Novinka v personalistike: tieňovanie

ilustračné foto: Robert Kneschke / Shutterstock
DALITO -
  • Simulovanie prvého pracovného dňa 
  • Skúste povýšenie nanečisto 
  • Čím je job shadowing prospešný?

Praktické skúsenosti, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou, sa obvykle učíme až za chodu. Existuje však spôsob, ako túto krivku učenia efektívne skrátiť.

Inštrukcie k novému zamestnaniu sa dajú vyčítať často pomedzi riadky v pracovných ponukách. Praktickejšou metódou je však job shadowing. Táto technika tieňovania spočíva v odsledovaní toho, ako v danej pracovnej funkcií fungujú skúsení pracovníci. Jej špecifikom je najmä to, že pri tomto type školenia sa môžu školiaci zamestnanci venovať dennej agende, cestovať na obchodné rokovania, poprípade zúčastňovať sa všetkých porád.

Oceníte ju predovšetkým po prijatí uchádzača do pracovného pomeru. Využiť sa však dá ešte predtým. Personalisti a náborári si vďaka tieňovaniu môžu otestovať prispôsobivosť vybraného adepta a preveriť si kvalitu skill setu, ktorý je uvedený v životopise. Tieňovanie (respektíve job shadowing) má však ešte niekoľko ďalších predností a možností uplatnenia v rámci kariérneho rozvoja zamestnancov. Aby ale  bolo skutočne efektívne, je potrebné stanoviť si pri ňom nielen časovú náročnosť, ale aj vybrať vhodných mediorov alebo seniorov, ktorí dokážu odovzdať skúsenosti ich budúcim spolupracovníkom či nástupcom. 

Simulovanie prvého pracovného dňa 

Tieňovanie je komplexným procesom, ktorý zahŕňa súčinnosť medzi zamestnávateľom a podriadenými za účelom plynulej adaptácie nových spolupracovníkov. Jeho dĺžku by ste mali určiť za ideálnych podmienok tak, aby nenarušila existujúci pracovný režim školiaceho zamestnanca a nevytvorila nadbytočné množstvo nových pracovných úloh. Priestor na sebarealizáciu by však mali dostať aj nováčikovia.

Na rozdiel od klasického školenia je tieňovanie, ako napovedá jeho pomenovanie, skutočne hrou na tiene a záujemcom o miesto vo firme dáva príležitosť spoznať realitu pracovnej náplne. Veľkou výhodou tohto školiaceho procesu je oboznámenie sa s nepredvídateľnými situáciami a komunikácia na rovnocennej úrovni, vďaka ktorej sa medzi školenými a školiteľmi vytvára dôležitá pracovná väzba. Adepti si súčasne vedia bezprostredne osvojiť postupy, ktoré odsledujú od školiacich sprievodcov.

Školení pracovníci by sa počas tieňovania mali ocitnúť v modelových situáciách, byť odkázaní sami na seba či riešiť situáciu participáciou na projekte spoločne s team lídrom. Tieto tieňovacie techniky ich naučia reagovať na výzvy nového zamestnania od prvého dňa a včas si rozmyslieť, či ich pracovná funkcia skutočne napĺňa. Pre zamestnávateľov to znamená skoré odhalenie skutočných kvalít prijatých uchádzačov a zabezpečenie prípadných opatrení. Takisto je možné v rámci tieňovania odhadnúť, či je vhodné nábor na pozíciu ukončiť, alebo ho spolu s uverejnenou pracovnou ponukou ponechať naďalej prebiehať. 

Skúste povýšenie nanečisto 

Druhým prípadom tieňovania je školenie medzi spolupracovníkmi. Dôjsť k nemu môže napríklad v prípade povýšenia, zmeny pracovnej funkcie, či dočasnom zastupovaní iných kolegov. Dôležité je upozorniť školených pracovníkov na to, aby sa na tréning či upskilling formou tieňovania dostatočne pripravili.

Viac sa dočítate v článku Tieňovanie učí nováčikov excelovať v práci. Odsledovať by mali najmä skúsených zamestnancov [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: