Manažér si má sadnúť len so zamestnancom, o ktorého nechce prísť

ilustračné foto: Branislav Nenin - Shutterstock.com
DALITO -

Udržiavací rozhovor, respektíve stay interview, má svoje opodstatnenie v stratégii udržiavania pracovníkov vnútri firemnej štruktúry. V ideálnom prípade prispieva k retencii zamestnancov a znižuje náklady na nové výberové konania. Preto je zo všetkého najdôležitejšie realizovať ho v správnej chvíli a so správnymi ľuďmi.

 Tieto dva činitele totiž rozhodnú o tom, nakoľko bude stay interview účinné a či sa ho oplatí zaviesť ako bežnú rutinu aj do budúcnosti. Jeho charakter a štruktúra sa však líšia od iných typov pohovorov. Pri tomto pohovore totiž môžete priamo a otvorene konfrontovať svoje firemné výhody na trhu voči konkurencii. Udržať si dobrých zamestnancov je totiž veľké plus, no ešte väčšie je pochopiť, aké sú silné stránky vašej firmy z pohľadu uchádzačov o zamestnanie. Práve stay interview vám ich pomôže odhaliť. 

Pripravení zostať v pracovnom pomere?

Na stay interview je dôležité pripraviť sa. Zo všetkého najskôr si preto vyberte skutočne kľúčových zamestnancov, s ktorými si viete predstaviť dlhodobú spoluprácu aj naďalej. Nemusí pritom ísť len o úplných nováčikov. Tento typ pohovoru prispeje aj k tomu, aby ste už etablovaných zamestnancov motivovali v ich kariérnom raste.  

Udržiavací, repsektíve priebežný pohovor realizujte iba s tými členmi tímu, ktorí vykazujú excelentný výkon, prípadne sú ich výsledky a prínos pre firmu už preukázateľné. Každý pohovor by mal byť individuálny na úrovni zamestnanec-zamestnávateľ, v prípade potreby zamestnanec-zamestnávateľ-stredný manažment. Cieľom prípravy je vyhodnotiť, kto tvorí zdravé jadro organizácie a preventívne zabrániť tomu, aby ste o takýchto kvalitných pracovníkov prišli. 

Udržať, no nie za každú cenu 

Prejavením záujmu a preukázaním rešpektu voči vybraným zamestnancom sa upevňuje nielen dôvera, ale aj spolupatričnosť vnútri firemnej štruktúry. Stay interview by teda malo pôsobiť ako výnimočný moment, ktorý je určený len niekoľkým zamestnancom.

Ako sa pripraviť na takýto individuálny rozhovor a rozpoznať pravé kvality zamestnanca nájdete v článku Stay interview môže zamedziť odchodu top zamestnancov, snažte sa preto počas neho zostať úprimní [pracuj.sk]