Nezabúdajme na udržateľnosť nielen k planéte, ale aj ľuďom 

ilustračné foto: archív Dalito.sk
DALITO -
  • Udržateľnejší prístup k ľuďom 
  • Excelentný profit, ale čo výdavky?  
  • Menej mailov, menej uhlíka 

Už zopár rokov sa firmy snažia zdôrazniť ich zmysel pre udržateľnosť. Machové steny, parkovisko pre bicykle či rastliny síce potešia a prispejú aj ku kancelárskej atmosfére, no s reálnym prínosom udržateľnosti do firmy majú spoločného len málo. 

Udržateľným manažmentom sa dá skvalitniť podstatne viac aspektov spoločnosti, stačí iba vedieť, čím začať. Keďže v teórii zvykne fungovať krajšie všetko, udržateľnosť je jednou z tém, ktorá pre podniky predstavuje reakciu na súčasné trendy. A v takom duchu k nej aj často pristupujú.

Ak sa však pozrieme na význam udržateľnosti dôslednejšie, zistíme, že jej riadenie pozostáva z viacerých častí a čo je ešte dôležitejšie, udržateľné riadenie prospieva aj podnikaniu, nielen planéte. Každá z týchto súčastí na seba nadväzuje a vplýva na to, ako firma pôsobí navonok, aj vo svojej štruktúre. Aby manažéri a zamestnávatelia dokázali riadiť procesy v spoločnosti kvalitne a súčasne udržateľným spôsobom, mali by si udržateľnosť rozdeliť na niekoľko oporných bodov, respektíve východísk, z ktorých dokážu lepšie plánovať ciele, náklady aj záťaž ľudských zdrojov. Na tento účel existujú v koncepte firemnej udržateľnosti tri základné piliere. 

Udržateľnejší prístup k ľuďom 

Spravidla sa o korporátnej udržateľnosti a jej troch pilieroch hovorí v súslednosti životného prostredia, ekonomiky a spoločnosti. Vo firmách to však vytvára dojem, že životné prostredie a znižovanie uhlíkovej stopy sú tie najdôležitejšie aspekty, na ktoré by mal byť kladený dôraz. V skutočnosti sa ale všetko začína medzi najmenšími štruktúrami vo firme. Tímy tvorené ľuďmi a riadené manažérmi dokážu na základe nepatrného podnetu zmeniť svoje správanie aj výkon. 

Tento spoločenský pilier súvisí aj s recruitingom. Donášková spoločnosť Foodora či Bolt dávajú príležitosť každému záujemcovi o spoluprácu, bez ohľadu na vek či etnikum. Z pohľadu verejnosti tým prispievajú k spoločenskej inklúzii. Aj najmenší zamestnávatelia pritom môžu udržateľné hľadisko uplatniť v rozumnom nastavení pracovných úloh a tým prispieť k efektivite produkcie, predaja alebo lepším vzťahom so zákazníkmi.

Správnou identifikáciou silných stránok zamestnávateľov sa zároveň ušetria náklady a zlepší sa zákaznícka skúsenosť. V neposlednom rade sa vďaka spoločensky udržateľnému riadeniu stavia podnik do pozície férového zamestnávateľa s pozitívnymi hodnoteniami v online aj offline prostrediach.

Excelentný profit, ale čo výdavky?  

Je zjavné, že ekonomický pilier bude zameraný na výnosnosť spoločnosti. Ibaže výlučne z hľadiska výnosnosti by bola udržateľnosť podchytená za ten najkratší koniec. K ekonomicky udržateľnému riadeniu napokon nepatrí len profit, ale hlavne výdaje v spoločnosti. Aj zdanlivo zanedbateľné výdavky môžu z dlhodobého hľadiska ovplyvniť to, do akej miery je podnik udržateľný.

Viac sa dočítate v článku Firemná udržateľnosť presahuje snahy o energetické hospodárstvo, sústreďte sa hlavne na toto [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: