Kde sa vidíte o desať rokov? Musíte plánovať

ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -
  • Vertikálnou kariérou cielite na vrchol 
  • Posun v horizontálnej kariére je dlhodobý 
  • Pracovné ponuky vás nasmerujú

Profesionálny rast má viac podôb. Posun v kariérnom rebríčku sa neodohráva len smerom z nižšej pozície nahor. To najlepšie, čo môžete pri výbere a plánovaní kariére spraviť, je zvoliť si správny model rastu. 

Kde sa vidíte o desať rokov – tiež ste neraz premýšľali o tom, prečo sa táto otázka neustále objavuje v dotazníkoch náborárov a personalistov? V skutočnosti nemusí znamenať, či chcete, alebo nechcete zostať u toho istého zamestnávateľa. Jej zodpovedaním však môže personalista zistiť, či máte bližšie k vertikálnej alebo horizontálnej kariére.

Každý z týchto modelov má svoje výhody i výzvy. Vytvorenie kariérneho plánu vám pomôže nestratiť cestu v priebehu nadchádzajúcich období, ktoré môžu byť špecifické rôznymi výzvami segmentu, v ktorom ste sa rozhodli pôsobiť. Mať aspoň približnú predstavu o tom, či je vhodné zvoliť vertikálny alebo horizontálny model kariéry pri výbere povolania, znamená pripraviť sa na svoju profesionálnu dráhu aj bez toho, aby ste tušili, kam vás napokon okolnosti dostanú. A aj pracovné ponuky vám môžu pri tomto plánovaní pomôcť. Čítajte ďalej a zistite ako. 

Vertikálnou kariérou cielite na vrchol 

Stúpať v kariérnom rebríčku strmo nahor je ambíciou mnohých absolventov. Práve tento model postupu predstavuje vertikálnu kariéru, teda vývoj smerom k vyšším a lepšie plateným funkciám. Vertikálna kariéra zvykne byť považovaná za želanú a jej dosahovanie sa často spája s úspešnosťou pracovníkov. V kariérnom živote a z dlhodobého hľadiska je však výber tohto modelu rizikovým. Plán rozvoja by mal preto spočívať v pochopení kľúčových zručností a chápania firemnej hierarchie. 

Obzvlášť v prípade, že sa rozhodnete posúvať na kariérnom rebríčku smerom nahor vo veľmi krátkom čase. S postupom na vyššiu pozíciu sa na funkciu viaže nielen vyšší plat, ale aj vyššia zodpovednosť, stupeň samostatnosti a schopnosti preberať riadenie väčších organizačných úsekov. V prípade vertikálnej kariéry preto hrozí riziko, že riadenie nebude dostatočne zvládnuté a že proces odhalí vážnejšie nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na fungovanie firmy.

Lenže vertikálna kariéra má okrem toho aj tú nevýhodu, že vás nestihne dostatočne pripraviť na zmeny v technologickom vývoji a praktiky v odvetví. V dôsledku toho je potom náročnejšie pružne reagovať na nové opatrenia, prípadne odhadnúť možné budúce smerovanie. Aj motivácia vo forme vysokého platu môže postupne strácať na hodnote, keď si uvedomíte, že na úkor toho pracujete dlhšie, ťažšie a obavy z ďalšieho pochybenia vedú k frustrácii. 

Posun v horizontálnej kariére je dlhodobý 

V prípade horizontálnej kariéry je dôležitejší rozvoj skill setu, chápanie rozličných problematík a aspektov odvetvia a osvojovanie si nových postupov, ktoré súvisia s profesiou, pre ktorú sa rozhodnete. Horizontálna kariéra sa dá rovnako budovať na úrovni tej istej organizácie, alebo zmenou zamestnania pri zachovaní tej istej funkcie. Plán rozvoja by mal preto spočívať v osvojovaní si čo najväčšieho množstva zodpovednosti a postupnom oboznamovaní sa s rozličnými oddeleniami organizácie. 

Viac sa dočítate v článku Pri plánovaní profesie si vyberte vhodný model kariérneho rastu, uľahčíte si tým budúcnosť [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: