Metóda brainstorming: Prečo je taká dôležitá?

Dalito.sk/ilustračné foto: SAV
DALITO -

Ide o bežnú súčasť výskumu v školách, v rámci teambuildingu alebo pracovného pohovoru. Riadená diskusia pomáha využívať a skúmať aj netradičné nápady. Obsahuje niekoľko pravidiel, podľa ktorých sa musí skupina alebo jednotlivec riadiť. V opačnom prípade bude celý proces neefektívny.

BRAINSTORMING A JEHO ZÁSADY

Podstatou brainstormingu je riešenie problému kreatívnou formou. Každý nápad je dobrý. Preto je základom motto “viac hláv, viac rozumu”. Na rozdiel od iných výskumných metód, kvantita má byť nad kvalitou.

Aj napriek zdanlivo jednoduchému procesu, brainstorming sa riadi určitými pravidlami. Kritika je zakázaná. Nápady sa vyjadrujú v rámci celej skupiny, aby boli známe pre každého jej člena. Dôležitou súčasťou je riadenie. Ak koordinátor postupuje správne, môže motivovať ostatných členov tímu. Do diskusie však nijako nevstupuje a neprispieva svojimi nápadmi. Jeho úlohou je zapisovať všetky myšlienky a dohliadať na dodržiavanie zásad diskusie.

Brainstorming kombinuje uvoľnený prístup s neobvyklým myslením. Členovia výskumnej skupiny nemusia byť odborníci v danej téme. Dôležité je, aby rozumeli problému. Laici prinesú nový pohľad na situáciu a môžu navrhnúť netradičné riešenia. Preto je kritika zakázaná, mohla by účastníkov odradiť od vyjadrovania kreatívnych nápadov.

DRUHY BRAINSTORMINGU

Využíva sa viacero druhov brainstormingu. V praxi sa najčastejšie kombinuje individuálny a skupinový brainstorming.

Individuálny brainstorming sa využíva pri riešení jednoduchých problémov. Samostatné riešenie môže priniesť relevantnejšie výsledky ako v skupine. Pri viacerých účastníkoch sa ťažšie dohliada na dodržiavanie pravidiel. Ďalšou možnosťou je, že venujú väčšiu pozornosť nápadom iných ako vytváraniu vlastných.

Pri individuálnej práci sa vieme lepšie sústrediť na riešenie problému. Zvažujeme aj možnosti, ktoré by sme sa pred skupinou hanbili vyjadriť. Nevýhodou je, že prínos nových riešení nie je tak rozsiahly ako pri skupinovom brainstorming.

Na samostatnú prácu odporúčame nájsť si tiché miesto. Zbytočne sa nerozptyľovať a sústrediť sa na skúmaný problém. Ako pomôcka na usporiadanie a rozvoj nápadov sa využívajú myšlienkové mapy.

Skupinový brainstorming je účinnejší pri riešení zložitých problémov, pri ktorých je potrebné ísť do hĺbky. Prebieha formou skupinovej diskusie. Využívajú sa skúsenosti a kreativita všetkých členov tímu. Predloženie jedného nápadu vedie k reťazovej reakcií. Ostatní účastníci myšlienku ďalej rozvíjajú.

Cieľom je priniesť čo najviac rôznorodé nápady, za čo najkratší čas. Keďže ide o riadený rozhovor, má svoju štruktúru a spomínané pravidlá.

Spolupráca a vzájomná podpora pomáha jednotlivcom cítiť sa nápomocne. Okrem toho ide o dobrý spôsob udržiavania a budovania tímu. Každý si však svoje nápady musí vedieť presadiť. Aby sa o nich začalo diskutovať, musíte skupinu presvedčiť, že vaša myšlienka je pri riešení problému kľúčová.

POSTUP PRI PRÍPRAVE SKUPINOVÉHO BRAINSTORMINGU

PRÍPRAVA SKUPINY

Pre skupinový brainstorming je ideálny počet členov 5-7. Samozrejme, závisí to od rozsahu riešeného problému. Členov je potrebné vyberať svedomito. Tím rovnako zmýšľajúcich ľudí má tendenciu vyprodukovať rovnaké nápady. Vhodnou voľbou je začleniť osoby rôznych osobnostných charakteristík.

Vhodným priestorom môžu byť konferenčné miestnosti, priestranná kancelária alebo učebňa. Chýbať by nemali ani pomôcky – tabuľa, perá, systém na tvorenie potrebných materiálov a podobne.

Viac o metóde brainstorming sa dočítate na Pracuj.sk.