Rodičia do kúpeľov na OČR alebo PN 

Dalito.sk/Bardejov/Zdroj foto: Štefan Kuča
TASR -

Ak dieťa potrebuje pri pobyte v kúpeľoch sprievod rodiča, ten má nárok poberať príspevok na ošetrovanie člena rodiny (OČR) najviac desať dní. Keďže kúpeľná liečba zväčša trvá dlhšie (štandardne tri týždne), na zvyšný čas si rodič musí vybaviť Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Nárok na ošetrovné je u rodiča tiež podmienený potrebou celodennej starostlivosti o dieťa.

Všeobecne je pri kúpeľnej liečbe dieťaťu starostlivosť poskytovaná zdravotníckymi pracovníkmi, spravidla sestrami s odbornou spôsobilosťou. Ak má dieťa do kúpeľov sprevádzať rodič, ošetrujúci lekár uvedie, prečo je to nutné.

Následne túto potrebu môže skontrolovať aj posudkový lekár sociálneho poistenia. Potreba ošetrovania sa pri kontrole posudzuje individuálne, pričom sa berie zreteľ predovšetkým na druh a závažnosť ochorenia.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti môže vystaviť lekár kúpeľného zariadenia rodičovi, ktorého prítomnosť je podľa lekára potrebná počas kúpeľnej liečby dieťaťa. “Vzťahuje sa to najmä na prípady detí, ktoré majú závažné, spravidla onkologické ochorenie, prípadne zlý psychický stav,” povedal Višváder.

Ak má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnancovi nebola Žiadosť o ošetrovné či Žiadosť o nemocenské vystavená v súlade so zákonom, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o prešetrenie opodstatnenosti potreby celodennej starostlivosti.

Môže vás zaujať:

Okúpte sa v krajine piva v pive! Tuhľa za hranicami