Paliatívna medicína má na Slovensku 25 rokov, priekopníčkou je Kristína Križanová

Dalito.sk/Priekopníčka paliatívnej medicíny MUDr. Kristína Križanová/foto: NOÚ
DALITO -

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Oddelenia paliatívnej medicíny v NOÚ sa uskutočnilo slávnostné podujatie s príbuznými pacientov, ktorí boli uplynulý rok v starostlivosti tohto oddelenia. Príbuzní si s paliatívnym tímom NOÚ aj so zástupcami Ligy proti rakovine zaspomínali na svojich najbližších v reprezentatívnych priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Nad podujatím prevzal záštitu primátor hlavného mesta Bratislava.

Prvé a doposiaľ jediné akútne oddelenie paliatívnej medicíny na Slovensku vzniklo v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) vo februári 1995 vďaka primárke Kristíne Križanovej a docentovi Štefanovi Korcovi. Obaja výrazne prispeli k tomu, že paliatívna medicína sa stala dôležitou súčasťou onkologickej liečby, ktorá v dnešnej dobe dokáže zmierniť fyzické utrpenie pacientov.

„Rakovina zmení každú stránku života. Som vďačný všetkým, ktorí ju na ktoromkoľvek úseku a akýmkoľvek spôsobom robia ľahšou a znesiteľnejšou. Vďaka kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ľudskému, obetavému prístupu, ktoré našim pacientom ponúka Oddelenie paliatívnej medicíny, žijú naši pacienti v dôstojných podmienkach aj na sklonku svojho života,“ zdôraznil medicínsky riaditeľ NOÚ Juraj Pechan.

Pred 25 rokmi sa začal písať príbeh paliatívneho oddelenia v NOÚ, jeho súčasťou sa stávajú pacienti aj ich príbuzní. Všetkých spája skúsenosť straty svojho blízkeho.

„U našich pacientov sa snažím evokovať nie pocit ľútosti, ale životného príbehu, s ktorým sa mi zveria. Dá sa zažiť veľa pekného, ešte aj nádherné vzťahy, na to sa snažím upriamiť ich pozornosť. Som nesmierne rada, že sa nám podarilo naplniť našu niekoľkoročnú víziu a založili sme tradíciu spoločného stretávania s príbuznými pacientov, ktorí boli v našej starostlivosti, aby sme si tak spoločne uctili ich pamiatku“, vyjadrila sa primárka Oddelenia paliatívnej medicíny Andrea Škripeková.

Primárka Oddelenia paliatívnej medicíny Andrea Škripeková/foto: NOÚ

Onkologických pacientov a ich príbuzných, ktorí tiež čelia veľkej záťaži, dlhodobo podporuje Liga proti rakovine.

Úctu a rešpekt pociťujem ku všetkým ľuďom, ktorí pracujú na Oddelení paliatívnej medicíny v NOÚ. Veľmi si vážim pozostalých, ktorí prišli, pretože určite stálo veľa odvahy nazbierať silu, otvoriť sa spomienkam“, vyjadrila slová uznania výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

„Paliatívny tím v NOÚ, s ktorým mám česť pracovať, je taká utópia, ktorá sa stala realitou. Tím odborníkov z rôznych oblastí, či už sú to lekári, zdravotné sestry, sociálna sestra a psychológ fungujú ako jeden organizmus. Dokážu aj v náročných, vypätých situáciách vniesť pokoj a lásku a celá táto kooperácia  je korunovaná láskavým prístupom“, doplnila projektová manažérka Ligy proti rakovine Katarína Klincová.

Akútne oddelenie paliatívnej medicíny v NOÚ s 19 lôžkami a ambulanciou, 7 lekármi a 22 sestrami a sanitármi poskytuje paliatívnu starostlivosť v priemere viac ako 600 hospitalizovaným onkologickým pacientom ročne.

Jej cieľom je zlepšiť kvalitu života nevyliečiteľne chorých. Zahŕňa predovšetkým lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť súvisiacu najmä s liečbou bolesti, dýchavice, opuchov, rozpadnutých nádorov a iných závažných symptómov.

Vyžaduje si špeciálne medicínske a ošetrovateľské zručnosti, lekári a sestry však pacientom často nahrádzajú aj psychológov a duchovných, niekedy dokonca neprítomnú rodinu a sociálne zázemie. Vďaka podpore vedenia NOÚ na oddelenie pribudol sonograf, ktorý umožňuje sonografické vyšetrenie urobiť aj priamo na lôžku, čo výrazne pohodlie vyšetrovaných pacientov.

Cieľom paliatívnej medicíny  je zvládnuť ťažkosti  spojené s chorobou v čase, keď už nie je medicínsky možné vyliečiť ju.

Paliatívna liečba je zameraná na zlepšenie kvality života, zmierňuje príznaky akéhokoľvek chronického vyliečiteľného alebo nevyliečiteľného ochorenia. Včasné integrovanie paliatívnej starostlivosti do systému starostlivosti o onkologického pacienta prináša benefit nielen v podobe zlepšenia kvality života, ale aj jeho dĺžky.

Priekopníčka paliatívnej medicíny Kristína Križanová, ktorá pracovala na Oddelení paliatívnej medicíny v NOÚ takmer 25 rokov, z toho 19 rokov bola jeho primárkou, dokázala otvoriť aj ťažko stráviteľné témy o zomieraní a smrti. Postupne presadzovala myšlienku iného zorného uhla pohľadu na onkologických pacientov.

V roku 2006 sa zasadila aj za prijatie koncepcie paliatívnej medicíny ako špecializačného odboru. O tri roky neskôr sa na oddelení začala praktizovať výučba lekárov a atestácie z paliatívnej medicíny. Atestovaných je momentálne 13 lekárov. V súčasnosti pôsobí ako odborný garant a výkonný lekár v teréne v novom mobilnom hospici Klenová, ktorý funguje v rámci NOÚ od januára tohto roku.

Od roku 2014 vedie toto oddelenie primárka Andrea Škripeková, ktorá jezakladajúcou členkou Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny pri SLS s víziou implementovať paliatívnu medicínu do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Paliatívna medicína stále nie je implementovaná v systéme zdravotnej starostlivosti SR. Dostupné hospice nie sú dostatočne uhrádzané, stále je potrebné dofinancovanie nákladov od samotných pacientov, pričom dofinancovanie väčšinou zaťažuje pacientov príjem. 

Jednou z najdôležitejších výziev je potreba vytvorenia ďalších akútnych alebo chronických, t.j. hospicových oddelení paliatívnej starostlivosti, ktoré sú súčasťou nemocnice. Problémom je aj forma úhrady, pretože bodovanie podľa Katalógu zdravotných výkonov nie je schopné zohľadniť špecifické aspekty paliatívnej starostlivosti a nedostatok špecialistov – paliatológov.

Paliatívna medicína sa dostáva aj do iných medicínskych odborov – do geriatrie, neurológie, čo sa týka neurodegeneratívnych ochorení, ďalej pri chronickom srdcovom či pečeňovom zlyhávaní, pri zlyhávaní dýchacieho systému.

Prečítajte si, ako paliatívna starostlivosť funguje napríklad v Nemecku.