viny, neúcta k sebe, upadanie do roly obete a žiarlivosť. Temer všetky súvisia s traumatickými skúsenosťami v detstve, dospievaní a v predchádzajúcich partnerských vzťahoch. Moje skúsenosti s negatívnymi programami u mužov sú nasledovné: Najčastejšie ide o nezvládnutú agresivitu a strachy,  zneužívanie zdravia, popieranie problému a frustráciu ako následok márneho boja s rôznymi prekážkami.

Ø  Hlavným cieľom je napĺňať seba i partnera/ku láskou, aby sa spojenie mohlo vyvíjať optimálne  pre oboch. 

Ø  Netrvajme však príliš na tom, čo je pre vzťah optimálne, či priblíženie alebo odlúčenie dvojice. Ľudia sú často presvedčení, že keď vynaložia  veľa námahy na svoju zmenu, musí partnerstvo vydržať. Tento predbežný kalkul žiaľ niekedy zmarí vyšší zámer Boha, alebo Osudu, ak to tak mám nazvať. 

Takže, ak už sme urobili zo seba temer dokonalého  človeka a ten druhý nereaguje podľa našich predstáv, je načase sa partnera/ky  vzdať.  To, čo je v takom prípade možné a správne,  je prijať rozchod ako novú úroveň vzťahu, v ktorom zostáva úcta, rešpekt a priateľské naladenie voči  teraz už „bývalému“.

Ø  Verme tomu, že to, čo  sme trebárs nikdy nechceli a čo sa nám môže spočiatku javiť ako desivé a negatívne, môže byť pre nás oboch (prípadne aj  pre naše deti)  v budúcnosti  požehnaním.

Ako  nechať odísť všetky negatívne pocity, spojené s partnerskou krízou

Ø  V prvom rade začať včas, nenechať konflikt zbytočne eskalovať. Je to ako s chorobou. Tiež sa lieči ľahšie, pokiaľ jej  zhubné korene príliš neprerastú majiteľa.    

Na systematické odstraňovanie rôznych negácií u seba u klientov  používam vlastnú Techniku transformácie negatívneho prežívania na pozitívne (TTNPP, Prevendárová a kol., 2017),  taktiež  Techniku emocionálnej slobody (EFT) podľa Garyho Craiga ( Feinstein, D., Eden, D., Craig, G., 2012), prípadne niektoré imaginatívne a vizualizačné postupy. Pre uzdravenie života, vzťahov a oslobodenie seba od negatívnych emócií je výborná imaginatívna  metóda Brandon Bays, ktorú autorka nazvala Cesta (Bays, 2007).

Tiež často citovaná práca B. Hellingera, nazvaná Rodinné konštelácie môže všeličo zlepšiť. Rovnako aj etikoterapia  (Vogeltanz, 2008) je spôsob nadobúdania  zdravého  vzťahu k sebe a k druhým ľuďom.

Postupov je mnoho, môžem však odporučiť iba to, čo sama používam a mám s tým skúsenosť. Netreba zabúdať aj na  meditácie a modlitby – ten kto ich používa vie, že sú to silné nástroje zmeny, zasahujúce na viacero úrovniach.  Harmonizáciou energetického systému sa lieči telo i duša a liečenie  duše na emocionálnej a mentálnej rovine má zároveň spätný vplyv na našu fyzickú pohodu. 

Tú v každom prípade zo srdca prajem i vám aj celému vášmu redakčnému tímu Dalito. 

Doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD., Terapeutické centrum, s.r.o., Bratislava

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)