Rastislav Káčer: Povedzte mi, aký máte postoj k ruskej vojne proti Ukrajine a ja vám poviem, akú budúcnosť chcete pre Slovensko

ilustračné foto: Vladimir Putin z príhovoru svetu o obrannej okupácii Ukrajiny/foto: VP
DALITO -

Presne pred rokom, 24. februára 2022, sme sa zobudili do rána, ktoré zmenilo bezpečnostnú architektúru nielen Európy, ale aj celého sveta.

„Ukrajinci už rok bránia svoje domovy, rodiny i celú krajinu. Pomáhame im, pretože je to morálne správne a zároveň v našom vlastnom záujme. Dobytím a podriadením si Ukrajiny by Rusko vytvorilo nebezpečný precedens pre nové dobyvačné vojny, ruské vojská by sa dostali priamo na naše hranice a ruský režim by sa utvrdil v beztrestnosti svojho konania. Toto nesmieme dopustiť,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie SR Rastislav Káčer.

Presvedčenie Vladimira Putina, že Ukrajina nemá právo na existenciu, popiera medzinárodný poriadok dohodnutý v reakcii na hrôzy druhej svetovej vojny. Poriadok uznávajúci právo na sebaurčenie, rešpektujúci zvrchovanosť štátov bez ohľadu na ich veľkosť, garantujúci nedotknuteľnosť hraníc, teda poriadok umožňujúci existenciu štátov akým je aj Slovensko.

„Povedzte mi, aký máte postoj k ruskej vojne proti Ukrajine a ja vám poviem, akú budúcnosť chcete pre Slovensko: Budúcnosť v existenčnej neistote, v závislosti na vôli susednej agresívnej mocnosti, ktorá nemá úctu k slobode menších susedov, pravde ani ľudskému životu? Alebo budúcnosť v spoločenstve, ktoré je ochotné a schopné zadržať agresora, rešpektuje rovnosť štátov, ich medzinárodne uznané hranice a umožňuje im rozvoj a prosperitu vo vzájomnej spolupráci?“ uviedol minister R. Káčer.

Nevyprovokovaná agresia Ruskej federácie je v príkrom rozpore s princípmi Charty Organizácie spojených národov (OSN) a Helsinského záverečného aktu, ktoré sa Rusko zaviazalo rešpektovať a chrániť. Ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN pritom nesie osobitnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. 

„Vojnu možno ukončiť okamžite – odchodom ruských síl z územia, ktoré im nepatrí. Kremeľ však namiesto toho mobilizuje nové vojenské sily, ktorými sa opäť pokúša dobyť Ukrajinu. Toto nie je cesta mieru. Ustúpiť zlu znamená prispieť k utrpeniu a ohroziť budúcnosť nás všetkých. Slovensko preto v súlade s Chartou OSN pomáha brániacemu sa štátu. Ktokoľvek hlása opak, popiera základné princípy medzinárodného práva, škodí slovenským záujmom a stojí na nesprávnej strane dejín,“ dodal minister a vyzdvihol hrdinstvo ukrajinského národa, ktorý sa bráni pred útokom omnoho väčšieho agresora.

Slovensko patrí medzi najvýznamnejších donorov pomoci Ukrajine. Hodnota dosiaľ poskytnutej vojenskej pomoci sa blíži k 170 miliónov eur. Na Ukrajine realizujeme viaceré humanitárne projekty SlovakAid, vďaka ktorým boli viac ako 60-tisícom ľuďom zabezpečené základné a urgentné potreby. Celková suma humanitárnej pomoci Slovenska Ukrajine dosiahla od februára 2022 výšku viac ako 9 miliónov eur.

(Ak vás komentár zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)