Pozor na prípadovú štúdiu na pohovore. Ako sa na ňu pripraviť

Dalito.sk/ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -

Prijímací pohovor do zamestnania sa v mnohých odvetviach skladá aj z niekoľkých kôl. Často nezávisí len na rozhovore s nadriadenými či odborníkmi. Celkovo môže zahŕňať až päť kôl. Tie preveria uchádzačove vlastnosti, skúsenosti, vedomosti a predovšetkým zručnosti. Medzi moderné hodnotiace techniky patrí aj „case study“.

ZÁSADY PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE V SKRATKE

Pôvodne sa využívala ako výskumná metóda v sociológii a psychológii. Dnes sa s prípadovou štúdiou stretneme v stredných a veľkých podnikoch na pracovnom pohovore. Aj keď ide už o štandardizovaný postup, líši sa od klasického rozhovoru.

Zahŕňajú prácu zameranú na obchodný problém, s ktorým sa môže v danej firme stretnúť. Modelový prípad nesúvisí len s pôsobením spoločnosti, ale aj s náplňou práce danej pracovnej pozície. Cieľom je uplatniť teoretické vedomosti a logické myslenie. V závere by ste sa mali dopracovať k riešeniu, ktoré sa bude dať uplatniť v praxi.

AKO TO V PRAXI VYZERÁ?

Zadanie môžete dostať v písomnej forme alebo ústnou interpretáciou. Potom máte určený čas na prípravu predpokladov, stratégií a iných krokov na vyriešenie prípadu.

Existuje niekoľko typov úloh v rámci prípadovej štúdie. Môžete sa stretnúť  s teoretickými alebo skutočnými prípadmi. Zamerané sú na matematické zručnosti, pričom pracujete s grafmi a číslami. Bežnou súčasťou je aj práca smerujúca na vývoj firemných a obchodných stratégií. V rámci toho kandidát skúma ziskovosť alebo možnosti zvýšenia obratu.

Vzhľadom na obmedzený čas a prostriedky, nevyžaduje sa od uchádzačov  rozsiahla analýza celého odvetvia alebo trhu. Mali by ste však chápať základné obchodné zásady a aktuálne dianie v podnikovom sektore. Ak dostanete pozvánku do assissment centra, nepodceňujte prípravu. Urobte si prieskum, čo všetko o spoločnosti potrebujte vedieť. Zamerajte sa na aktuálne a plánované projekty, klientov či obchodných partnerov.

Prostredníctvom prípadovej štúdie dostávate priestor ukázať svoje zručnosti a zaujať odbornú hodnotiacu komisiu. Aj keď ste pod stálym dohľadom, snažte sa koncentrovať. Musíte sa sústrediť na modelovú situáciu a ohúriť svojimi nápadmi potencionálneho zamestnávateľa.

TIPY AKO POSTUPOVAŤ

Nezabúdajte, že na žiadnu otázku neexistuje jedna správna odpoveď. I keď rovnaké zadanie dostane viacero uchádzačov alebo skupín, v postupoch a záveroch sa zrejme nezhodnete. Ide o kreatívnu úlohu zameranú na myšlienkové procesy jednotlivcov. Návrhy by mali však byť reálne.

Prípadová štúdia má byť formulovaná jasne. Jednotlivé kroky si budete musieť v závere obhájiť. Pracovať by ste preto mali len reálnymi nápadmi, ktoré odpovedajú na určené otázky. Ak ste neporozumeli zadaniu, nebojte sa bližšie informovať. Mali by ste mať na pamäti, že potrebujete vyriešiť problém. Urobiť odporúčania a pomôcť spoločnosti.

Menej je niekedy viac. Snažte sa využiť len spoľahlivé informácie, ktoré priamo smerujú ku podstate problému. Pracujte len s relevantnými materiálmi.

Ak už budete mať predstavu, ako chcete problém riešiť, vytvorte si štruktúru. Mala by byť organizovaná a opisovať postup krok po kroku. Pomôže vám, aby ste sa počas prípravy neodchýlili od pôvodnej stratégie. Použiť ju môžete aj počas obhajoby pred komisiou.

Počas prípadovej štúdie nebuďte ticho. Komunikácie zohráva dôležitú úlohu. Pokojne požiadajte o viac informácií alebo vysvetlenie. Ak si niečím nebudete istí, opýtajte sa na to. Špecialistom a vedúcim pracovníkom budete musieť podrobne vysvetliť svoj zámer a postupy. Mali by ste vopred predvídať pripomienky a otázky. Podporte svoje závery dôkazmi, najmä v prípadoch, keď ste v zadaní dostali údaje alebo štatistiky.

Čo všetko musí obsahovať správna prípadová štúdia sa dočítate TU na pracuj.sk.