Prečo nám škodí klimatický alarmizmus?

Dalito.sk/foto: Ikar

Environmentálna panika nám všetkým ubližuje. Keď sa v roku 2019 šírilo presvedčenie, že „miliardy ľudí zomrú“, čo prispelo k narastajúcej úzkosti naprieč všetkými generáciami, Shellenberger prehovoril. Ako celoživotný ekologický aktivista a popredný odborník na energetiku sa rozhodol, že je načase oddeliť vedu od fikcie. V knihe Apokalypsa nehrozí sa do hĺbky zaoberá environmentálnymi problémami, nepravdivými vyhláseniami vedcov a jednostrannými záujmami environmentálnych organizácií. Jeho vyjadrenia sú podložené príkladmi, presvedčivými argumentmi a faktami.

Alarmizmus podľa neho bráni vecnej analýze a v dôsledku toho aj efektívnemu riešeniu problémov. Ako zasvätený environmentalista má jasný názor na mierové využívanie jadrovej energie: bez CO2, s vysokou hustotou energie a mierou bezpečnosti. Práve preto sa zmenil z predchádzajúceho oponenta na jej obhajcu. Sám seba charakterizuje ako racionálneho environmentalistu, ktorého apokalyptický fanatizmus ekologických aktivistov inšpiroval, aby skúmal konkrétne dôsledky a motiváciu ich kampaní a hľadal vhodné alternatívy.

Kniha ponúka množstvo konkrétnych informácií a zaujímavých príkladov z celého sveta. Iba málo ľudí totiž vie, že:

  • ľudstvo nespôsobuje svoje „šieste masové vyhynutie“
  • Amazonský prales v skutočnosti nie sú „pľúca sveta“
  • za nebezpečné požiare v Austrálii a Kalifornii nemôže zmena klímy
  • emisie uhlíka v najbohatších krajinách sveta od polovice 70-tych rokov klesajú

Vďaka týmto do značnej miery neznámym faktom o lesných požiaroch, plastovom odpade, vymieraní živočíšnych a rastlinných druhov, využívaní pôdy či výrobe energie, ktoré len ťažko nájdeme v známych verejnoprávnych médiách, a originálnemu prístupu skúseného ekológa má kniha šancu zaujať aj slovenských čitateľov a podnietiť tak kultivovanú diskusiu.

 „Niektoré frakcie environmentálneho hnutia sú spútané predstavami o hriešnosti a záhube, ktoré ničomu nepomôžu a navyše popierajú človeka a vedu. Shellenberger v knihe Apokalypsa nehrozí ukazuje, že environmentalizmus môže byť konštruktívny, vie čeliť problémom a prispieť k ich vyriešeniu.“ STEVEN PINKER, profesor psychológie na Harvardovej univerzite a autor knihy Buď svetlo.

(Ak vás recenzia na knihu zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)