Špičkové detské kardiocentrum v Bratislave otvorilo nový príbeh aj vďaka Američanom

Dalito.sk/Nový pavilón Detského kardiocentra v Bratislave/foto: NÚSCH
DALITO -

Dlhé roky trvajúce dohady o vlastných priestoroch pre Detské kardiocentrum (DKC) sa podarilo zmeniť v realitu poklepaním základného kameňa v máji 2017. Dnes sa sen stal skutočnosťou.

„Naši malí pacienti už majú dôstojné podmienky na liečbu a lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci kvalitné prostredie a podmienky na svoju prácu,“ uviedol generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., Mongi Msolly.

Vedenie NÚSCH pôvodne plánovalo nový pavilón DKC unikátneho oddelenia, ktorého výstavba si vyžiadala približne 20 mil. eur bez DPH, otvoriť na jeseň minulý rok. Dokázali to až dnes.

DKC je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., od januára 2009. Ide o jediné špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev. V tesnej blízkosti Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. a nového Detského kardiocentra tak je na jednom mieste komplexná zdravotná starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až do staroby. Prináša to množstvo medicínskych, ale aj ekonomických výhod, efektívnejšie využívanie prístrojov, ako je CT a magnetická rezonancia.

Úzka spolupráca oboch pracovísk umožní kvalitatívne neporovnateľnú starostlivosť o kardiovaskulárnych pacientov. Nové DKC má ambulantnú časť, lôžkovú časť, dve kardiochirurgické sály, jednu hybridnú katetrizačnú sálu a ďalšie priestory, napríklad na výučbu.

Súčasťou DKC je aj hotelové ubytovanie pre rodičov detí s kapacitou 18 postelí. Veľkou výhodou nových priestorov je umiestnenie jednotlivých oddelení podľa logického toku zdravotnej starostlivosti. Optimálnym riešením je aj bezprostredné susedstvo hybridného katetrizačného pracoviska, operačných sál s Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a JIS.

Súčasťou projektu DKC je aj rozšírenie parkovacích kapacít. Parkovací dom prinesie viac pohodlia pre pacientov aj personál. Architektonickým riešením a moderným prístrojovým vybavením je nové DKC jedným z najprogresívnejších zariadení tohto druhu v Európe.

Fakty o DKC:

Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku.

  • Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku.
  • Po jeho vzniku klesla úmrtnosť na choroby srdca u detí z 15 % na 3 %.
  • Ročne vykoná viac ako 300 operácií srdca a ďalších 300 katetrizácií.
  • Až 10-tisíc pacientov navštívi ročne ambulancie v DKC.
  • Prvá operácia – defekt predsieňového septa sa uskutočnila 24. marca 1992

Vďaka USA

Detské kardiocentrum v Bratislave sa medzi špičkové svetové zariadenia tohto druhu stalo aj vďaka americkým kardiológom, ktorí ho začali písať pred 26 rokmi. Práve oni pomohli vybudovať Detské kardiocentrum v Bratislave. Kardiochirurg Detskej nemocnice v Bostone a profesor Lekárskej fakulty Harvardovej univerzity John Mayer a profesor Wisconsinskej vysokej školy medicíny a riaditeľ Srdcového inštitútu Herma vo Wisconsinskej detskej nemocnici Viktor Hraška boli práve tí, ktorí stáli za zrodom detského kardiocentra na Slovensku, ktoré dodnes slovenským deťom poskytuje špičkovú starostlivosť na svetovej úrovni.

Profesor John Mayer už pri príležitosti 25. výročia centra povedal, že keď pred rokmi prišiel na Slovensko najviac ho prekvapilo to, aké máme obrovské chodby v nemocniciach a malé izby pre pacientov. „V USA je to presne naopak,“ upozornil už vtedy.

Podľa profesora Hrašku zasa každé dieťa liečené v Detskom kardiocentre benefituje z bostonského know-how, ktoré sa prenáša z pokolenia na pokolenie slovenských lekárov a stáva sa dedičnou črtou tohto zariadenia.

Pomoc americkej vlády pre Slovensko bola realizovaná začiatkom 90-tych rokov z prostriedkov Agentúry pre medzinárodný rozvoj – USAID v rámci tzv. Project Hope. Ten nadviazal na projekt Slovensko-amerického kultúrneho strediska Heart to Heart pod vedením MUDr. Meška, významného amerického detského kardiológa, ktorý do roku 1968 pracoval ako lekár na Sliači a v Bratislave.

Z darov amerických Slovákov boli pre troch kardiológov financované dlhodobé študijné pobyty, pričom po páde komunizmu americká vláda vyčlenila cez USAID 2,5 mil. dolárov USD na pomoc vybranému zdravotnému odboru v krajinách strednej Európy.

Projekt Detského kardiocentra zaujal zameraním sa na systematický rozvoj starostlivosti o deti s vrodenými chorobami srdca. Realizátorom celého projektu sa stala Detská nemocnica v Bostone, ktorá má výnimočné postavenie v americkom zdravotníckom a vzdelávacom systéme. Je totiž súčasťou Lekárskej fakulty Hardvardovej univerzity a kolískou detskej kardiológie a kardiochirurgie na svete.

Pod vedením Johna E. Mayera, jedného z najvýznamnejších kardiochirurgov sa  vytvorila pracovná skupina kardiológov, anesteziológov, operačných sestier, perfuziológov a pooperačných sestier, ktorá po prvej návšteve v Bratislave v novembri 1992 pripravila komplexný plán rozvoja Detského kardiocentra. Slovenské deti boli liečené americko-slovenským tímom, z amerických prostriedkov boli poskytnuté najlepšie učebné materiály a technické vybavenie.

Pomohlo aj Dalito

Chirurgov detského kardiocentra vďaka šéfredaktorka Dalito.sk Lucie Tomečkovej výrazne podporil aj Peter Bondra, ktorý mu cez svoju nadáciu daroval 3D tlačiareň, vďaka ktorej si choré detské srdiečko vedia reálne pred zákrokom “ohmatať”.

Detské kardiocentrum pravidelne podporujú aj osobnosti zo spoločenského života, (zľava) Boris Chmel, Barbora Mokošová, Zuzana Vačková, Brigita Szelidová Čikoš, Lucia Tomečková (Dalito), Petra Ázacis Kuťková/foto: Dalito.sk