Minimálna mzda. Čo by ste o nej mali vedieť

DALITO -

Hľadáte si prácu? Čo je to minimálna mzda? Najnižšie možné peňažné ohodnotenie pre zamestnanca. Mení sa každý rok, podrobnosti o nej však musia byť uvedené v pracovnej zmluve. Na základe čoho sa výsledná suma určuje, a aká je jej výška na rok 2022?

Minimálna mzda je najnižšia možná suma, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi pri plnom pracovnom úväzku. Teda, máte na ňu nárok len vtedy, ak pracujete na trvalý pracovný pomer – máte so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu.

Stanovené minimum platí od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Minimálna mzda má tendenciu sa skôr zvyšovať, ako keby sa malo pojednávať o jej znížení. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, na rok 2022 bola zastrešená na sumu 646 EUR, čo je o 23 EUR viac ako v roku 2021.

Jej výška sa stanovuje na základe dohody zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov alebo vyplýva zo zákona o minimálnej mzde. Zverejnená musí najneskôr do 1. novembra kalendárneho roka, predchádzajúcemu tomu, na ktorý sa určuje.

MINIMÁLNA HODINOVÁ MZDA

Rast hrubej minimálnej mzdy sa pochopiteľne odvíja od nárastu tej časovej. Prináleží však len zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný hodinovou minimálnou mzdou a má uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom.

Hodinová sadzba je určená ako 1/174 z mesačnej minimálnej mzdy platnej pre zamestnanca so 40-hodinovým týždenným pracovným časom. Oproti minulému roku sa zvýšila z 3,580 EUR na 3, 713 EUR. Celkový nárast teda je 0,133 EUR/h, ak pracovná pozícia spadá do najnižšieho stupňa náročnosti.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu, najmenej v sume minimálneho mzdového nárokuKaždé pracovné miesto sa radí do jedného zo šiestich stupňov náročnosti práceTie tvoria pre zamestnávateľa pomyselnú pomôcku, na základe ktorej vypláca zamestnancovi mzdu. 

Hodinová minimálna mzda sa vypočíta s pomocou stanoveného koeficientu, ktorý sa odzrkadlí na celkovej odmene. Preto sa môže u rôznych zamestnancov líšiť, i keď ide o ten istý typ ohodnotenia. Presná hodnota však musí byť uvedená v pracovnej zmluve. 

Suma však závisí od stupňa náročnosti práce. Aké sú nájdete nájdete na Pracuj.sk.