Rozdiel medzi motivačným listom a životopisom je zásadný

Dalito.sk/ilustračné foto: Shutterstock
DALITO -

Do procesu výberového konania pribúdajú nové metódy, ktoré nahrádzajú doposiaľ zaužívané postupy. Pre mnohé spoločnosti je najdôležitejší životopis. Môžete sa však stretnúť aj s požiadavkou na predloženie iných dokumentov. Nič vás však nemôže prekvapiť, ak budete ovládať základy korešpondencie.

JE MOTIVAČNÝ LIST STÁLE DÔLEŽITÝ?

Mnohí mladí ľudia nevedia čo motivačný list je a ako by mal vyzerať. Dôvodom je, že ho vyžaduje čoraz menej zamestnávateľov. Nájdu sa však aj výnimky. Rovnako ako má každá spoločnosť vypracovaný odlišný náborový proces, aj požiadavky na uchádzačov sú rozličné.

Požiadavky sa líšia predovšetkým charakterom práce. Najčastejšie sa motivačný list vyžaduje pri kreatívnych, administratívnych a manažérskych pracovných pozíciách. Krátky dokument slúži ako odpoveď na otázku, prečo sa o konkrétne miesto zaujímate. Je to zároveň otázka, ktorej sa na pracovnom pohovore určite nevyhnete.

Už pri prvotnom kontakte so zamestnávateľom je potrebné zaujať. Upútať pozornosť, aby si vás personalista zapamätal. Či už v dobrom slova zmysle alebo nie. Všetko to záleží od toho, ako je motivačný list napísaný.

V prípade, že ho potencionálny zamestnávateľ vyžaduje, je podmienkou pre zaradenie do výberového procesu. Zaslať ho môžete, i keď nebol požadovaný. Určite tým nič nepokazíte. Práve naopak.

Spoločnosť môžete osloviť, i keď nebolo vyhlásené výberové konanie. Vtedy bude pre vás správne napísaný motivačný list veľkým prínosom. Aj keď momentálne zamestnávateľ nikoho nehľadá, budete prvou voľbou, keď sa naskytne voľné pracovné miesto. 

ROZDIEL MEDZI MOTIVAČNÝM LISTOM A ŽIVOTOPISOM

Hlavnou úlohou každej sprievodnej korešpondencie je zaujať zamestnávateľa, ktorý rozhoduje o prijatí alebo neprijatí do svojej firmy. Životopis a motivačný list majú podobnú formu. Líšia sa len v informáciách o uchádzačovi.

Životopis sa považuje za najdôležitejší dokument pri hľadaní práce. Zahŕňa v podstate všetko čo by potencionálneho zamestnávateľa mohlo zaujímať – niečo o sebe, o svojom živote a úspechoch. Napriek mnohým prínosom, má aj svoje nedostatky.

Motivačný list má byť kreatívnejší a kratší. Už z názvu vyplýva, že odráža motiváciu a schopnosti uchádzača. Vyplýva z neho charakter človeka, ambície a schopnosť učiť sa. Zatiaľ čo životopis sa zameriava na doposiaľ nadobudnuté zručnosti. V hierarchickom usporiadaní opisujete svoju minulosť. Aktuálne informácie sú v ňom rovnako detailne rozpísané ako tie zastaralé.

Ďalšie tipy ako zaujať a na čo si dávať pozor nájdete sa dočítate TU na pracuj.sk.