Krásy Slovenska vo fotografiách

Krajinárski fotografi, dokumentaristi, výtvarníci, reportéri, ale aj turisti či horolezci. Títo všetci zachytávali javy a udalosti v živote Slovenska a na stránkach knihy Fotografia a Krásy Slovenska vás prevedú nádhernými turistickými zábermi, pocitovými fotografiami hôr, lesov, dolín či pamiatok. Poďte sa teda ponoriť do tejto knihy a vychutnajte si výnimočné čaro a umelecký dojem z ich tvorby.

Príroda svojimi krásami, silou, rozmarmi a premenami dokáže človeka uchvátiť a očariť. Pocity a dojmy z pobytu a pohybu v nej, ako aj z krás citlivo do prírody vsadených objektov, ktoré boli ľudskou činnosťou vytvorené, sa snaží človek zachytiť a vyjadriť rôznou formou. Od najstarších jaskynných kresieb až po najmodernejšie spôsoby stvárnenia, ktoré umožňuje dnešný stav digitálnej techniky. Výnimočnú príležitosť vo vývojovom reťazci foriem zdieľania ponúkla svojím vznikom fotografia.

Vedeli ste o tom, že územie Slovenska patrilo k tým, kde sa fotografia rýchlo udomácnila? Ešte v druhej polovici 19. storočia, v období doskových prístrojov, niektorí profesionálni fotografi vyšli zo svojich fotoateliérov do prírody, aby tu na snímkach zvečnili vrcholy tatranských štítov (Karol Divald, 1860) alebo napr. skalné útvary Manínskej tiesňavy (Martin Pattantyús, 1884).

Prvý filmový fotoaparát bol síce uvedený na trh až v roku 1888, avšak už v tom čase na území Slovenska rýchlo pribúdali fotoateliéry, v ktorých na základe živnostenských oprávnení fotografi vykonávali svoju prax ako hlavné povolanie alebo ako vedľajšiu činnosť (lekárnici, majitelia drogérií atď.). Na prelome 19. a 20. storočia už boli fotoateliéry takmer vo všetkých okresných mestách a trend ich rozširovania pokračoval i v nasledujúcich dvoch desaťročiach, keď sa postupne k profesionálnym fotografom pridávali aj fotoamatéri.

Priaznivý vplyv na rozvoj fotografie mala aj politická situácia po vzniku prvej Československej republiky. V roku 1921, teda v čase vzniku časopisu Krásy Slovenska, ale i v nasledujúcich rokoch, mal zakladateľ tohto časopisu Miloš Janoška a ostatní redaktori pri výbere dobrých fotografov nielen šťastnú ruku, ale aj uľahčenú úlohu. Turistika bola ešte stále skôr záležitosťou vyšších spoločenských vrstiev, ktorých príslušníci mali možnosť vlastniť kvalitné fotografické prístroje.

Časopis Krásy Slovenska je najstarším kontinuálne vychádzajúcim slovenským časopisom. Vznikol v roku 1921 a postupne si získal renomé hodnotného ilustrovaného časopisu. A aj špičkoví fotografi si považovali za česť prezentovať sa na jeho stránkach. Platilo to tiež v ďalších desaťročiach existencie časopisu a možno to rovnako hodnotiť aj dnes.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)