Kam s deťmi v lete? Nemusíte čerpať dovolenku. Máte nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy. Stačí tento formulár

ilustračné foto: pixabay.com - Katrina S.
DALITO -

Ošetrovné cez prázdniny počas uzatvorenia materských škôl: Rodičia majú nárok na dávku v prípade, ak je zariadenie uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov.

Dalito.sk o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Vzhľadom na blížiace sa prázdniny si môžu rodičia detí uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu uzatvorenia materských škôl. Poistenec (rodič) má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie bolo počas obdobia školských prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov (napr. zriaďovateľom).

V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, ktoré je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre ako formulár s poradovým číslom 278 prostredníctvom tejto priamej linky Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia
sociálnych služieb
.

Postup podania žiadosti

Poistenec na žiadosti uvedie odkedy – dokedy si uplatňuje nárok na dávku, meno a priezvisko dieťaťa, vypíše a podpíše vyhlásenie na zadnej strane. Žiadosť je potrebné predložiť na potvrdenie predškolskému zariadeniu, následne predložiť na potvrdenie zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca) a následne doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva nemocenské poistenie (teda pobočke podľa sídla zamestnávateľa).

Iba jedenkrát počas prázdnin

Nárok na ošetrovné má poistenec v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní (nárok na ošetrovné z toho istého dôvodu vzniká iba raz a jednému poistencovi). To znamená, že rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa z vyššie uvedeného dôvodu uplatniť počas jedného uzatvorenia škôlky (počas prázdnin) iba raz. V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti  podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného.

Naďalej však zostáva možnosť využiť nárok na ošetrovné z dôvodu ochorenia dieťaťa aj počas obdobia prázdnin, ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje ošetrovanie inou osobou (napr. rodičom). V takom prípade však tlačivo Žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a následne ho poistenec podpíše a potvrdí zamestnávateľ (ak ide o zamestnanca). Nárok na dávku ošetrovné je aj v tomto prípade možný najviac po dobu 14 kalendárnych dní.

(Ak je informácia pre vás užitočná, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu alebo aj dve)

Môže vás zaujať: