Prestávky v životopisoch sú stále zaujímavejšie

Každý má možnosť voľby/foto: Dalito.sk
DALITO -
  • Už nevyhnutná súčasť kariérnej dráhy
  • Ničnerobenie je len zdanlivé 
  • Kariérny plán treba takisto prepracovať 

Kariérne pauzy a prestávky však dokážu objasniť niektoré skutočnosti a dotvoriť portrét uchádzača o zamestnanie. Kedy a ako ich uvádzať v resumé tak, aby dávali zmysel vám aj personalistom? 

Prechod zo starého do nového zamestnania trvá niekedy o niečo dlhšie, než by sme chceli. Na to, ako dlho by mala pauza medzi zamestnaniami trvať, však jednoznačná odpoveď neexistuje. Ak sa aj vo vašom životopise či profesionálnom profile na LinkedIne vyníma niekoľko neznámych v podobe pracovných prestávok a nechcete uvádzať, že ste v tomto období, boli nezamestnaní, to najlepšie, čo môžete urobiť, je vrátiť sa späť v čase a dobre sa rozpomenúť na to, ako ste v danom období využívali dostatok voľného času.

Aktívne hľadanie nového zamestnania je akiste cnostné a značí, že ste sa na trhu práce chceli ujať po celý čas, ibaže to vám plusové body pri vyhodnocovaní životopisu zvyčajne v očiach HR manažérov nepridáva. Namiesto toho, aby ste tieto hluché miesta v kariére skrývali ako nežiaduce nedostatky, prepojte nimi jednotlivé kariérne etapy vo vašom živote. Obohatíte tým životopis a súčasne poukážete aj na to, že máte v živote vo všetkom jasno a ste sebavedomá osobnosť. 

Nevyhnutná súčasť kariérnej dráhy

Súvislá prax býva snom mnohých, no najmä začiatky na trhu práce prinášajú mnoho sklamaní a konfrontujú nás s tým, či sme sa rozhodli pre správnu životnú dráhu. Neraz sú prechody medzi zamestnaniami zdĺhavejšie a nie také plynulé, pretože si ako mladí absolventi ešte len formujeme pracovné návyky, rozlišujeme medzi tým, čo je perspektívna kariéra a čo zamestnanie potrebné pre zabezpečenie živobytia.

Definovanie kariérnej cesty patrí k životu a takéto prestávky nám pomáhajú v ujasňovaní si toho, kým sme a čo má pre nás hodnotu. To koniec koncov tvorí kostru každého životopisu. Aj osobný rozvoj, založenie vlastnej rodiny či vzdelávanie sa vo sfére, ktorá vás zaujíma, mohli byť natoľko kľúčovými momentmi, že určovali vaše ďalšie smerovanie. Nezabúdajte na to. Pri ich zmieňovaní sa snažte stručne uviesť, čo sa v danom období vzhľadom na formovanie kariérnej dráhy udialo. Takéto prestávky medzi zamestnaniami môžete definovať ako rozvoj rodinného zázemia, doplňujúce štúdium, prípadne odborná stáž. 

Ničnerobenie je len zdanlivé 

Pauzy medzi zamestnaniami tvoria prakticky druhú polovicu našich životov. Pri prekonávaní týchto období podmieňujú rozhliadanie sa po novom zamestnávateľovi viaceré faktory. Skúsenosti z pracovísk a rôznych odborov už síce po niekoľkých odpracovaných rokoch máme, kritériami výberu sa však popri adekvátnom platovom ohodnotení stávajú už aj miesto pôsobenia, firemná kultúra či rodinný stav.

Boreout či burnout patria nanešťastie takisto ku kariérnej praxi a v prípade, že ste sa s nimi nedokázali viac vyrovnávať a rozhodli ste sa pre výpoveď, vráťte sa v spomienkach o pár mesiacov naspäť: čo predchádzalo vyhoreniu, aké možnosti ste pripúšťali a čo všetko ste skúsili predtým, než ste sa rozhodli opäť zapojiť do výberových konaní ako uchádzači o zamestnanie?

V takomto prípade môže byť relevantným dôvodom záujem o vlastné podnikanie, presťahovanie sa do inej krajiny či mesta, no takisto uskutočnené naplnenie kariérnych cieľov, ktoré ste stihli dosiahnuť v dovtedajšom zamestnaní.

Viac sa dočítate v článku Prestávky medzi zamestnaniami sú v životopisoch prirodzené, pri hľadaní novej práce dokážete profitovať aj z nich na pracuj.sk.

Môže vás zaujať: