Pýtate sa: „Čo ak firma skrachuje a nemá ani na vyplatenie odstupného?“

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Michael Gaida
DALITO -

Na Slovensku pre koronavírus platí núdzový stav. Vláda prijala preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu. Ide o stav, ktorý ani Slovensko nikdy v živote od čias druhej svetovej vojny nezažilo. Mnohé sa mení zo dňa na deň a to, čo pred 24 hodinami platilo, na druhý deň je už minulosťou.

Hľadali ste aj odpoveď na otázku, čo v takom prípade, ak firma pod vplyvom razantných bezpečnostných opatrení štátu skrachuje a nemá ani na vyplatenie odstupného? Odpovedá JUDr. Patrik Podhorský , advokát a konateľ Podhorský & Partners, s.r.o. .

„Ak by sa spoločnosť dostala v dôsledku tejto situácie do konkurzu, tak všetky práva a povinnosti prechádzajú na správcu konkurznej podstaty. Po vyhlásení konkurzu sú nároky zamestnancov chránené režimom – pohľadávky proti podstate. Pohľadávky proti podstate uspokojuje správca priebežne.  Ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.

Tieto nároky zamestnancov majú špecifické postavenie. Pracovné nároky, ktoré nemôžu byť uspokojené podľa pohľadávky proti podstate (napr. pretože prevyšujú hranicu uvedenú v zákone), si zamestnanec uplatňuje samostatnou prihláškou do konkurzu.

Správca konkurznej podstaty je povinný na požiadanie oznámiť zamestnancovi ku dňu podania žiadosti, v akej výške uznáva pracovnoprávny nárok ako pohľadávku proti podstate a nespornú výšku pracovnoprávneho nároku, ktorú si zamestnanec môže uplatniť prihláškou. Ak by sa nepodarilo zamestnancovi dopracovať k svojmu nároku, môže oň požiadať cez garančný fond Sociálnej poisťovne. Zamestnanci vykonávajúci prácu pre zamestnávateľa, za ktorú im prináleží plat alebo odmena, sú chránení pre prípad platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ neplatí svojim zamestnanom ich mzdové nároky, majú títo možnosť obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu a žiadať dávku garančného poistenia. Sociálna poisťovňa je povinná poskytnúť žiadateľom dávku garančného poistenia, ak sa preukáže platobná neschopnosť zamestnávateľa a výška neuspokojených mzdových nárokov zamestnanca. Aj táto výške je však limitovaná… “