Kultúrne a spoločenské zásady na pracovisku pri „dress code“

Dalito.sk/ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -

Každý zamestnávateľ má právo predpísať druh odevu, ktorý chce, aby jeho zamestnanci nosili. Pri výkone určitých povolaní je vhodný odev dokonca nevyhnutný. Aj keď vnútorné smernice neurčujú štýl, i tak platia kultúrne a spoločenské zásady.

PRÁVNA ÚPRAVA

Zákonníku práce sa priamo neuvádza, že zamestnávateľ má právo predpísať štýl obliekania. Avšak, povinnosťou podriadeného je odo dňa vzniku pracovného pomeru dodržiavať pracovnú disciplínu. Tá predstavuje súhrn povinností, ktoré sú platné na pracovisku a mimo neho.

Obsah interných nariadení vytvára zamestnávateľ v súlade so zákonom. Práva a povinnosti zamestnanca sú ukotvené v právnych predpisoch, pracovnom poriadku alebo kolektívnej a pracovnej zmluve. V rámci toho môže vedenie firmy definovať aj dress code. Zamestnanci o pravidlách obliekania musia byť vopred oboznámení.  

Požadované oblečenie musí byť vždy v súlade s dobrými mravmi. Nadriadený nesmie predpísať mini sukne alebo hlboký výstrih. Každé zavedenie povinného odevu musí byť opodstatnené a možné dodržať. Nesmie sa od zamestnancov s nízkym príjmom vyžadovať nosenie značkových kúskov. Predpis vždy musí súvisieť s vykonávanou prácou. Napríklad, účtovníčka nemusí nosiť odev s logom firmy.

Ak sú právne nariadenia dodržané, zamestnanci musia stanovený dress code dodržiavať. Pri opakovanom porušovaní či napomenutí, môže byť pracovný vzťah ukončený výpoveďou.

OBLIEKANIE NA PRACOVISKU MÁ VŽDY SVOJE PRAVIDLÁ

Ak zamestnávateľ zavedie dress code, malo by byť určené aj to, v akých situáciách. Dôraz na celkový vzhľad sa kladie najmä pri riadiacich pozíciách a externej komunikácii. Napríklad, manažéri by mali nosiť oblek a červenú kravatu. Manažérky zase sukňu po kolená, blúzku a lodičky. Buď po celú pracovnú dobu alebo len pri jednaní s klientmi a zákazníkmi. Mnohé firmy a úrady majú zavedené takzvané neformálne piatky. To znamená, že zamestnanec sa v určený deň môže obliecť ležérne.

Niektorí zamestnávatelia nechcú, aby ich podriadení počas teplých dní nosili otvorenú obuv. Rovnako, aby sa na pracovisku prezúvali do papúč. Určené môžu byť aj farby, ktoré sú alebo nie sú v práci akceptované. Za vhodné kúsky sa nepovažujú ani krátke nohavice, roztrhané rifle, tričká s potlačou či tielka.

DRUHY DRESS CODE

Spôsob obliekania predstavuje súhrn nepísaných pravidlách, nie len striktné vymedzenie. Laicky povedané, kultúru obliekania. Čo sa na aké príležitosti hodí, naopak, čo má radšej ostať v šatníku.

Pri výkone určitých povolaní, oblečenie plní nie len reprezentatívnu, ale i poznávaciu a ochrannú funkciu.

Existuje niekoľko druhov, ktoré sa líšia mierou formálnosti. Viac o nich sa dočítate TU na pracuj.sk.