Pacienti vo veľkom menia ambulancie. Lekári liečia covid najčastejšie antibiotikami

Dalito.sk/ilustračné foto: archív dalito.sk

Pani Katarína z Bratislavy sa nakazila koronavírusom od dcéry, ktorá ho priniesla zo školy. Kým detská lekárka jej dcéry fungovala ako hodinky, po pozitívnom Ag teste sa pomoci svojho praktického lekára nedovolala ani po troch dňoch. Nereagoval ani na maily. Všetko si musela vybaviť sama bez lekára.  

„Môj praktický lekár nereagoval na nič. Do ambulancie som ako pozitívna nemohla. Nechal ma v tom úplne samú, pritom už dnes každý amatér vie, že práve prvé dni sú pri liečbe Covid-19 najdôležitejšie. Dokonca miesto PN-ky som musela čerpať dovolenku, lebo mi ju nemal kto vystaviť. Môj praktický lekár totálne zlyhal. A mal ešte aj tú drzosť, že keď zistil, že som ho vymenila, zrazu mi zavolal a spovedal ma, čo som si to dovolila,“ pre Dalito.sk popisuje nepríjemnú skúsenosť Bratislavčanka, ktorá má už nového praktického lekára.

Takých príbehov nájdete po Slovensku viac. Na to, že do nemocníc sa dostávajú pacienti neskoro a v zúboženom stave upozornili ešte v minulom roku nemocniční lekári. Dôrazne žiadali kolegov z ambulancií, aby konečne začali poriadne robiť svoju prácu.  

„Počet pacientov prichádzajúcich do nemocnice so zdravotnými problémami zanedbanými v rámci ambulantnej starostlivosti alarmujúco narastá. Žilinská nemocnica preto dôrazne apeluje na tých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí počas pandémie ochorenia COVID-19 prestali „fyzicky“ ordinovať alebo výrazne obmedzili poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aby opätovne zabezpečili plnohodnotnú činnosť, prípadne zaistili jej adekvátnu náhradu pre pacientov,“ uviedla vo vyhlásení Lenka Záteková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

Napriek tomu, že ambulantní lekári sa ohradili, množstvo pacientov hospitalizovaných v kritickom stave značne narastalo. „Do nemocníc prichádzajú s ochorením COVID-19, pričom počas doby ochorenia sa niektorým z nich vôbec nepodarí spojiť s ambulanciou svojho lekára, dokonca ani telefonicky. Čo je zarážajúce, vôbec prvé vyšetrenie tak absolvujú až v nemocnici a žiaľ, často sú už vo vážnom, zanedbanom zdravotnom stave, prípadne v stave, kedy nedokážeme viac pomôcť,“ uviedli vo vyhlásení lekári.

Poisťovne o tom vedia

Poisťovne o sťahovaní pacientov z ambulancií vedia. Nevylučujú, že za tým môže byť aj ich nespokojnosť. Kým klienti VšZP detských lekárov oproti roku 2019 (pred pandémiou) menili častejšie, pri dospelých nastala zmena. Počet výmen sa zvýšil o 6298. Počas pandémie najčastejšie v Žilinskom kraji. Pediatrov zasa v Trnavskom.

zdroj: VšZP

„Dôvody zmeny VšZP nie sú známe – okrem takých, keď je zrejmé, že pôvodný subjekt zanikol. VšZP sa zmenu všeobecného lekára v podstate dozvie z vykázanej zdravotnej starostlivosti. Prechod od všeobecného lekára pre deti a dorast ku všeobecnému lekárovi pre dospelých nie je považovaný za zmenu,“ presnila Petra Pupalová z tlačového oddelenia VšZP  s tým, že podnety na lekárov priebežne eviduje v rámci celého Slovenska, nielen na všeobecných lekárov. „V rámci rokov 2019, 2020, 2021 však VšZP neeviduje sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktoré by sa týkali činnosti všeobecných lekárov pre dospelých,“ spresnila Petra Pupalová za najväčšiu zdravotnú poisťovňu v krajine.

zdroj: ZP UNION
zdroj: Dôvera ZP

Podľa VšZP v roku 2020 zmenilo všeobecného lekára pre deti a dorast najviac poistencov v mesiacoch január a september. V roku 2021 to boli október a február. Dospelí zmenili všeobecného lekára najčastejšie v januári a februári oboch rokov. Teda v záťažových mesiacoch pandémie.

Pokuty za neošetrenie

Zmluvy s poskytovateľmi obsahujú aj ustanovenia o zmluvnej pokute pre prípad porušenia povinností. Každé prípadné zistenie posudzujú individuálne.

„Ak sa pacient k lekárovi „nedostane“, lekár za neho nedostane zaplatené, lebo mu neposkytne žiadne zdravotné výkony. Dostane len kapitačnú platbu za poistenca (cca 2 eurá). V prípade, že VšZP zistí, že lekár porušuje zmluvné podmienky a bezdôvodne nie je dostupný pre poistencov, VšZP má možnosť uplatniť si zmluvnú pokutu,“ uviedla Petra Pupalová z tlačového oddelenia VšZP  s tým, že lekár má právo manažovať pacientov a ich návštevy v súlade so svojimi kapacitami a možnosťami.

Po dôvodoch Dôvera ZP nepátra. „Nemáme informácie o dôvodoch zmien,“ uviedol jej PR špecialista Matej Štepiansky. A tak ani neevidujú štatistiku tohto druhu a tým neudelili ani zmluvné postihy z dôvodov nedostupnosti niektorých lekárov. .

Sťažnosti na prácu ambulantných lekárov eviduje aj ZP UNION.

„Áno, evidujeme aj také, ktoré hovoria o probléme skontaktovať sa s lekárom. Na druhej strane je však treba povedať, že nápor na ambulancie je enormný. Chápeme, že pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je táto situácia značne náročná a vyčerpávajúca. A nasadenie všetkých poskytovateľov, ktorí zostávajú dostupní pre pacienta, si mimoriadne vážime,“ priznala problémy hovorkyňa ZP UNION Beáta Dupaľová Ksenzsighová

Aby sa ich klienti dostali do všetkých ambulancií, prijali viacero interných opatrení. „Prostredníctvom zamestnancov monitorujeme situáciu v teréne. Je však nutné konštatovať, že prípadné sankcionovanie ambulantných lekárov za nedodržiavanie ordinačných hodín je len v právomoci samosprávnych krajov,“ spresnila hovorkyňa UNION. Dodala, že vedia aj o tom, že niektoré ambulancie majú personálne problémy z dôvodu choroby, ďalší sú doma s deťmi, ktoré nemôžu navštevovať školské zariadenia, niektorí sú v karanténe… „Ďalší lekári tak musia chýbajúcich kolegov zastupovať, čím sa počet pacientov na jednu ambulanciu neraz zdvojnásobuje. To, že sa pacient nevie dovolať, teda zďaleka nemusí znamenať, že sa jeho lekár zatajuje,“ upozornila.

Klientom, ktorí sa nevedia dovolať odporúča, obrátiť sa na poisťovňu. „Je potrebné zavolať na naše call centrum, kde sa kolegovia pokúsia pomôcť s nájdením inej ambulancie,“ vyzýva UNION.

Podobne reaguje aj Dôvera. „Zdravotná poisťovňa nemá možnosť „prinútiť“ ambulanciu prijať pacienta. Zároveň však existujú len vyhradené dôvody, pre ktoré lekár môže odmietnuť nového pacienta, napríklad v prípade preťaženosti. V prípade potreby sa na nás môžu poistenci obrátiť, aby sme im pomohli nájsť poskytovateľov v okolí jeho bydliska,“ ponúka pomocnú ruku zástupca Dôvery.

Za telemedicínu viac ako za ambulanciu

Štátna poisťovňa za nový výkon „telemedicínu“ uhradila ambulanciám v rokoch 2020/2021 celkovo 5 364 000 €. Viac ako za návštevu ambulancie v rovnakých rokoch (3 357 000 €).

Rovnako to skončilo aj v ZP UNION.

20202021
Telemedicína 279 917 € 1 003 872 €
Návšteva ambuancie 25 531 € 102 607 €
zdroj: UNION

Aj v zdravotnej poisťovni Dôvera zaplatili počas pandémie viac za telemedicínu.

ROKODBORNOSŤNÁKLADÚhrady (bez
kapitácie)
v eurách
2020praktický lekár pre dospelýchfyzická návšteva65 000
telemedicína623 000
praktický lekár pre deti a dorastfyzická návšteva 31 000
telemedicína 168 000
2021 praktický lekár pre dospelých fyzická návšteva 203 000
telemedicína 1 750 000
praktický lekár pre deti a dorast fyzická návšteva 117 000
telemedicína 625 000
zdroj: Dôvera

Ako zmeniť lekára

Vymeniť všeobecného lekára (aj gynekológa) je možné raz za šesť mesiacov a to podpisom dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo v špecializovanom odbore. Stačí, že prídete k novému dohodnutému lekárovi. Bývalému nemusíte nič oznamovať.

„Nový ošetrujúci lekár je povinný vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od pôvodného lekára,“ vysvetlila hovorkyňa UNION.

Poistenec môže osloviť koho len chce, ale lekár ho nemusí prijať. Dohodu však musí lekár podpísať len s takým poistencom, ktorý má trvalý pobyt v tom obvode.

„Ak sa na nás poistenec obráti, tak sa mu snažíme ponúknuť iné možnosti, kde by mohol. U všeobecných lekárov systém ale funguje ešte aj trošku inak, nakoľko rolu zohráva aj pridelenie obvodu, čo znamená, že poistencov v danom obvode musí lekár, ktorému je obvod pridelený, ošetrovať,“ presnila VšZP.

Vírus liečili antibiotikami

Všetky tri zdravotné poisťovne svorne potvrdili, že lekári najčastejšie vírusové ochorenie Covid-19 liečili antibiotikami.

A ktoré lieky pri ochorení Covid-19 predpisovali počas pandémie lekári v ambulanciách najčastejšie?

VšZP eviduje ako tri najčastejšie  predpisované lieky proti Covid-19 v roku 2020 Sumamed 500 mg (ATB), Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety (ATB), Novalgin 500 mg, Azitromycin Mylan 500 mg (ATB) a Isoprinosine 500 mg tablety. V roku 2021 Sumamed 500 mg (ATB), Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety (ATB), Novalgin 500 mg, Azitromycin Mylan 500 mg (ATB), ANOPYRIN 100 mg.

Hovorkyňa UNION uviedla, že ich priemerné náklady na liečbu jedného pacienta s Covidom sú 110,67 eur. Dodala, že treba si uvedomiť, že priemer ťahá výrazne dole veľký počet ľudí, ktorí mali napr. predpísaný jeden Aspirin s cenou do eura a Covid doma vyležali.

Názov liekuLKO_IDMnožstvoRok
THEOPLUS 300 (liečba astmy)61238C_L12021
Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml (antitrombotikum)96970C_L2 2021
Xorimax 500 mg (antibiotikum)91230C_L1 2021
Ventolin Inhaler N (astma)15939C_L1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety (antibiotikum)37942C_L1 2021
zdroj: UNION

„Najvyššia suma, ktorú sme zaplatili za liečbu pacienta s Covidom bola 60 498,13 eur. 7 dňová hospitalizácia na OAIM a ventilácii je pri covide zriedkavá, sú to väčšinou dlhšie hospitalizácie. Úhrada je tiež rôzna a závisí aj od iných komplikácií u pacienta a celkovej liečby. Máme napríklad hospitalizáciu 10 dňovú za 12 000 eur. Hospitalizácie sa teda pohybujú v rozmedzí cca 3000 -12 000eur,“ vyčíslila náklady na liečbu doma a v nemocnici hovorkyňa ZP UNION Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

A takto predpisovali lieky zmluvní ambulantní lekári zdravotnej poisťovne Dôvera.

ROKODBORNOSŤKÓD ATC SKUPINYATC NÁZOVPOČET POISTENCOV
2020praktický lekár pre dospelýchJ01FA10Azitromycín1866
J05AX05Inozín pranobex942
R05CB15Erdosteín771
2021 praktický lekár pre dospelých J05AX05Inozín pranobex36 840
J01FA10Azitromycín31 327
R05CB15Erdosteín17 890
2020 praktický lekár pre deti a dorastJ05AX05Inozín pranobex127
J01FA10Azitromycín82
R05CB15Erdosteín32
2021 praktický lekár pre deti a dorast J05AX05Inozín pranobex6 458
J01FA10Azitromycín4 243
R05CB15Erdosteín1 768
zdroj: Dôvera

A ako sa počas pandémie podľa zdravotných poisťovní osvedčila ambulantná sieť na Slovensku?

„Sieť praktických lekárov vyhodnocuje Ministerstvo zdravotníctva SR, resp. VÚC, preto odporúčame obrátiť sa na tieto inštitúcie,“ reagovala na otázku Petra Pupalová z tlačového oddelenia VšZP .

„Pandémia urýchlila niektoré procesy v našom zdravotníctve. Jedným z nich bolo využívanie telemedicínskych služieb,“ reagoval na otázku PR špecialista Matej Štepiansky, Dôvera ZP.

„Nikdy predtým sme ako spoločnosť nestáli zoči voči tak ťažkým výzvam, ako prežívame dnes.O to väčší rešpekt a  úctu si zaslúži každý zdravotnícky profesionál, ktorý dnes čelí nie len preťaženiu, ale aj neuveriteľnému návalu krízových situácií, ktoré musia každý deň vo svojom živote riešiť. Všetci by sme si teraz mali uvedomiť, že bez týchto úžasných ľudí a ich maximálneho nasadenia by sa naša spoločnosť rozpadla,“ uviedla hovorkyňa ZP UNION Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Reakcia prezidenta Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha na zverejnené dáta poisťovní.

Ambulancie čaká reforma

Ministerstvo zdravotníctva na aktuálne problémy nereagovalo. O dlhoročných v ambulantnej sfére vie. V prvej fáze jej reformy chce zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete.

„Na základe toho klasifikujeme okresy na zabezpečené, rizikové, rizikovo nedostatkové a kriticky nedostatkové. Parametrami sú počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov,” uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová s tým, že informácie poskytne lekárom – záujemcom o zriadenie novej praxe, aby sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť sa pre miesto, kde si zriadia  svoju ambulanciu.

Ministerstvo zdravotníctva má na to vyčlenené aj peniaze. O príspevok 60 000 eur z Plánu obnovy a odolnosti sa budú môcť uchádzať aj úplne noví lekári (bez povolenia), ako aj existujúci poskytovatelia, u ktorých sa zamestná nový lekár. Do roku 2026 bude z Plánu obnovy k dispozícii 10 miliónov eur na podporu zvyšovania kapacity a príchod nových lekárov. Ďalšie dve fázy reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti budú riešiť podporu všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov. „Stručne zosumarizované – tri fázy reformy prinesú jasno v otázkach: koľko a kde potrebujeme všeobecných lekárov, čo presne bude práca lekára a sestry a ako budú odmeňovaní. V roku 2022 sa chceme venovať sieti všeobecných lekárov a pediatrov, v roku 2023 lekárom špecialistom,” spresnila Eliášová.

(Ak vás analýza zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)