NETIKETA: Sú sociálne siete ešte „sociálne“?

Dalito.sk/foto: pixabay.com - Free Photos

Keď niekoho stretnete na ulici, či idete “naživo” niekoho osloviť, najprv sa mu pozdravíte. Normálne, nie? Prečo sa takto nesprávame na nete? Čo nás vedie k tomu, že aj slušní ľudia sa vo verejnom internetovom priestore stávajú nevychovanými hlupákmi, ktorí akoby nepoznali absolútne základné zásady slušného správania sa? Prečo pri komunikácii na internete zabúdame na základné pravidlá slušnosti, dobrý deň, dovidenia, arogantne a drzo tykáme kadekomu, ako sa na Slovensku hovorí – akoby sme mu z huby vypadli? DALITO oslovilo experta na etiketu Mareka Trubača, ktorý tento zvláštny novodobý jav sleduje už dlhšie. Toto je jeho malá poradňa, ako sa nezaradiť do davu nevychovaných a potom sa na ulici hanbiť: 

Netiketa je novodobý výraz pre zásady slušného správania sa na internete a sociálnych sieťach. Zahŕňame sem aj e-mailovú komunikáciu a telefonovanie, či posielanie textových správ (SMS).

S neustálym pribúdaním nových technologických možností a moderných spôsobov komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, rôznych aplikácií na internete sa stále viac objavuje otázka, ako si ochrániť súkromie vo virtuálnom „verejnom“ priestore.

Ľudia podliehajú dojmu, že všetko, čo je na internete je verejné a tým cielene, či neúmyselne stále viac prekračujú bariéry štandardného „kamenného“ spoločenského styku ľudí podľa zaužívaných zvyklostí etikety.

ONLINE KOMUNIKUJEME ROVNAKO SLUŠNE A ZDVORILO, AKO NAŽIVO

Online komunikácia je dnes jedným z najrozšírenejších spôsobov ako nadväzovať súkromné vzťahy, či pracovné kontakty v zrýchlenom globalizujúcom sa svete. Aj keď sedíme v súkromí domova pri smartfóne, či v práci za počítačom, každá elektronická komunikácia s iným, aj keď fyzicky vzdialeným a teda neprítomným človekom je v prvom rade komunikácia s človekom.

A uvedomenie si tohto faktu znamená, že platí staré zlaté pravidlo netikety:

„Vždy sa správaj online tak, ako keby si bol s človekom, s ktorým komunikuješ osobne a naživo!“

Inými slovami, aj na internete sa správame slušne a zdvorilo – rovnako ako v „živej“ spoločnosti.

SOCIÁLNE SIETE MAJÚ ZOSTAŤ „SOCIÁLNE“

Aj keď slušnosť a zdvorilosť v online priestore sa snažíme ako tak zachovať pri firemnej a obchodnej e-mailovej komunikácii, práve sociálne siete nesúce prívlastok „sociálne“ sa v ostatnom období stávajú stále viac priestorom šírenia arogancie, zlosti a nenávisti. V lepšom prípade nedostatku sebareflexie a základov slušného správania.

Primárnym cieľom vzniku sociálnych sietí ako Facebook, Instagram, či Twitter bolo predovšetkým podporiť socializáciu a komunikáciu ľudí bez ohľadu na to, kde žijú, či kde sa práve nachádzajú. Aby sa spoznávali, nadväzovali a udržiavali priateľstvá. A práve preto by sme sa mali vrátiť k týmto ideám a správať sa k ľuďom tak, aby sa na komunikáciu s nami tešili!

TYKAŤ, ČI VYKAŤ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH?

Mnohí užívatelia sociálnych sietí ich chápu ako neformálny verejný komunikačný priestor a samozrejme i marketingový nástroj na šírenie „svojho“ obsahu. Isto je to tak, nemýlia sa.

Ale ak profil „X“ píše profilu „Y“, s ktorým si v „skutočnom svete“ vyká, mal by zostať pri vykaní aj v tom virtuálnom.

Vykanie je v spoločnosti prejavom slušnosti, zdvorilosti a úcty k neznámemu človeku, či osobe, s ktorou udržiavame formálny vzťah, ktorá je vekovo staršia (starší/mladší), spoločensky (žena/muž), či profesionálne (nadriadený/podriadený) alebo protokolárne (prezident, premiér, minister a pod.) vyššie postavená.

Kým pri osobnom styku si s druhou osobou, podľa pravidiel etikety, môžeme po vzájomnom súhlase potykať, na sociálnych sieťach takýto postup nie je prejavom dostatočnej úrovne komunikujúceho.

Ak si s niekým napríklad z Facebooku chceme potykať, lebo nám je sympatický, môžeme tak urobiť len pri klasickom osobnom styku. Ak by sme chceli prižmúriť oko a byť trochu modernejší, tak výnimočne po telefóne, či pomocou videohovoru, napríklad cez aplikáciu Skype.

Potykať si cez sociálne siete nie je ani slušné ani prirodzené. Dokonca za vyslovene drzé až arogantné môžeme považovať také správanie, kedy vám pri priamej komunikácii, či v komentároch na sociálnych sieťach druhá osoba začne tykať bez toho, aby ste si predtým osobne nepotykali.

Na záver ešte jedno malé odporúčanie – „na internete i sociálnych sieťach sa správajme tak, aby sme sa pri osobnom stretnutí za seba nehanbili!“ ?

Môže vás zaujať:

7 pravidiel, ako napísať e-mail podľa netikety

1 reakcie na NETIKETA: Sú sociálne siete ešte „sociálne“?

  1. Vykanie na v diskusných fórach a sociálnych sieťach je nezmysel. Za 1. tento spôsob komunikácie a jeho pravidlá vychádzajú z angličtiny a tam vykanie neexistuje. A dokonca i väčšina jazykov, ktoré vykanie majú, ako základ internetovej komunikácie používajú tykanie. Za 2. Vykanie v spoločnosti je prežitok sám o sebe. Áno je to prejav úcty. Ale od monarchie a elitárstva bývalého režimu nemá byť prečo táto úcta automatická. Máme predsa rovnoprávnu spoločnosť a to by sa malo uplatňovať aj v jazyku. Vykanie má byť prejav úcty pri spoločenskom postavení, profesnom styku alebo ak si dotyčného fakt vážim. Nie je určené do bežnej komunikácie a to, že niekto vyštudoval školu, alebo dosiahol istý vek, nie je automaticky dôvod na úctu. S každým máš komunikovať ako so sebe rovným, pokiaľ sa neukáže že fakt je oveľa vyššej profesnej, spoločenskej úrovni alebo ak mu chceš preukázať svoju úctu či obdiv. Mnoho ľudí vyká čisto zo zvyku a nikdy sa skutočne nezamysleli, či je k tomu reálny dôvod. Viedol som desiatky diskusií, kde ľudia boli dosť zaskočený alebo nahnevaný ak som im hneď v úvode dal najavo, že ich nepovažujem za niečo viac a že budeme spolu komunikovať ako sebe rovný. Ale vždy prišli o výhodu a postavenie, ktoré si automaticky nárokovali aj keď zbytočne a nezaslúžene. Úctu a z nej vyplývajúce výhody si treba zaslúžiť. Nemajú byť automatické.